SLIKOVNO GRADIVO Z UPORABO RASTRSKE IN VEKTORSKE GRAFIKE

Tema projektne naloge je Spletni bonton, v tej projektni nalogi bom prikazala postopke obdelave dveh fotografij in izdelavo vektorske grafike.

FOTOGRAFIJA 1

prej

Licenca Creative Commons

potem

Licenca Creative Commons

Uporabljeno orodje: PhotoScape

POSTOPEK OBDELAVE:

  1. Fotografijo bomo obdelali s programom PhotoScape, zato odpremo program in vanj naložimo fotografijo.

Licenca Creative Commons

2. Kliknemo na mesto, kjer piše Resize, ter izberemo Reduce the longer length: 800 px, s tem fotografiji zmanjšamo ločljivost, da ni prevelika.

Licenca Creative Commons

3. Izberemo zavihek Tools, nato Effect Brush, ter Darken – High, s tem učinkom dosežemo temnejši odtenek nekega predmeta na fotografiji.

Licenca Creative Commons

4. S tem učinkom (iz točke 3) vlečemo po rjavi površini, dokler ni celotna potemnjena. Rjavo površino potemnimo zato, da bo telefon bolj izstopal.

Licenca Creative Commons

5. Kliknemo na Effect Brush in izberemo Smart Blur (Clear Skin) – High. S tem učinkom vlečemo po roki, da dosežemo bolj gladek videz.

Licenca Creative Commons

6. Kliknemo na Effect Brush in izberemo Brighten.  S tem učinkom prevlečemo zaslon telefona, ter ga na ta način malenkost posvetlimo.

Licenca Creative Commons

7. Izberemo zavihek Home, kliknemo na Sharpen in izberemo število 7, na ta način fotografijo izostrimo.

Licenca Creative Commons

8. Kliknemo na puščico poleg napisa No Frame, da se odpre seznam okvirjev. Izberemo okvir Black Line 8, saj njegova črna barva zelo pristaja fotografiji in njeni vsebini.

Licenca Creative Commons

9. Ko izberemo okvir, spremenimo debelino iz 100% na 150%, kar pomeni, da okvirju povečamo širino črne barve.

Licenca Creative Commons

10. Končna fotografija

Licenca Creative Commons

Fotografija sodi v temo Spletni bonton, na njej vidimo neprimerno obnašanje na spletu, ki pa je na žalost dandanes zelo prisotno, saj je na spletu vse več groženj in žaljivk, ki se pojavijo že pri osnovnošolcih. Žaljive komentarje najdemo praktično vsepovsod, na vsaki aplikaciji, saj se bo vedno našel nekdo, ki mu neka oseba ni všeč ali pa ji zavida njeno življenje, zato jo bo hotel na vsak način spraviti v slabo voljo ali pa ji dati občutek, da je manjvredna. Na fotografiji vidimo žaljivo sporočilo, ki ga je Tinka prejela od Ane, Tinka pa se ji celo opraviči in se strinja z njo.

FOTOGRAFIJA 2

prej

Licenca Creative Commons

potem

Licenca Creative Commons

Uporabljeno orodje: PhotoScape

POSTOPEK OBDELAVE:

  1. Fotografijo bomo obdelali s programom PhotoScape, zato odpremo program in vanj naložimo fotografijo.

Licenca Creative Commons

2. Kliknemo na mesto, kjer piše Resize, ter izberemo Reduce the longer length: 800 px, s tem fotografiji zmanjšamo ločljivost, da ni prevelika.

Licenca Creative Commons

3. Kliknemo na Film Effect, nato se odpre okence.

Licenca Creative Commons

4. Ko se odpre okence, izberemo učinek YL3, ki je čisto na dnu. Na ta način fotografiji spremenimo barve v toplejše.

Licenca Creative Commons

5. Kliknemo na Bright, Color, nato se odpre okence.

Licenca Creative Commons

6. Pri polju Deepen nastavimo 50%, pri polju Darken pa 90%, ter pritisnemo ok. S prvim učinkom fotografijo poglobimo, z drugim pa jo potemnimo.

Licenca Creative Commons

7. Gremo na zavihek Tools, kliknemo na Effect Brush in izberemo Deepen, s tem učinkom 5-krat povlečemo ob desnem delu roke vse od dna fotografije pa  do mezinčka, ter tako ta predel še dodatno poglobimo oziroma naredimo rahlo senco roke.

Licenca Creative Commons

8. Kliknemo na Sharpen in izberemo številko 6, s tem malenkost izostrimo fotografijo.

Licenca Creative Commons

9. Kliknemo na puščico poleg napisa No Frame, da se odpre seznam okvirjev. Izberemo okvir Cali 05, ki zelo lepo sovpada z vsebino fotografije, ki je nadvse temačna.

Licenca Creative Commons

10. Kliknemo na Filter, izberemo Vignetting in nato #10, tako fotografiji malenkost potemnimo zunanje dele oziroma robove.

Licenca Creative Commons

11. Končna fotografija

Licenca Creative Commons

Fotografija se navezuje na prvo in prav tako sodi v Spletni bonton. Prikazuje Tinko, ki si je zaradi žaljivega sporočila vzela življenje. To je ena izmed pogostih posledic žaljivih in grozilnih pisem, saj žrtve ne prenesejo več zmerjanja in groženj, v svoji koži se počutijo ničvredne in posledično samomor vidijo kot rešitev. Zato nikoli ne smemo biti žaljivi do drugih in jim dajati občutka manjvrednosti, saj lahko s tem dejanjem povzročimo njihovo smrt, kar si bomo očitali do konca življenja.

VEKTORSKA SLIKA

Licenca Creative Commons

Uporabljeno orodje: Inkscape

POSTOPEK IZDELAVE:

  1. Na levi strani imamo meni, kjer izberemo krog, nato z miško na praznem polju naredimo velik krog, na dnu imamo barve, ki jih lahko uporabimo, izberemo kožnato barvo, ki je rdeče obkrožena na sliki spodaj, tako se krog obarva kožnato. Krog bo predstavljal glavo.

Licenca Creative Commons

2. Tako kot v prejšnji točki v meniju izberemo krog, na dnu izberemo belo barvo, ter v notranjosti kožnatega kroga naredimo manjšo elipso.

Licenca Creative Commons

3. Elipso damo na pol tako, da z miško kliknemo na krogec, ter z njo potegnemo vse do modrega kvadratka, tako kot je z rdečo barvo prikazano na spodnji sliki.

Licenca Creative Commons

4. Pol-elipso najprej obrnemo tako, da 2-krat kliknemo na polje, obkroženo z rumeno barvo, nato v meniju izberemo puščico, ter pol-elipso povečamo tako, da z miško potegnemo, kot je prikazano na sliki. Na miški kliknemo desni gumb, da se nam odpre okence in nato 2-krat Podvoji, na ta način dobimo še dve enaki pol-elipsi.

Licenca Creative Commons

5. Eno dobljeno pol-elipso premaknemo desno, saj bosta s prvotno predstavljala očesi, drugo dobljeno pol-elipso pa premaknemo pod prvotno, ter jo pobarvamo v modro barvo, tako da kliknemo nanjo in izberemo barvo, ki je obkrožena na spodnji sliki.

Licenca Creative Commons

6. Modro pol-elipso premaknemo na levo belo pol-elipso ter jo pomanjšamo tako, da z miško kliknemo na rob, ki je obkrožen, ter potegnemo proti notranjosti. Na miški kliknemo desni gumb ter 2-krat kliknemo Podvoji, kar pomeni, da dobimo še dve modri pol-elipsi.

Licenca Creative Commons

7. Eno dobljeno pol-elipso damo v desno belo pol-elipso,  drugo pa spremenimo v črno, ter jo pomanjšamo tako, da kliknemo na obkrožen rob, ki je prikazan na spodnji sliki, ter z miško povlečemo v notranjost lika. Črno pol-elipso damo v modro ter na miški pritisnemo desni gumb, ter nato Podvoji, tako dobimo še eno črno pol-elipso.

Licenca Creative Commons

8. Dobljeno pol-elipso damo v desno modro pol- elipso, tako dobimo očesi. V meniju izberemo krog, naredimo elipso, ter jo spremenimo v rdečo barvo, ki je obkrožena na spodnji sliki.

Licenca Creative Commons

9. Elipso damo na pol tako, da z miško kliknemo v desnem krogcu in vlečemo vse do druge strani, kakor prikazuje spodnja slika. Ta del bo predstavljal usta.

Licenca Creative Commons

10. Rdeč lik povečamo, postopek že poznamo, spet kliknemo desni gumb na miški ter Podvoji, tako dobimo še en rdeč lik.

Licenca Creative Commons

11. Podvojen lik spremenimo v belo barvo, ga pomanjšamo in damo na sredino rdečega lika, da dobimo zobe.

Licenca Creative Commons

12. V meniju izberemo kvadrat, ter naredimo pravokotnik, ki ga spremenimo v črno. Predstavljal bo telefon.

Licenca Creative Commons

13. Naredimo elipso ter jo spremenimo v zeleno.

Licenca Creative Commons

14. Zelen lik damo pod glavo, predstavljal bo telo, ker opazimo, da prekrije telefon in del glave, kliknemo na Predmet, ter Objects, nato se odpre okence.

Licenca Creative Commons

15. Ko se odpre okence, kliknemo puščico, ki je obkrožena na spodnji sliki, tako gre zelen lik pod vse ostale.

Licenca Creative Commons

16. Naredimo elipso, jo spremenimo v kožnato barvo, ter na desni strani kliknemo polje, ki je obkroženo, na ta način podvojimo lik (lahko bi podvojili tako kot prej, vidimo, da imamo dve možnosti).

Licenca Creative Commons

17. Podvojeno elipso pomaknemo na desno stran, tako da obe elipsi predstavljata roki. Naredimo še belo elipso, ki jo damo na vrh črnega pravokotnika, ter črn krog, katerega damo na sredino bele elipse, oba dela predstavljata kamero telefona.

Licenca Creative Commons

18. Naredimo krog, ga spremenimo v rumeno, ter 15-krat kliknemo podvoji, tako imamo skupaj šestnajst rumenih krogov.

Licenca Creative Commons

19. Dobljene kroge razporedimo, kot kaže slika, da dobimo lase.  Naredimo elipso in jo spremenimo v črno.

Licenca Creative Commons

20. Naredimo belo elipso in jo damo znotraj črne. Kliknemo simbol A, ki je obkrožen na spodnji sliki, ter natipkamo besedilo. Dobimo oblaček z besedilom.

Licenca Creative Commons

21. Naredimo črn krogec.

Licenca Creative Commons

22. Črn krogec 2-krat podvojimo, dobljena krogca razporedimo, kot kaže slika. Naredimo bel krogec, ga damo v črnega,  ter 2-krat podvojimo, dobljena bela krogca damo v ostala dva črna krogca. Kliknemo na simbol peresa, ter z miško naredimo puščico.

Licenca Creative Commons

23. Naredimo pravokotnik in ga spremenimo v modro barvo, ki je obkrožena na spodnji sliki.

Licenca Creative Commons

24. Ker pri prejšnji točki vidimo, da moder pravokotnik prekriva vso vsebino, naredimo tako, kot pri točki 14, torej kliknemo na Predmet, nato Objects, ko se nam odpre okence, pa na puščico, ki je obkrožena na spodnji sliki, dokler pravokotnik ni čisto na dnu. Naredimo zelen pravokotnik, ter naredimo enako, kot z modrim. Moder pravokotnik predstavlja nebo, zelen pa travo.

Licenca Creative Commons

25. Končni izdelek

Licenca Creative Commons

Vektorska slika tako kot prejšnji fotografiji sodi v Spletni bonton. Tu je zopet prikazano dejanje, ki ni primerno, saj fant grozi dekletu, da bo objavil njene gole fotografije, če ne bo postala njegova punca. Ta način je zelo krut, saj dekle tako rekoč nima izbire, saj bo v primeru, da ne sprejme “ukaza” osramočena, njeno življenje pa bo uničeno ne le za nekaj mesecev, lahko tudi za vedno. Treba je opozoriti, da nikoli nikomur ne smemo pošiljati svojih golih fotografij ali fotografij, ki nam lahko škodijo, saj nas oseba, kateri smo poslali te fotografije, nekoč lahko izsiljuje ravno s temi fotografijami, samo da bi dobila, kar želi.

REFLEKSIJA DELA IN SAMOVREDNOTENJE:

  • V tem projektu se nisem naučila nič novega, saj sem se naučila obdelovati fotografije v programu Photoscape ter izdelati vektorsko grafiko v programu Inkscape že na vajah, ki smo jih morali opraviti doma ter poslati v spletno učilnico. Res pa je, da sem v tem projektu svoje znanje v obdelavi fotografij in izdelovanju vektorske grafike utrdila, naučila pa sem se tudi nekaj novega o temi Spletni bonton.
  • Časa za izdelavo projekta je bilo več kot dovolj, zato ne bi ničesar spremenila oziroma izboljšala, ker sem se v projekt res poglobila.
  • Največ časa sem posvetila poteku obdelave/izdelave, saj sem morala res temeljito premisliti, katere fotografije in opise postopka bom nanizala, da bo vse prikazano čimbolj jasno in natančno.
  • Menim, da je moje projektno delo zelo kvalitetno, saj sem prebrala kriterij in se mi zdi, da sem upoštevala vsa navodila.
  • Pridobljeno znanje mi bo definitivno prišlo prav, ne le pri študiju in svoji poklicni poti, temveč skozi celo življenje, saj sem zelo ustvarjalen človek in pri takih projektih res uživam. Obdelava fotografij mi bo vedno prišla prav, saj se vsako fotografijo da izboljšati, vektorska grafika pa mi bo zelo v pomoč pri poučevanju razrednega pouka, saj bom lahko določeno snov predstavila na drugačen in nadvse zanimiv način.
  • Pri projektu mi je bilo najljubša obdelava fotografij in izdelava vektorske grafike, najmanj všeč pa mi je bilo dokumentirati ves postopek dela, saj je bil ta del najbolj zamuden.
  • Odkrito povedano, v definiciji projekta ne bi spremenila ničesar, saj se mi zdi, da boljši ne bi mogel biti.

Avtorica: Larisa Peterlin
Mentor: Alenka Žerovnik
Nosilec predmeta: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec
Študijska smer, predmet in letnik študija: razredni pouk, Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju, 1. letnik
Fakulteta: Pedagoška Fakulteta
Datum: 10. 5. 2020

Licenca Creative Commons

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.

(Skupno 67 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost