Interaktivno gradivo

Pozdravljeni!

Odločila sem se, da bom izdelala še interaktivne naloge, s pomočjo katerih lahko preverimo svoje osvojeno znanje na temo Varnost na spletu. Pomagamo si lahko z že prej objavljenimi projektnimi nalogami (rastrska in vektorska grafika, infografika, multimedijska predstavitev).

Srečno pri reševanju in veliko uspeha!

(Vir: Pixabay)

Licenca Creative Commons

1.Interaktivna naloga (Single Choice Set) s programom H5P

POSTOPEK IZDELAVE:

1.Po registraciji v program, v katerega sem se prej prijavila, sem izbrala možnost Try out H5P in tako pričela z ustvarjanjem naloge.

Licenca Creative Commons

2. Odpre sem na pravokotnik z več možnosti za ustvarjanje naloge. Izbrala sem Single Choice Set, saj sem želela nalogo ustvariti tako, da sta možna dva ali več odgovorov, le eden pa je pravilen. Izbrala sem možnost Details, da nam poda predogled naloge.

Licenca Creative Commons

3. Nato sledi prikaz o uporabi, pritisnemo opcijo Use.

Licenca Creative Commons

4. Sledi izbira naslova: napišemo Title (Varnost na spletu). Izpolnimo tudi List od questions, torej napišemo vprašanje (Question), alternativo in pravilni odgovor (Alternatives), pod prvi odgovor napišemo pravilnega. Na izbiro nam da, da napišemo dva odgovora, če želimo, lahko dodamo in napišemo več le-teh (kasneje sem tudi to uporabila).

Licenca Creative Commons

5. Isti postopek ponovimo za vsa vprašanja: s klikom na Add question vprašanja dodajamo, postopek ponavljamo, dokler ne zapišemo vseh želenih vprašanj. Sledi urejanje ocenjevalne lestvice. To storimo s klikom na Overall Feedback in uredimo Score Range, saj želimo vedeti, kako bo šlo tistim, ki bodo nalogo opravljali ter oceniti rezultat. Napišemo dosežene procente in le-te pretvorimo v opisno oceno (“odlično ti gre” je najboljša ocena, “poskusi še enkrat” je najslabša ocena).

Licenca Creative Commons

6. Ker vprašanja niso težka, sem nastavila, da je naloga uspešno opravljena, če je doseženih 70%.

Licenca Creative Commons

7. Uredila sem še Text overrides and translations. Pod možnost Language sem izbrala jezik Slovenian (slovenščina). Posledično so bile prevedene vse podane možnosti, ki jih lahko izberemo v  testu.

Licenca Creative Commons

8. Sledi samo še to, da ustvarjeno nalogo shranimo s klimo na Save.

Licenca Creative Commons

2. Interaktivna naloga (Drag the Words) s programom H5P

POSTOPEK IZDELAVE:

1. Po registraciji v program, v katerega sem se prej prijavila, sem izbrala možnost Try out H5P. In tako pričela z ustvarjanjem naloge.

Licenca Creative Commons

2. Odpre se pravokotnik z več možnostmi za ustvarjanje naloge. Izbrala sem Drag the Words, saj sem želela nalogo ustvariti tako, da besedo povežemo tam, kjer spada v besedilo. Izbrala sem možnost Details, da nam poda predogled naloge.

Licenca Creative Commons

3. Nato se nam prikaže izbor, pritisnemo opcijo Use in nadaljujemo z delom.

Licenca Creative Commons

4. V prostor Title napišemo želen naslov (Varnost na spletu). V možnost Task description sem napisala navodilo za to nalogo.

Licenca Creative Commons

5. V možnosti Text napišemo celotno besedilo. Kjer želimo, da bo prostor za vstavljanje besed, le-te napišemo med * (izgled: *beseda*).

Licenca Creative Commons

6. Ponovno uredimo Overall Feedback, saj si želimo, da tisti, ki bodo nalogo reševali, dobijo takojšnjo povratno informacijo o uspešnosti reševanja.

Licenca Creative Commons

7. Uredila sem še Behavioural settings, kjer sem onemogočila ponoven poskus in možnost, da se prikaže rešitev. Izbrala sem Language, torej jezik in izbrala Slovenian (slovenščina), saj se na takšen način vse prevede v slovenščino.

Licenca Creative Commons

8. Na koncu sem samo se shranila, s pritiskom na Save.

Licenca Creative Commons

3. Interaktivna naloga s programom Microsoft Forms

POSTOPEK IZDELAVE:

1. Odprla sem Microsoftov 356 office in izbrala Forms. Ker sem želela izdelati nov kviz, sem izbrala Nov preizkus znanja v zavihku Moji obrazci.

Licenca Creative Commons

2. Kvizu sem izbrala naslov (Varnost na spletu) in ga vpisala v prostor  preizkus znanja brez naslova. Izbrala sem okence vnesite opis in napisala navodila za reševanje kviza, preizkusa.

Licenca Creative Commons

3. V zavihku Dodajte novo sem izbrala podane možnosti (Izbira, Besedilo, Ocena, Datum …) in začela pripravljati kviz.

Licenca Creative Commons

4. V prej omenjenemu zavihku sem izbrala Besedilo. V okence vprašanje sem vpisala želen tekst-vprašanje in dodala pravilni odgovor v okence Pravilni odgovori s klikom na Dodaj odgovor. Vpisala sem še točke in vprašanje označila kot Obvezno. To pa zato, da kviza ne moremo zaključiti, če ne odgovorimo na vsa vprašanja. Šele takrat lahko nadaljujemo s potrditvijo kviza in nadaljujemo z ocenjevanjem le-tega.

Licenca Creative Commons

5. Nato sem v Dodajte novo izbrala Izbira, vpisala sem naslednje vprašanje in v razdelku Možnost 1 vpisala vse možne odgovore. Vprašanje sem označila kot Obvezno. Označimo pravilen odgovor in Možnost 2 izbrišemo, zato da se kasneje ne pojavi. Na koncu sem vpisala še možne točke pri tej nalogi.

Licenca Creative Commons

6. Med Dodaj novo sem ponovno izbrala Izbira. Možnost 2 izbrišemo, saj ne želimo, da se kasneje pojavi še enkrat, in vprašanje označila kot Obvezno. Vpisala sem možne točke. Izbrala sem še Vstavite predstavnost, ki se nahaja na desni strani v obliki sličice.

Licenca Creative Commons

7. Torej sem v možnosti vnesite predstavnost izbrala Video.

Licenca Creative Commons

8. Kopirala sem URL povezavo videa in le-to prilepila v okence ter video vstavila v predstavitev s klikom na Dodajte.

Licenca Creative Commons

9. Spet sem v možnosti Dodajte novo izbrala Razvrstitev.

Licenca Creative Commons

10. Vpisala sem rešitve: od tiste najbolj varne do tiste najmanj varne, da računalnik zazna pravilnost, saj sem vpisovala gesla. Izbrala sem Obvezno in vpisala možne točke.

Licenca Creative Commons

11. Znova sem v zavihku Dodajte novo izbrala Izbira in Možnost 2 izbrisala. Označila sem pravilni odgovor ter v možnosti tri pikice () desno spodaj izbrala Spusti seznam. Izbrala sem tudi Premešaj možnosti, predvsem zato, da če kdo dvakrat rešuje kviz, tega ne rešuje na pamet in si zapomni vrstni red pravilnih odgovorov.

Licenca Creative Commons

12. Na koncu sem izbrala še drugačno temo v zavihku Tema, tako da se prilagaja naslovu kviza.

Licenca Creative Commons

UPORABLJENI VIRI, ORODJA, APLIKACIJE IN PROGRAMI:

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE:

Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu? Projekt se mi je zdel zelo poučen, saj sem se naučila, kako sama izdelati kviz ali pa kakšno podobno nalogo za reševanje, kar je po mojem mnenju zelo pomembno osvojeno znanje v mojem bodočem poklicu. Naučila sem se tudi uporabo novih programov, npr. H5P in Microsoft Forms, katerih prej nisem poznala.

Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a … Če bi imela več časa, bi se bolj poglobila v naloge in le-te otežila. Otežila bi predvsem vprašanja in razvejala odgovore. Poskusila bi uporabiti še kakšen program in spoznati, kaj le-ta ponuja.

Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj? Največ časa sem posvetila spoznavanju novih programov (H5P in Forms), saj le-teh prej nisem poznala in sem morala pogledati par videoposnetkov, da sem spoznala, kako sploh delujejo.

Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja? Mislim, da sem upoštevala vse zadane cilje in navodila. Zato svoje delo ocenjujem kot uspešno opravljeno.

Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti? Svoje pridobljeno znanje bom lahko uporabila med študijem, predvsem na praksi, ko bomo imeli nastope in bomo preverjali znanje učencev. Na svoji poklicni poti pa bo to znanje služilo za kratka preverjanja učencev in njihovega znanja ali pa za motivacijo za delo.

Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj? Všeč mi je bilo, da je bilo delo izbirno in smo se lahko sami odločili za izdelavo tega projekta. Všeč mi je bilo tudi, da smo lahko kreativni in imamo proste roke pri ustvarjanju. Najmanj všeč mi je bilo gledanje videoposnetkov o uporabi novih programov, saj mi je to vzelo veliko časa.

Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši? Pri projektu ne bi nič spremenila, saj mi je bil všeč in cilji so bili jasno določeni.

 

Avtorica: Marja Čendak

Mentorici: asist. Alenka Žerovnik, mag. in prof. mat. in rač., dr. Irena Nančovska Šerbec

Razredni pouk, IKT, 1. Letnik

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

18. maj 2020

Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.

(Skupno 75 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost