projektna naloga_infografika

-INFOGRAFIKA-

Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš.

Varnost na spletuLicenca Creative Commons

 

-POSTOPEK IZDELAVE PLAKATA-

1.)PREDLOGA-Pred samim začetkom izdelovanja sem si izbrala predlogo, ki se mi je zdela najbolj primerna za dano tematiko. Izbira predlog je res široka, zato z lahkoto najdeš pravo zase. Ker sem hotela na plakatu našteti nekaj nasvetov za varno uporabo družabnih omrežij sem izbrala predlogo razdeljeno na različno velike pravokotnike. Tako sem v vsakega od njih lahko napisala 1 nasvet ter ga popestrila z različnimi slikami. Tekom postopka izdelave  pa bom predstavila in pokazala na kakšen način sem vsakega od pravokotnikov uredila in prišla do končnega izdelka.

Licenca Creative Commons

začetna (neurejena) predloga

2.)DODAJANJE NASLOVA-z urejanjem sem začela na sami glavi strani, zato sem najprej uredila naslov. Uporabila sem funkcijo BESEDILO, kjer so podani najrazličnejši slogi pisave. Izbrala sem pisavo (Playlist Script), ki je označena z rdečim okvirjem. Izbrala sem si svetlo rožnato barvo, saj sem si zamislila celotno izgled plakata v rožnati barvi. Naslovu sem dodala podnaslov (Cooper Hewitt), ki še bolj nazorno prikaže kaj je rdeča nit plakata. Ko sem končala z urejanjem sem naslov in podnaslov premaknila na sredino samega plakata.

Licenca Creative Commons

slog pisave naslova

Licenca Creative Commons

slog pisave podnaslova

Licenca Creative Commons

končni izgled naslova in podnaslova

 

3.)UREJANJE PRVEGA NASVETA (PRAVOKOTNIKA)-Najprej sem spremenila samo barvo prvega pravokotnika in sicer iz modre v rožnato.To sem naredila zato, ker sem hotela, da se barva naslova ujema z barvo kvadratkov.Nato sem dodala prvi nasvet in spremenila slog pisave (Cooper Hewitt) pod samim nasvetom pa sem napisala še kratek “primer” (DM Sans). Ko sem uredila besedilo v celotnem pravokotniku sem se lotila vstavljanja ikone (slike),saj sem hotela sam kvadratek še dodatno poživiti. S pomočjo funkcije ELEMENTI sem poiskala sliko na določeno temo in jo vstavila v pravokotnik,spremenila sem ji tudi barvo, da se lepše ujema s celotno barvno temo plakata.

Licenca Creative Commons

v levem robu sem s klikom na kvadratek izbrala željeno barvo

Licenca Creative Commons

slog pisave nasveta


Licenca Creative Commons

slog pisave kratkega primera

Licenca Creative Commons

funkcija ELEMENTI, ki sem jo uporabila za vstavljanje slike (ikone). V iskalnik sem vpisala besedo, ki me je najbolj spomnila na sliko, ki sem jo želela. Dobila sem veliko število najrazličnejših slik izmed katerih sem izbrala najljubšo (prstni odtis)


Licenca Creative Commons

s klikom na kvadratek sem spremenila barvo izbrane slike (ikone)

Licenca Creative Commons

izbrana slika

Licenca Creative Commons

končni izgled prvega pravokotnika

4.)UREJANJE DRUGEGA NASVETA (PRAVOKOTNIKA)-pri drugem pravokotniku sem za urejanje uporabila popolnoma enak način kot pri prvem. Najprej sem spremenila samo barvo pravokotnika in sicer iz modre v svetlo rožnato, da bi se ta lepše ujemala z naslovom.Kasneje sem dodala nasvet in spremenila slog pisave (Cooper Hewitt) pod samim nasvetom pa sem napisala še kratek “primer” (DM Sans). Ko sem uredila besedilo v celotnem pravokotniku sem se lotila vstavljanja ikone (slike), saj sem hotela sam kvadratek še dodatno poživiti. S pomočjo funkcije ELEMENTI sem poiskala sliko na določeno temo in jo vstavila v pravokotnik, ko je bila slika v pravokotniku postavljena na mesto, ki se mi je zdelo ustrezno sem ji spremenila še barvo.

 

Licenca Creative Commons

v levem robu sem s klikom na kvadratek izbrala željeno barvo

Licenca Creative Commons

slog pisave nasveta

Licenca Creative Commons

slog pisave kratkega primera

Licenca Creative Commons

funkcija ELEMENTI, ki sem jo uporabila za vstavljanje slike (ikone). V iskalnik sem vpisala besedo, ki me je najbolj spomnila na sliko, ki sem jo želela. Dobila sem veliko število najrazličnejših slik izmed katerih sem izbrala najljubšo (dlan)

Licenca Creative Commons

s klikom na kvadratek levo zgoraj sem spremenila barvo izbrane slike (ikone)

Licenca Creative Commons

izbrana slika

Licenca Creative Commons

končni izgled drugega pravokotnika

5.)UREJANJE TRETJEGA NASVETA (PRAVOKOTNIKA)-pri tretjem pravokotniku sem za urejanje uporabila popolnoma enak način kot pri prvih dveh. Najprej sem spremenila  barvo pravokotnika in sicer  v  zelo svetlo rožnato.Kasneje sem dodala nasvet in spremenila slog pisave (Cooper Hewitt) pod samim nasvetom pa sem napisala kratek “primer”  samega nasveta (DM Sans). Ob koncu urejanja besedila  sem začela z vstavljanjem ikone (slike). S pomočjo funkcije ELEMENTI sem poiskala sliko na določeno temo in jo vstavila v pravokotnik, ko je bila slika v pravokotniku postavljena na mesto, ki se mi je zdelo ustrezno sem ji spremenila barvo.

Licenca Creative Commons

v levem robu sem s klikom na kvadratek izbrala željeno barvo

Licenca Creative Commons

slog pisave nasveta


Licenca Creative Commons

slog pisave kratkega primera

Licenca Creative Commons

funkcija ELEMENTI, ki sem jo uporabila za vstavljanje slike (ikone). V iskalnik sem vpisala besedo, ki me je najbolj spomnila na sliko, ki sem jo želela. Dobila sem veliko število najrazličnejših slik izmed katerih sem izbrala najljubšo (ključavnico)

Licenca Creative Commons

s klikom na kvadratek sem spremenila barvo izbrane slike (ikone)

Licenca Creative Commons

izbrana slika

Licenca Creative Commons

končni izgled tretjega pravokotnika

6.)UREJANJE ČETRTEGA NASVETA (PRAVOKOTNIKA)urejanja četrtega pravokotnika sem se lotila na popolnoma enak način kot pri vseh ostalih.Najprej sem spremenila  barvo pravokotnika in sicer  v  zelo svetlo rožnato.Kasneje sem dodala nasvet in spremenila slog pisave (Cooper Hewitt) pod samim nasvetom pa sem napisala kratek “primer”  samega nasveta (DM Sans). Ko sem uredila besedilo v celotnem pravokotniku sem začela z vstavljanjem ikone (slike). S pomočjo funkcije ELEMENTI sem poiskala sliko na določeno temo in jo vstavila v pravokotnik. Sliko sem še nekoliko zavrtela, same barve pa ji tokrat nisem spremenila.

Licenca Creative Commons

v levem robu sem s klikom na kvadratek izbrala željeno barvo

Licenca Creative Commons

slog pisave nasveta


Licenca Creative Commons

slog pisave kratkega primera

Licenca Creative Commons

funkcija ELEMENTI, ki sem jo uporabila za vstavljanje slike (ikone). V iskalnik sem vpisala besedo, ki me je najbolj spomnila na sliko, ki sem jo želela. Dobila sem veliko število najrazličnejših slik izmed katerih sem izbrala najljubšo (telefon)

Licenca Creative Commons

same barve slike (ikone) tokrat nisem spreminjala, saj je ta v GIF obliki in barve ni možno spreminjati

Licenca Creative Commons

končni izgled četrtega pravokotnika

7.)UREJANJE PETEGA NASVETA (PRAVOKOTNIKA)-urejanja petega pravokotnika sem se lotila na popolnoma enak način kot pri ostalih. Spremenila sem barvo pravokotnika in sicer v zelo svetlo oranžno.Kasneje sem dodala nasvet in spremenila slog pisave (Cooper Hewitt) pod samim nasvetom pa sem napisala kratek “primer”  samega nasveta (DM Sans). Ko sem uredila besedilo v celotnem pravokotniku sem začela z vstavljanjem ikone (slike). S pomočjo funkcije ELEMENTI sem poiskala sliko na določeno temo in jo vstavila v pravokotnik, ko je bila slika v pravokotniku postavljena na mesto, ki se mi je zdelo ustrezno sem ji spremenila barvo.

Licenca Creative Commons

v levem robu sem s klikom na kvadratek izbrala željeno barvo

Licenca Creative Commons

slog pisave nasveta

Licenca Creative Commons

slog pisave kratkega primera

Licenca Creative Commons

funkcija ELEMENTI, ki sem jo uporabila za vstavljanje slike (ikone). V iskalnik sem vpisala besedo, ki me je najbolj spomnila na sliko, ki sem jo želela. Dobila sem veliko število najrazličnejših slik izmed katerih sem izbrala najljubšo (srce v oblačku)

Licenca Creative Commons

s klikom na kvadratek sem spremenila barvo izbrane slike (ikone)

Licenca Creative Commons

izbrana slika

Licenca Creative Commons

končni izgled petega pravokotnika

8.)UREJANJE ŠESTEGA NASVETA (PRAVOKOTNIKA)- Najprej sem spremenila samo barvo pravokotnika in sicer v svetlo rožnato.Kasneje sem  dodala  nasvet in spremenila slog pisave (Cooper Hewitt) pod samim nasvetom pa sem še napisala  kratek “primer” (DM Sans). Nato sem se  lotila vstavljanja ikone (slike). S pomočjo funkcije ELEMENTI sem poiskala sliko na določeno temo in jo vstavila v pravokotnik, ko je bila slika v pravokotniku postavljena na mesto, ki se mi je zdelo ustrezno sem ji spremenila še barvo.

Licenca Creative Commons

v levem robu sem s klikom na kvadratek izbrala željeno barvo

Licenca Creative Commons

slog pisave nasveta


Licenca Creative Commons

slog pisave kratkega primera

Licenca Creative Commons

funkcija ELEMENTI, ki sem jo uporabila za vstavljanje slike (ikone). V iskalnik sem vpisala besedo, ki me je najbolj spomnila na sliko, ki sem jo želela. Dobila sem veliko število najrazličnejših slik izmed katerih sem izbrala najljubšo (pogovorna oblačka)

Licenca Creative Commons

s klikom na kvadratek sem spremenila barvo izbrane slike (ikone)


Licenca Creative Commons

izbrana slika


Licenca Creative Commons

končni izgled šestega pravokotnika

9.)UREJANJE SEDMEGA NASVETA (PRAVOKOTNIKA)- Najprej sem spremenila barvo pravokotnika in sicer v zelo svetlo rožnato.Kasneje sem dodala nasvet in spremenila slog pisave (Cooper Hewitt) pod samim nasvetom pa sem napisala kratek “primer”  samega nasveta (DM Sans), ko sem uredila besedilo v celotnem pravokotniku sem začela z vstavljanjem ikone (slike). S pomočjo funkcije ELEMENTI sem poiskala sliko na določeno temo in jo vstavila v pravokotnik, ko je bila slika v pravokotniku postavljena na mesto, ki se mi je zdelo ustrezno in ji spremenila barvo, da bi se bolje prilegala k barvni tematiki celotnega plakata.

Licenca Creative Commons

v levem robu sem s klikom na kvadratek izbrala željeno barvo

Licenca Creative Commons

slog pisave nasveta


Licenca Creative Commons

slog pisave kratkega primera

Licenca Creative Commons

funkcija ELEMENTI, ki sem jo uporabila za vstavljanje slike (ikone). V iskalnik sem vpisala besedo, ki me je najbolj spomnila na sliko, ki sem jo želela. Dobila sem veliko število najrazličnejših slik izmed katerih sem izbrala najljubšo (otrok v spremstvu starša)

Licenca Creative Commons

s klikom na kvadratek sem spremenila barvo izbrane slike (ikone)

Licenca Creative Commons

izbrana slika


Licenca Creative Commons

končni izgled sedmega pravokotnika

10.)PODPIS-s pomočjo funkcije BESEDILO sem plakatu dodala še zadnjo malenkost s tem pa svoj lasten pečat, saj sem na nogo strani vstavila ime svojega računa na spletni strani razredniIKT (Nika.). S tem sem hotela prikazati, kdo je celoten izdelek ustvaril.

Licenca Creative Commons

slog pisave


Licenca Creative Commons

končni izgled podpisa

11.)KONČNI IZDELEK


Licenca Creative Commons

-UPORABLJENI VIRI, ORODJA, APLIKACIJE IN PROGRAMI –

 

-REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE-

1.)Pri tem projektu sem pridobila kar veliko novega, predvsem pa zelo koristnega znanja. Sama programa Canva pred izvedbo vaje nisem poznala in sem zelo vesela, da sem ga imela možnost preizkusiti. Zares sem navdušena nad razmerjem med enostavnostjo in profesionalnim izdelkom. S pomočjo tisočih že ustvarjenih predlog, različnih slogov pisave, ikon, slik je mogoče ustvariti zares odlične izdelke. Program me je zelo pozitivno presenetil, zato lahko z gotovostjo rečem, da ga bom še večkrat uporabila.

2.)Težko rečem kaj bi spremenila če bi imela več časa, saj sem mnenja, da mi je sam izdelek vzel kar precej časa. Na plakat bi lahko dodala še kakšen nasvet, saj se mi zdijo le te res zelo pomembni, obenem pa so napisani na tako preprost način in jedrnato, da bi bili primerni predvsem za otroke.Z več časa bi dodala še nekaj nasvetov in v plakat vstavila še kakšno sliko več.

3.)Največ časa sem namenila pisanju in urejanju postopka dela.Med samim izdelovanjem plakata sem za vsak korak posebej naredila posnetek zaslona, posnetek obrezala in uredila, ter šele nato vstavila v objavo. Potem pa mi je še nekaj časa vzelo samo pisanje postopka. Res, da je sam postopek dolgotrajen, a mislim, da je to odlična vaja za vztrajnost in potrpežljivost, ki bosta v mojem bodočem poklicu še kako pomembni vrlini.

4.)Glede na kriterije se mi zdi, da sem dano nalogo dobro opravila, saj sem se natančno držala navodil in izdelala po mojem okusu ličen in tematsko ustrezen izdelek.Glavni cilj mi je bil, da ustvarim tako tematsko ustrezen kot tudi izdelek po mojem okusu. Mislim, da sem zadostila oba kriterija in je končni produkt odličen.

5.)Znanje, ki sem ga tekom projekta pridobila mi bo prav gotovo koristilo tako v zasebnem življenju, kot tudi pri mojem bodočem poklicu. Ko sem videla, kako zares kreativen si lahko s tem programom in kako profesionalni so končni izdelki sem v trenutku vedela, da bom doma gotovo še velikokrat  kaj ustvarila. Kot učiteljici pa bi mi program lahko prišel zelo prav za različne potrebe. Videla sem, kako dobre predloge so že oblikovane, s katerimi bi lahko otrokom na zanimivejši način predstavila snov. Če bi le imela možnost bi lahko kakšno uro namenila temu, da bi se vsak otrok posebej srečal s tem programom, saj je ta res preprost za uporabo obenem pa si lahko tako zelo kreativen in ustvarjalen. Mogoče bi otrokom dodelila neko temo oni pa bi morali ustvariti plakat in ga predstaviti razredu, mislim, da jim to ne bi predstavljalo večjih težav, saj so dandanes otroci po večini  računalniško zelo pismeni.

 6.)Pri tem projektu in tudi pri vseh preteklih mi je všeč ravno to, da sem “primorana” uporabljati nek program, ki ga sama nikoli ne bi odkrila, na koncu pa sem nad vsakim  bolj navdušena. Sama sem zelo kreativna in ustvarjalna oseba, zato mi vsak projekt, kjer imam zares prosto pot navduši. Najmanj všeč pa mi je bilo tako kot prejšnjikrat to, da smo morali pisati postopke urejanja in dodajati še posnetke zaslona,  saj je bilo to delo časovno zelo dolgotrajno. Zavedam pa se, da je bila to odlična vaja za naš bodoči poklic in našo vztrajnost.:)

7.)Samega projekta ne bi spreminjala, saj se mi zdi dobro zasnovan in vidi se, da je vanj vloženega veliko truda. Kot sem že prej omenila mi pisanje postopka urejanja vzame veliko časa, a vem, da se na ta način urim v dajanju navodil.

 

Pripravila:Nika.

Mentorica:Alenka Žerovnik

Študijska smer:Razredni pouk

Predmet: IKT

Letnik študija: 1. letnik

Univerza: Pedagoška univerza v Ljubljani

26.4.2020

Licenca Creative Commons

(Skupno 87 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Komentarji: 1

  1. Avatar Zalenka's pravi:

    Odlično delo. Tudi postopek zelo izčrpno podan in smiselno opremljen s slikami. Če boste licence dodali tudi pod vsako sliko postopka, boste s tem omogočili iskalnikom filtriranje in drugim uporabnikom uporabo z ustreznim citiranjem.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost