Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike

Pozdravljeni!

V tej objavi bom predstavila potek obdelave vektorske in rastrske grafike s pomočjo programov Inkscape in pa Photoscape.

 

RASTRSKA GRAFIKA

Dve rastrski sliki na temo spletni bonton sem obdelala v programu Photoscape, ki je brezplačen. Po korakih bom predstavila potek izdelave.

 

Prva fotografija – pred obdelavo

Prva fotografija – po obdelavi

Druga fotografija – pred obdelavo

Druga fotografija – po obdelavi

 1. Ko odpremo program se nam pojavi več možnosti in izberemo možnost Editor.
 2. Na levi strani zaslona se pojavijo naše datoteke, kjer izberemo sliko za urejanje in se lotimo vsake slike posebej.

Potek obdelave prve fotografije

 1. Najprej sem sliki spremenila velikost s pomočjo funkcije Resize. Ko izberemo puščico poleg funkcije se nam pokaže več možnosti. Sama sem izbrala velikost 800px.
 2. Nato sliki spremenimo svetlost s pomočjo orodja Brighten, kjer izberemo Low. Pri tem sem izbrala puščico poleg orodja in ne samo orodje. Če izberemo orodje nam ponudi poglobljene možnosti.
 3. Nato sliki dodamo napis. Najprej moramo izbrati zavihek Object in nato ikono za Text.
 4. Odpre se nam okno z različnimi možnostmi, kjer vnesemo besedilo in izberemo pisavo, velikost, lego in ostale funkcije. Ko uredimo zapis, izberemo OK.
 5. Ko se okno zapre, lahko besedilo premikamo po sliki in izberemo primeren položaj.
 6. S pomočjo orodja Circle Mode okoli besedila narišemo oblaček. Po želji lahko spreminjamo barve, debeline in velikost.
 7. Ko smo z urejanjem zadovoljni, sliko shranimo s pomočjo orodja Save na desni strani zaslona. Pojavi se nam več možnosti, kjer se odločimo kam bomo sliko shranili, v kakšni obliki in podobno.
 8. Ko izberemo ustrezne parametre izberemo še Save in slika se bo shranila.

Potek obdelave druge fotografije

 1. Tako kot prvi sliki sem tudi tej najprej spremenila velikost na 800px.
 2. Nato sem izbrala orodje Bright, Color. Pojavi se okno, kjer imamo možnost urejanja.
 3. Sama sem dodala orodje Brighten na 50% in orodje Contrast na 20.
 4. Ko izberemo parametre, kliknemo še OK.
 5. Izberemo orodje Film Effect in nato Cinema – Low.
 6. Sliki dodamo še okvir, ki ga izberemo z orodjem Frame.
 7. Na koncu sliko shranimo tako kot smo prvo sliko. Izberemo orodje Save in določimo kam bomo sliko shranili in kako ter nato ponovno izberemo Save.

 

VEKTORSKA GRAFIKA

Vektorsko sliko z naslovom Spletni bonton sem izdelala v programu Inkscape. Po korakih bom predstavila potek izdelave. Končni produkt naj bi izgledal takole:

Potek izdelave vektorske slike

 1. Ko odpremo program se nam pojavi bel list, katerega lahko po želji povečamo oziroma pomanjšamo.
 2. S pomočjo orodja riši kvadrate in pravokotnike narišemo vse potrebne štirikotnike, ki so prikazani na spodnji fotografiji. Likom spreminjamo barvo s pomočjo vrstice, ki je na dnu zaslona.
 3. Nato izdelamo še dva okrogla lika s pomočjo orodja riši kroge, elipse, loke. Simbol za miško enostavno narišemo in obarvamo sivo (barvo izberemo na dnu vrstice). Za krog moramo na tipkovnici zadržati tipko ctrl, saj le tako lahko ustvarimo popolni krog.
 4. Če želimo krog obarvati enako kot smo obarvali pravokotnik v ozadju, lahko izberemo orodje barve izberi s slike. Kliknemo na krog, ki ga želimo pobarvati, izberemo kapalko in označimo ustrezno barvo.
 5. S pomočjo orodja uredi poti po vozliščih nekaterim likom dodamo vozlišča in jih zaoblimo. 
 6. Na koncu dodamo še napis spletni bonton s pomočjo orodja ustvari in urejaj besedilo. Pod vrhom programa se pojavi orodna vrstica, kjer lahko izbiramo pisavo, velikost pisave, razmak in podobno.
 7. Predno shranimo elemente združimo. Najprej označimo vse elemente, ki smo jih ustvarili. Nato izberemo zavihek predmet in združi.
 8. Datoteko še shranimo oziroma jo izvozimo kot fotografijo z oznako PNG. Izberemo zavihek datoteka in nato Export PNG Image.
 9. Na desnem robu zaslona se pojavijo možnosti izvoza, ki jih lahko izbiramo. Za konec še izberemo gumb Izvozi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEKSIJA DELA IN SAMOVREDNOTENJE

Pri tem projektu sem se naučila, kako obdelati fotografijo v programu Photoscape in kako izdelamo vektorsko grafiko s pomočjo programa Inkscape. Prav tako sem se naučila kako pomembno je vsak korak dobro opisati, saj uporabniku, ki ni seznanjen s programom, ni enostavno prikazati funkcij, ki smo jih uporabili.

Če bi imela več časa bi se poglobila v posamezne funkcije v programu Photoscape. Izdelali bi kompleksnejšo vektorsko sliko in jo tudi uredila.

Največ časa sem porabila za zapis postopka urejanja, saj sprva nisem želela podati premalo navodil, hkrati pa sem skušala vsak korak posebej zapisati.

Svoje delo ocenjujem kot uspešno opravljeno, saj sem zajela vse bistvene komponente, ki so bile zahtevane v nalogi.

Pridobljeno znanje mi bo koristilo pri nadaljnjem izobraževanju pa tudi kasneje v življenju, saj bom s programi lahko enostavno uredila slike ali pa izdelala vektorsko grafiko za predstavitev.

Najljubše mi je bilo izdelovanje vektorske slike, saj programa prej nisem poznala in sem v izdelavi le-teh uživala. Najmanj pa mi je bil všeč zapis postopka, saj mi je to tudi vzelo največ časa. Paziti moraš, da vsak korak opišeš dovolj podrobno, da nov uporabnik enostavno razume in po navodilih izdela podobno sliko.

V definiciji projekta ne bi spremenila ničesar, saj so bila navodila jasno podana in tudi razumljiva. Projekt je zahteval naše predhodno znanje in pozornost ob izdelavi.

 

 

 

Avtorica: Nuša Valenčič, 1. letnik razrednega pouka (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani)

Mentorica: as. mag. Alenka Žerovnik

Nosilka predmeta: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec

Predmet: Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT)

Študijsko leto: 2019/20

Ilirska Bistrica, 28. 6. 2020

(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost