1. projektna naloga

– KREIRAM SPLET –

Moje ime je Nika M. in sem študentka prvega letnika razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Leto 2019 je bilo zame prelomno, saj sem se prvič osamosvojila in začela živeti popolnoma drugačno življenje, izven svojega domačega kraja. Starša me tako pri študiju kot pri ostalih dejavnostih podpirata in sta moja opora tudi v najtežjih trenutkih. Priznati moram, da je bila izbira fakultete zame izziv, saj do zadnjega nisem vedela za kakšen študij naj se odločim, vendar me je od vedno veselilo delo z otroki, zato sem se nazadnje usmerila v pedagoške vode. V splošnem sem prijazna, dobrosrčna in odločna oseba, ki trdno stoji za svojimi cilji, četudi se kdaj zalomi, pa ne obupam tako zlahka. Sprva sem menila, da mi bo kot učiteljica težko pred učenci, saj sem po naravi introvert in nerada sem avtoriteta oz. vodja, ampak že ko smo imeli prvo prakso, sem svoje mnenje spremenila in enostavno uživala, sedaj pa trdno stojim za tem, da postanem učiteljica razrednega pouka.

Moje prvo srečanje z IKT tehnologijo se je začelo v osnovni šoli. Prav spomnim se računalniške igrice, ki smo se jo lahko igrali le 10 minut pred začetkom pouka na učiteljičinem računalniku. Računalnik je bil takrat zame povsem nova naprava, od takrat pa se je tehnologija začela le še bolj razvijati. Predstavitve na plakatih so zamenjale Powerpointove predstavitve, v šoli smo dobili računalniško učilnico, starši so začeli z učitelji komunicirat prek elektronske pošte, pa tudi doma smo, (takrat večinoma) za potrebe šole, dobili prvi računalnik. Vesela sem, da sem generacija, pri kateri so učitelji še imeli redovalnico v obliki zvezka, v  9. razredu, pa je to redovalnico zamenjal eAsistent. V srednji šoli je bila tehnologija nepogrešljiva. Vso dokumentacijo, ocene in odsotnosti smo lahko spremljali tako rekoč vsakodnevno, učitelji pa so nam določene snovi in domače naloge poslali kar prek elektronske pošte. Tudi mobilna tehnologija je v tem času napredovala; tako lahko na svojem telefonu poslušam glasbo, sem na internetu, na socialnih omrežjih, s telefoni danes lahko zajamem že boljše fotografije in videe od nekaterih fotoaparatov, jih uredim, sestavim videoposnetek, itd. Da brez tehnologije danes ne gre, in da je ta zelo praktična, pa je živ primer situacija s koronavirusom, ko je naš celoten študijski proces omejen na ‘komunikacijo na daljavo’.

Uporaba IKT v šoli se je z leti močno povečala. Kot bodoča učiteljica se zavedam, da je uporaba tehnologije del razvitega sveta, in da so učenci tehnologije vešči že ob vstopu v šolo. Temu primerno se bom morala prilagoditi znanju učencem in zmožnosti njihovih staršev pri upravljanju z npr. računalniki, saj je v osnovni šoli komunikacija s starši bistvenega pomena. Glede predaje snovi in domačih nalog pa menim, da je za učence (pa tudi dijake in študente oz. vse, ki si želijo boljšega in hitrejšega pomnenja podatkov) bolje, če si snov sproti zapisujejo, barvajo, rišejo, podčrtujejo…, saj si s tem veliko več zapomnijo. IKT tehnologija je seveda zelo prikladna, predvsem za iskanje virov, člankov in literature, za izdelovanje predstavitev ali kot pomoč pri posredovanju gradiva (slike, grafi, itd.), pa tudi za popestritev pouka z določenimi kvizi in miselnimi igrami v povezavi s snovjo, vendar menim, da je potrebna razumna mera, da ne pride do pretirane uporabe sodobnih tehnologij, ki bi lahko celo škodovala učencem. Prav tako mora učitelj poskrbeti, da učence seznani z vsemi nevarnostmi na spletu in spletnim bontonom, ter mu podati smernice, kako naj s tehnologijo ravna, šolsko osebje pa mora tudi na računalnikih poskrbeti za določeno varnost. Več o varnosti, ki si jo lahko že predhodno priskrbimo, spletnem bontonu, ki ga morajo učenci usvojiti, pa si lahko preberete na Portalu OVS.

Slika: Nevarnosti na spletu in spletni bonton

(CC0, Pixabay)

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE

Kot bodoči učiteljici mi je pomembno, da spremljam razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije, saj le tako lahko ponudim učencem znanje in napotke koristne za življenje. V tem projektu sem se predvsem osredotočila na svoje vidike uporabe IKT, ter osvežila spomin  na svoje izkušnje z razvojem tehnologije. Poleg tega sem se seznanila s spletnim bontonom in varnostjo otrok na spletu, ki sta dejavnika za katera menim, da lahko kot učiteljica vplivam za varnost učencev.

Za oblikovanje in sestavljanje besedila sem si vzela kar nekaj časa in se delu precej posvetila, besedilo pa trikrat prebrala pred oddajo, zato (trenutno) ničesar nebi spremenila. Morda bi dodala kakšen stavek o učiteljevem delu z IKT, vendar bi lahko postalo besedilo preobsežno.

Največ časa sem posvetila delu o pomenu IKT tehnologije v svojem bodočem poklicu, saj sem morala misliti tako na prednosti kot slabosti uporabe IKT, ter to povezovati s poukom.

V projektno nalogo sem zajela vse točke, ki so bile sestavni del te naloge. Posamezne točke sem razvrstila v odstavke in jim sledila tako, kot so bile navedene s strani profesorice.

Pridobljeno znanje mi zelo koristi že v danem trenutku, saj sem zaradi koronavirusa primorana vse projektne naloge in seminarje oddajati v e-obliki. Poleg tega sem se naučila biti kritična do določenih virov, ki so podani na spletu, ter preverjati licence, ali lahko npr. določeno sliko sploh objavim. To znanje mi bo zagotovo pomagalo tudi pri poklicu učiteljice, saj je ravno učitelj na razredni stopnji tisti, od katerega učenci največ odnesejo in pomembno je, da jih seznanim s pravimi (pravilnimi) podatki.

Projekt je bil sestavljen zelo sistematično in prikladno za nas, bodoče učitelje. Najlepše se mi je bilo spominjati svojih prvih izkušenj z računalniki ter to, koliko se je tehnologija od mojega vstopa v šolo pa do danes razvila.

Negativnih pripomb glede naloge nimam, tudi spremenila ne bi ničesar; ravno nasprotno. Menim, da je bila 1. projektna naloga sestavljena odlično, da sem lahko na podlagi svojih lastnih izkušenj rabe IKT to povezala z razvojem le-te ter se osredotočila na poklic, za katerega se pravzaprav šolam.


Avtor: Nika Marušič

Mentorica: mag. Alenka Žerovnik

Nosilec predmeta: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec

Pedagoška fakulteta Ljubljana, Razredni pouk

1. letnik, IKT

30. april 2020


To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.

 

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost