Slikovno gradivo

RASTRSKA GRAFIKA

1. Slika pred obdelavo:

Creative Commons License

1. Slika po obdelavi:

Creative Commons License

Postopek 1. obdelave:

1. V prvem koraku sem izbrala fotografijo iz mojega nabora slik. Ko sem to naredila, sem se najprej lotila velikosti slike. Velikost slike sem nekoliko pomanjšala, s klikom na ikono “Resize”. Ko sem to naredila  sem fotografiji želela dodati še nekakšen filmski efekt. Ko sem kliknila na ikono ” Film effects” sem si izbrala poljubno in jo dodala fotografiji.

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

2. V naslednjem koraku sem svoji fotografiji želela dodati govorjenjo besedilo, v obliki oblačka. To sem naredila tako, da sem najprej pritisnila ikono “Object”, ki je poleg ikone “Home”. nato sem izbrala možnost “Speech ballon”, kot prikazano na sliki. Potem sem si izbrala poljuben balonček, napisala besedilo, katero sem želela da je v tem balončku in besedilo nekoliko pomanjšala. Ko sem to naredila, sem besedilu zgolj še spremenila barvo in ga odebelila z ikono “B”. Balonček sem nato premaknila tako, da sem nanj pritisnila z levim klikom na miški, ga držala in ga premikala po prostoru.

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

3. V tem koraku sem želela fotografiji le še dodati nek manjši učinek. To sem storila tako, da sem pritisnila na ikono “Icons” in si izbrala poljubno ikono ter jo s pritiskom nanjo ustrezno premaknila. Na koncu sem želela dodati le še okvir. To sem storila tako, da sem pritisnila na gumb “Home” in nato “Frame”. Izbrala sem si rdeč okvir in tako je nastala moja končna fotografija.

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Končni izdelek:

2. slika pred obdelavo:

Creative Commons License

2. Slika po obdelavi:

Creative Commons License

postopek 2. obdelave:

1. V prvem delu sem zopet izbrala fotografijo iz mojega nabora. Fotografiji sem nato spremenila velikost z ikono “Resize”. Ko sem to storila, sem celotni fotografiji dodala tudi črno-bel filter.

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

2. V drugem koraku sem zopet pritisnila ikono “Object” in ikono “Icons”. Tam sem si izbrala nekaj gradiva, ki sem ga nato tudi ustavila v svojo fotografijo. To gradivo sem povečala tako, da sem pritisnila na enega izemd ogljišč in ga ga s pritiskom potegnila višje za večanje. Nato sem poleg te ikone dodala še eno. Ko sem to naredila, pa sem želela ustaviti tudi besedilo. To sem naredila tako, da sem pritisnila veliko črko “T”. Temu besedilu sem nato spremenila velikost, barvo in pisavo. Ko sem to naredila sem besedilo poljubno zarotirala s pomočjo majhnega gumba na vrhu oknčka z besedilom.

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

3. Na koncu sem fotografiji želela dodati le še okvir. To sem storila tako, da sem pritisnila na ikono “Home” in nato “Frame”. Izbrala sem poljuben okvir in nastala je moja končna fotografija.

Creative Commons License

Creative Commons License

Končni izdelek:

Creative Commons License

VEKTORSKA GRAFIKA

Po končani rastrski grafiki, sem ustvarila vektorsko grafiko v programu Inkscape, s katero sem želela opozoriti na to, da je vedno več sovražnega govora, katerega ni dobro uporabljati. Ljudje smo čuteča bitja in vedno imamo možnost da se z nekom lepo pogovorimo. Če pa nas nekdo še vedno neprestano žali, pa še vedno ostanimo boljši kot so oni sami in se sovražnega govora ne poslužujmo.

1. V prvem koraku sem izbrala ikono za izdelavo pravokotnika. Ta se mi je nato pokazal na moji delovni površini. Ker pa nisem želela da bi bil to običajen pravokotnik, sem ga želela nekoliko zaobiti. To sem naredila tako, da sem kliknila tipko “uredi pot po vozliščih” in nato kliknila na enega izmed vozlišč. Tega sem nato navpično navzdol enakomerno vlekla in končni izdelek je bil nekoliko zaobljen pravokotnik.

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

 

2. V naslednjem koraku sem pritisnila na narejeni pravokotnik in sem na miški pritisnila desni klik. Pokazale so se mi različne možnosti. Ker sem sama želela ustvariti podobo mobilnega telefona, sem ta že dobljeni zaobljeni pravokotnik podvojila, pritisnila zopet na prvi gumb, kot prikazano na sliki, zato da sem dobila označena ogljišča, ga nekoliko pomanjšala s klikom na Ctrl in eno izmed ogljišč, saj ga tako enakomerno manjša, nato pa sem dobljenemu pravokotniku spremenila še barvo. Ko sem vse to storila, sem črni zaboljeni pravokotnik premanila v središče oranžnega.

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

3. V tem koraku sem želela dodati še nekoliko manjše kvadrate, ki bodo prikazovali različne dele pogovora na telefonu. To sem naredila tako, da sem zopet pritisnila na ikono za ustvarjanje kvadratov. Dobljeni pravokotnik sem nato pomanjšala, ga zopet zaobila kot sem to naredila v prejšnjih korakih in mu spremenila barvo. Nato sem ga umestila na meni ljubo mesto. Po tem koraku sem dobljeni modri pravokotnik večkrat podvojila in vse dobljene kvadrate poljubno umestila po prostoru. Na koncu sem zadnjima dvema kvadratoma spremenila še barvo, da sem lahko ustvarila učinek dvosmernega sporazumevanja.

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

 Creative Commons License

4. Ko sem vse to naredila, pa sem želela mojim pravokotnikom dodati še nekaj besedila. Ker sem želela pokazati, česa naj ne počnemo, sem pri nalogi uporabila nekaj žaljivih besed. Besedilo sem dodala tako, da sem pritisnila na ikono, ki ima narisano veliko črko A, pritisnila na mesto, kjer sm želela da besedilo je in ga nato tudi napisala. To besedilo sem nato poljubno premaknila tako, da je bilo znotraj enega modrega pravokotnika. Nato sem enako ponovila še z ostalimi pravokotniki, da sem ustvarila pogovor.

Creative Commons License

Creative Commons License

5. V naslednjem koraku sem želela dodati še eno misel. To sem naredila tako, da sem pritisnila na ikono za ustvarjanje krogov in ustvarila sem elipso. teji sem nato spremenila barvo in jo premaknila po prostoru. Ker sem želela da bi to izgledalo kot nek oblaček, ki nekaj sporoča, pa sem za ikono za ustvarjanje mnogokotnikov ustvarila trikotnik. to sem naredila tako, da sem pritisnila na prvo ikono v zgornjem levem kotu, število ogljišč spremenila na tri in tako sem dobila trikotnik. Tega sem nato s pomočjo ogljišč nekoliko pomanjšala in obrnila, ter ga ustavila znotraj elipse.

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

6. V šestem koraku sem želela dodati nekaj besedila. To sem naredila na enak način kot v prejšnih korakih. Pritisnila sem na ikono za ustvarjanje besedila, ga dodala, le da sem ga sedaj še nekoliko povečala in mu dodala drugačno barvo. Na koncu sem besedilo še odebelila s pomočjo pritiska na ikono in nato nato s pritiskom na “bold”.

Creative Commons License

Creative Commons License

7. Nato sem želela poudariti dejstvo, da e tega nesme početi, zato sem želela narediti še križec. To sem naredila tako, da sem zopet ustvarila pravokotnik, mu spremenila barvo, ga povečala in ga nekoliko zaobila s pomočjo ikone ” uredi poti po vozliščih”. Ko sem dobila ta pravokotnik sem ga sprva nekoliko zarotirala in ga tako kot v prejšnih korakih podvojila. N

ato pa sem pritisnila na ikono zgoraj “predmet” in pritisnila “prevrni vodoravno”. Nato sem ustvarila križec in ga pomaknila bolj na sredino.

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Creative Commons License

Tako sem dobila tale končni izdelek:

Creative Commons License

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE

Naučila sem se veliko novega, predvsem še razkiskovanja novih zmonđnosti programov Inkspace in Photoscape. Če bi imela več časa bi verjetno izboljšala svojo vektorsko grafiko, žal pa mi je časa nekoliko zmanjkalo, saj se mi zdi program zelo kompleksen in bi za usvajanje le -tega programa potrebovala več časa. največ časa sem posvetila delu pisanja samega postopka. Pisanje postopka mora biti zelo temeljito, če želimo, da gbi ga nekdo drug lahko razumel, zato mi je vezlo veliko časa, saj sem se skušala vživeti v vlogo nekoga, ki nima znanja o teh programih, pa bi ga rad imel. Mislim da sem svoje delo zelo dobro in temeljito izpeljala in da sem podala neka sporočila. Svoje zanje bom zagotovo lahko uporabila pri izdelavi kakšnih plakatov, obdelavi fotografij za različen projekte,… Najljubša mi je bila sama izdelava fotografij, manj pa mi je bil všeč del, ko smo morali pisati postopek, saj je to zelo zahtevno in težko. Samega projekta ne bi spreminjala saj se mi zdi, da je bil zelo temeljito predstavljen, prav tako pa sem točno vedela kaj moram narediti, saj so bila navodila zelo dobro predstavljena.

Avtor: Kristina Gruden

Mentorica: mag. Alenka Žerovnik

Nosilec predmeta: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec

Pedagoška fakulteta Ljubljana, Razredni pouk

1. letnik, IKT

28. 6. 2020

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 

 

 

 

 

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost