INFOGRAFIKA

Licenca Creative Commons

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.

POSTOPEK IZDELAVE:

  1. Preden se nam odpre stran za izdelovanje izdelka, izberemo možnost plakat, nato se nam prikaže stran, kot jo vidimo na spodnji sliki.  Najprej želimo izbrati barvo za ozadje, zato izberemo barvni kvadrat, ki je na spodnji sliki obkrožen z rdečo barvo, nato se nam odpre okence z barvami, kjer še enkrat izberemo barvni kvadrat, kar pomeni, da lahko sami izbiramo barvo in njene odtenke.

Licenca Creative Commons

2. V pravokotno polje pod barvami napišemo številko oziroma kodo barve #fc9b8b in tako dobimo ozadje obarvano v barvi ki smo jo izbrali, v tem primeru roza.

Licenca Creative Commons

3. Z miško kliknemo na polje Elementi,  v iskalno polje napišemo “krog” ter izberemo tistega, ki je na spodnji sliki označen s križcem, tako se bo na plakatu pojavil bel krog.

Licenca Creative Commons

4. Ker želimo spremeniti barvo kroga, kliknemo na barvni kvadrat, nato se nam odpre okence, kjer še enkrat izberemo barvni kvadrat, saj bomo tako izbrali barvo in odtenek, katerega želimo.

Licenca Creative Commons

5. V pravokotno polje pod barvami napišemo številko oziroma kodo barve #8becfc in tako se krog obarva v izbrano barvo, v tem primeru svetlo modro.

Licenca Creative Commons

6. Krog najprej pomanjšamo tako, da kliknemo nanj, nato pa iz enega roba z miško potegnemo v notranjost kroga. Pritisnemo ctrl+c, kar pomeni, da krog kopiramo, nato pa 5-krat pritisnemo ctrl+v in na ta način na plakat prilepimo pet enakih krogov.

Licenca Creative Commons

7. Kroge razporedimo tako, kot prikazuje spodnja slika.

Licenca Creative Commons

8. Z miško kliknemo na polje Elementi, v iskalno polje napišemo “krog” in izberemo tistega, ki je na spodnji sliki označen s križcem, tako se na plakatu pojavi izbran krog, ki je črne barve.

Licenca Creative Commons

9. Krogu spremenimo barvo tako, da kliknemo na barvni kvadrat (na spodnji sliki je že rumen), nato še enkrat na barvni kvadrat in v pravokotno polje pod barvami vpišemo številko oziroma kodo #ffde59 in opazimo, da se je krog obarval v tej barvi.

Licenca Creative Commons

10. Rumen krog pomaknemo na moder krog, ker je prevelik, ga še zmanjšamo, tako da z miško potegnemo iz enega roba v notranjost kroga, dokler ni rumen krog enako velik kot moder.

Licenca Creative Commons

11. Pritisnemo ctrl+c da kopiramo rumen krog in nato 5-krat ctrl+v, da dobimo še pet enakih rumenih krogov.

Licenca Creative Commons

12. Rumene kroge razporedimo na modre kroge, da delujejo kot nekakšen okvir.

Licenca Creative Commons

13. Z miško kliknemo na polje Elementi, v iskalno polje vpišemo “pogovor” in izberemo element, ki je na spodnji sliki obkrožen z rdečo barvo, tako se nam na plakatu pojavi točno ta element.

Licenca Creative Commons

14. Element iz prejšnje točke pomaknemo v prvi krog na levi, ker je prevelik ga malenkost zmanjšamo, sedaj že vemo kako. Kliknemo na polje Elementi, v iskalno polje vpišemo “fotoaparat” ter kliknemo na tistega, ki je obkrožen na spodnji sliki, tako se pojavi na plakatu.

Licenca Creative Commons

15. Element iz prejšnje točke pomaknemo v prvi krog na desni, ter ga malenkost pomanjšamo. Kliknemo na polje Elementi, v iskalno polje vpišemo “pest” in izberemo element, ki je obkrožen na spodnji sliki, tako se pojavi na plakatu.

Licenca Creative Commons

16. Ker želimo spremeniti notranjo barvo elementa, kliknemo na tretji kvadrat, ki je obkrožen na spodnji sliki (na sliki je že obarvan v izbrani barvi), barvni kvadrat in v pravokotno polje pod barvami napišemo številko oziroma kodo #e6c97d, tako se notranjost pesti obarva v izbrani barvi.

Licenca Creative Commons

17. Spremeniti želimo tudi linije pesti, zato kliknemo na drugi kvadrat, ki je obkrožen na spodnji sliki in izberemo črno barvo, ki je na spodnji sliki označena s križcem, tako se linije pesti obarvajo črno.

Licenca Creative Commons

18. Pest pomaknemo v drugi krog na levi in jo malenkost pomanjšamo. Kliknemo na polje Naložena vsebina, na Pixabay poiščemo sliko pod imenom identify, jo prenesemo, nato pa kliknemo na Naloži sliko ali videoposnetek , ter sliko naložimo v to polje. Kliknemo na sliko, da se nam pojavi na plakatu.

Licenca Creative Commons

19. Prejšnji element pomaknemo v drugi desni krog, nato kliknemo na polje Elementi, v iskalno polje vpišemo “puščica” in izberemo tisto, ki je obkrožena na spodnji sliki, tako se pojavi na plakatu.

Licenca Creative Commons

20. Ker želimo spremeniti barvo notranje puščice, kliknemo na desni kvadrat, ki je obkrožen na spodnji sliki (na sliki je že obarvan v izbrani barvi), barvni kvadrat in v pravokotno polje pod barvami napišemo številko oziroma kodo #172cd9, tako se notranja puščica obarva modro.

Licenca Creative Commons

21. Spremeniti želimo tudi barvo zunanje puščice, zato kliknemo na levi kvadrat, ki je obkrožen na spodnji sliki (na sliki je že obarvan v izbrani barvi) in kliknemo na črn kvadrat, tako se zunanja puščica obarva črno.

Licenca Creative Commons

22. Puščico pomaknemo v tretji desni krog in jo malo povečamo, nato kliknemo na polje Besedilo in izberemo pisavo, ki je obkrožena na spodnji sliki, tako ne bomo rabili pozneje iskati pisave, ki nam je všeč.

Licenca Creative Commons

23. Kliknemo na spodnji del pisave oziroma spodnjo pisavo, jo z miško označimo ali natančneje “prevlečemo” in pritisnemo tipko Delete, tako odstranimo izbrani spodnji del (izginil bo v naslednji točki).

Licenca Creative Commons

24. Kot vidimo, spodnjega dela ni več, z miško označimo zgornjo pisavo, ker bomo namesto nje vnesli svoje besedilo, tako da bo naše besedilo samo zamenjalo besedilo, ki je trenutno izbrano.

Licenca Creative Commons

25. Napisali smo besedilo New post, kot vidimo, je beseda Cheers izginila, nadomestilo pa jo je naše besedilo.

Licenca Creative Commons

26. Besedilu želimo spremeniti barvo, zato kliknemo na A, ki je obkrožen na spodnji sliki, barvni kvadrat in v pravokotno polje pod barvami napišemo številko oziroma kodo #bb01a8, tako se besedilo obarva vijolično.

Licenca Creative Commons

27. Kliknemo na polje Elementi, v iskalno polje vpišemo “banner” in izberemo tistega, ki je obkrožen na spodnji sliki, tako se pojavi na plakatu.

Licenca Creative Commons

28. Ker želimo spremeniti notranjost elementa, izberemo prvi in tretji kvadrat (na sliki sta že obarvana v izbrani barvi), barvni kvadrat in v pravokotno polje pod barvami napišemo številko oziroma kodo #ffde59, tako se notranjost elementa obarva v rumenkasti barvi.

Licenca Creative Commons

29. Spremeniti želimo tudi obrobo elementa, zato kliknemo na drugi kvadrat (na sliki je že obarvan v izbrani barvi) in izberemo modro barvo, ki smo jo uporabili že pri krogih, tako postane obroba elementa modra.

Licenca Creative Commons

30. Ker želimo dodati naslov, kliknemo na polje Besedilo in Dodajte naslov, nato napišemo SPLETNI BONTON.

Licenca Creative Commons

31. Naslov Spletni bonton postavimo na rumen element tako, da ga damo na sredino plakata, kot je prikazano na spodnji sliki.

Licenca Creative Commons

32. Rumen element prilagodimo naslovu tako, da ga iz leve in desne strani podaljšamo, kot vidimo na spodnji sliki.

Licenca Creative Commons

33. Želimo napisati besedilo, zato kliknemo na polje Besedilo in Dodajte nekaj besedila telesa ter napišemo besedilo, ki ga vidimo na spodnji sliki.

Licenca Creative Commons

34. Izberemo pisavo Arimo, jo odebelimo tako, da kliknemo B, in nastavimo velikost 34, tako dobimo pisavo, ki nam je všeč.

Licenca Creative Commons

35. Po enakem postopku napišemo še besedila, ki so prikazana na spodnji sliki, ter jih oblikujemo v več vrstic, to storimo tako, da pred besedo kjer želimo novo vrstico, pritisnemo enter, tako se besedilo desno od besede s tisto besedo vred pomakne v spodnjo vrstico. Besedila oblikujemo tako zato, da niso predolga.

Licenca Creative Commons

36. Kliknemo na polje Elementi, v iskalno polje vpišemo “banner” in izberemo element, ki je obkrožen na spodnji sliki, tako se pojavi na plakatu. Ker se želimo znebiti zgornjega dela elementa, kliknemo na Obreži.

Licenca Creative Commons

37. Element obrežemo tako, da dobi obliko puščice, nato pa pritisnemo Konec, da se obrezan element shrani.

Licenca Creative Commons

38. Pri puščici se želimo znebiti zunanjega roba, zato kliknemo na levi kvadrat (na sliki je že obarvan v izbrani barvi) in izberemo barvo, ki je enaka tisti, ki je na ozadju, tako dobimo učinek, kot da roba ni več.

Licenca Creative Commons

39. Pritisnemo ctrl+c da kopiramo element in nato 2-krat ctrl+v, tako dobimo še dve enaki puščici.

Licenca Creative Commons

40. Puščice razporedimo tako, kot kaže spodnja slika.

Licenca Creative Commons

41. Ker opazimo da puščice prekrivajo besedilo, kliknemo na Položaj in nato 2-krat Nazaj, tako postavimo puščice za besedilo.

Licenca Creative Commons

42. Kliknemo na prvo puščico, pritisnemo ctrl+c da jo kopiramo in nato ctrl+v, da dobimo še eno puščico.

Licenca Creative Commons

43. Dobljeno puščico obrnemo tako, da z miško kliknemo na znak za vrtenje in jo zavrtimo za 180 stopinj, tako dobimo puščico, ki gleda v levo stran.

Licenca Creative Commons

44. Kliknemo na obrnjeno puščico in pritisnemo ctrl+c da jo kopiramo, nato pa še 2-krat ctrl+v, da dobimo še dve enaki puščici, ki ju razporedimo tako, kot vidimo na spodnji sliki.

Licenca Creative Commons

45. Ker puščice prekrivajo besedilo, kliknemo na Položaj in Nazaj, tako naredimo za vse tri in jih na ta način postavimo za besedilo.

Licenca Creative Commons

46. Besedilo razporedimo, kot vidimo na spodnji sliki, če je potrebno, puščico povečamo, da vanjo pride celotno besedilo.

Licenca Creative Commons

47. Končni izdelek.

Licenca Creative Commons

Orodje: Canva 

Vir:

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE:

  • V tem projektu sem se naučila izdelati svoj plakat kot ga želim sama, torej od oblikovanja do vstavljanja slik in besedila.
  • Če bi imela več časa ne bi ničesar spremenila, saj sem si vzela veliko časa za premislek o izgledu in vsebini plakata.
  • Največ časa sem posvetila postavitvi elementov na plakatu, saj najprej sploh nisem vedela, kaj želim, nato pa sem se domislila postavitve, ki sem jo tudi uporabila. Veliko časa mi je vzelo tudi to, katere barve naj uporabim, da se bodo med seboj ujemale.
  • Menim, da sem dobro opravila to projektno nalogo, saj sem upoštevala vse kriterije, ki so bili podani.
  • Svoje znanje bom uporabila predvsem v svojem prostem času, saj me je izdelovanje plakatov navdušilo predvsem zato, ker na plakat lahko na zelo ustvarjalen in drugačen način podaš svojo zgodbo in jo pokažeš ljudem. Pridobljeno znanje mi bo morda prišlo prav tudi tekom študija in na poklicni poti, saj nikoli ne veš, kdaj ga lahko uporabiš in deliš naprej svojim učencem.
  • Pri projektu mi je bilo najljubše iskanje sličic, ki sem jih vključila v plakat, najmanj pa iskanje ustrezne postavitve elementov in izbire barv, saj mi je to vzelo ogromno časa.
  • V definiciji projekta ne bi spremenila ničesar, saj mi je zelo všeč.

Avtorica: Larisa Peterlin

Mentor: Alenka Žerovnik

Nosilec predmeta: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec

Študijska smer, predmet in letnik študija: razredni pouk, Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju, 1. letnik

Fakulteta: Pedagoška Fakulteta

Datum:  14. 5. 2020

Licenca Creative Commons

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost