razredni IKT Sodelovalno učno okolje

Infografika

Pri projektni nalogi infografike sem izdelala plakat s temo varnost na spletu. Odločila sem se, da predstavim 4 načine kako si zaščititi svoj računalnik pred nevarnostnimi spleta. Vsebino sem črpala iz naslednjih spletnih strani:...

Dostopnost