2. SLIKOVNO GRADIVO Z UPORABO RASTRSKE IN VEKTORSKE GRAFIKE

1. RASTRSKA GRAFIKA

Slika 1: s programom PhotoScapeX

Fotografija pred obdelavo (osebni arhiv):

 • Velikost: 847 KB
 • Format: HEIF Image
 • Ločljivost: 3024 x 4032

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Fotografija po obdelavi:

 • Velikost: 74 KB
 • Format: JPEG image
 • Ločljivost: 500 x 667

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

POSTOPEK IZDELAVE PRVE FOTOGRAFIJE:

 1. Sliko sem naložila na računalnik in jo vstavila v program PhotoScape X. Z miško sem v zgornjem desnem kotu izbrala funkcijo EDIT in pričela z urejanjem slike.

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

2. Najprej sem spremenila velikost fotografije. Kot je razvidno na priloženi sliki sem uporabila funkcijo RESIZE. Orodna vrstica s ponujenimi funkcijami se odpre ob kliku na predhodnjo funkcijo EDIT.

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

3. Ob kliku na ikono RESIZE sem kliknila na funkcijo PIXELS (PX), kjer sem izbrala novo velikost fotografije. Kliknila sem na 500 px in z gumbom APPLY potrdila svojo izbiro velikosti fotografije.

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

4. Nadaljevala sem na spremembo tena slike; v zgornjem desnem kotu sem izbrala funkcijo FILM in izbirala med različnimi filtri fotografij. Izbrala sem filter Primavera in nato s pritiskom na APPLY potrdila svojo izbiro filtra.

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

5. Nadaljevala sem z urejanjem slike. Nadaljevala sem na funkcijo TOOLS, kjer sem izbrala možnost SHARPEN, ki mi omogoča, da izbran del fotografije dodatno izostrim.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

6. Z drsnikom na desni strani sem prilagodila velikost izostrevalca (črtkan krog na sredini fotografije) in ‘obarvala’ samo računalnik na fotografiji, ta pa je na koncu postal bolj izostren od ostalih elementov na fotografiji. Ob koncu sem zopet kliknila na gumb APPLY in potrdila spremembo.

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

7. Nato sem zopet kliknila na funkcijo EDIT in na desni strani izbrala funkcijo TEXT MASK.

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

8. Na desni strani se mi je odprla možnost za urejanje teksta na fotografiji. V okvirček na vrhu, kjer piše ‘Text’ sem vstavila poljubno besedilo.

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

9. Izbrala sem še poljuben font pisave; PHOSPHATE.

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

10. Vnesla sem poljuben tekst z izbranim fontom in prilagodila zamegljenost/motnost slike z drsnikom spodaj pod opcijo BACKGROUND.

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Slika 2: s programom PhotoScapeX

Fotografija pred obdelavo (osebni arhiv, fotografirano z iPhone 8 PLUS, PORTRET MODE):

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 • Format: JPEG Image
 • Ločljivost: 3024 x 4032
 • Velikost: 2,5 MB

Fotografija po obdelavi:

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 • Format: JPEG Image
 • Ločljivost: 501 x 667
 • Velikost: 128 KB

POSTOPEK IZDELAVE DRUGE FOTOGRAFIJE:

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 1. Za obdelavo druge slike, ki sem jo posnela sama s svojim telefonom, sem uporabila program PhotoScape. Odprla sem zavihek EDITOR in v program vstavila sliko iz namizja.
 2. Nato sem kliknila na zavihek RESIZE na desni in fotografiji spremenila velikost; fotografijo sem pomanjšala; širino sem iz 3024 px zmanjšala na 500 px in tako prihranila nekaj prostora na računalniku. Po končani izbrani velikosti sem spremembo potrdila s klikom na APPLY.
 3. Nadaljevala sem na zavihku COLOR, desno od zavihka EDIT zgoraj desno na ekranu. Z drsnikom sem prilagodila globino fotografije (DEEPEN) in predmet v ospredju fotografije (računalnik) je nekoliko izstopil od ozadja. Prilagodila sem tudi sence in osvetljene dele fotografije z drsnikoma LIGHTEN SHADOWS in DARKEN HIGHLIGHTS. Na koncu sem z drsnikom TEMPERATURE sliko še ‘ohladila’; ji dodala modrikast, hladen podton. Vse spremembe sem potrdila s klikom na APPLY, kot pri prejšnjih korakih.
 4. Nadaljevala sem na zavihek INSERT in izbrala podzavihek FILTER. Ob kliku na FILTER se mi je prikazalo pet izbir; kliknila sem na JITTER. Na fotografiji se mi je prikazal kvadratek, ki mu lahko spreminjam velikost in pozicijo. Gre za filter, ki zamedli zaželjen del fotografije. Tako sem dan kvadratek s filtrom prilagodila ekranu računalnika na fotografiji.
 5. Zamegljen del fotografije sem nato dodelala še z drsnikom STRENGTH, ki omogoča moč, jakost zamegljenosti označenega dela. Malo sem prilagodila še pozicijo zamegljenosti z drsnikom ANGLE, ki nagiba označen pravokotnik, ki je zamegljen.
 6. Nadaljevala sem na naslednjo funkcijo preureditve fotografije, to je FILM. Odprle so se različne možnosti izbire tena fotografije. Odločila sem se za FILM ‘Velvia’ in nadaljevala z urejanjem.
 7. Zopet sem kliknila na INSERT in nato na zavihek TEXT. Prikazal se je okvirček, v katerega sem vnesla poljuben tekst za fotografijo. Tekst, ki sem ga napisala, je bil zelo velik, zato sem ga z miško pomanjšala na primerno velikost, da se je prilegel fotografiji znotraj okvirjev le-te. Nadaljevala sem z izbiro ustreznega fonta pisave in izbrala IMPACT, ki je nekoliko bolj krepka vrsta pisave, saj sem želela, da se napis resnično dobro vidi. Pisavo sem še dodatno odebelila s funkcijo ‘Bold’, napis sem povečala na velikost 36, nato pa poiskala še ustrezno barvo pisave, da se lahko le-ta boljše vidi.
 8. Napis sem zopet ročno nekoliko pomanjšala, mu spreminjala velikost in ga postavila na željeno mesto na fotografiji. Z drsnikom ANGLE sem prilagajala naklon napisa in uporabila še opcijo OPACITY, ki omogoča potemnitev pisave oziroma prilagaja zabledelost napisa. Sama sem napis še poudarila.
 9. Nato sem dodala še en tekst; ANONIMNE BESEDE BOLIJO. Besedilo je imelo enak font in globino kot prejšnji. Tekst sem pomanjšala in postavila na željeno mesto na fotografiji. Drugemu tekstu sem spremenila barvo iz rdeče v črno.
 10. Nadaljevala sem na zavihek STICKER, ki je desno zgoraj v orodni vrstici poleg zavihka FRAME in IMAGE. Ob kliku na zavihek se mi je odprl nabor različnih ‘nalepk’ oziroma emojijev. Izbrala sem žalosten, jezen obrazek in ga vstavila na željeno mesto na fotografiji.
 11. Na koncu sem se odločila še za okvir fotografije in kliknila na zavihek FRAME, prav tako v zgornji orodni vrstici. Prikazal se je nabor različnih okvirjev; izbrala sem preprostega z dvema pokončnima črtama na levi in desni strani fotografije. Izbiro sem potrdila s klikom na APPLY.
 12. Na koncu sem svoj izdelek še shranila in zaključila z delom.

VEKTORSKA GRAFIKA

Za ta del naloge sem uporabila program Inkscape. Ta program sem uporabila prvič. V pomoč so mi bili posnetki postopkov uporabe programa, ki so bili objavljeni v razrediikt in spletni učilnici. Nekaj časa sem porabila za predhodno načrtovanje motiva, ki sem ga kasneje ustvarila. Simbolno sem želela prikazati svojo temo naloge, to je spletni bonton. Izdelala sem srce, ki mi je vzelo največ časa in zahtevalo največ truda.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 1. Z izdelavo vektorske grafike sem uporabila program Inkscape, ki sem si ga predhodno naložila iz interneta brezplačno.
 2. Najprej sem uporabila funkcijo na levi strani ekrana v navpični orodni vrstici CREATE RECTANGLES AND SQUARES (R) in znotraj okvirčka na platnu narisala poljuben pravokotnik, mu prilagodila velikost in izbrala sivo barvo. Prilagodila sem tudi ostrino kotov pravokotnika.
 3. Nato sem narejen pravokotnik s funkcijo COMMAND+D oziroma desni klik na lik izbrala korak DUPLICATE oziroma podvoji in tako podvojila narisan pravokotnik. Novonastali trikotnik sem ročno zmanjšala in mu spremenila barvo iz sive v belo.
 4. Nato sem naredila napako; pravokotnika sem želela združiti, zato je bel pravokotnik šel v ozadje. Napako sem razveljavila s funkcijo UNDO (rumena puščica zgoraj levo oziroma COMMAND+Z).
 5. S funkcijo R sem narisala še en manjši podolgovat pravokotnik sive barve in
 6. Sledil je najtežji in najnatančnejši del naloge. Zadala sem si, da izdelam srce kot simbol prijaznosti, strpnosti, prijateljstva in bontona na internetu. Zopet sem uporabila funkcijo R in narisala ožji navpični pravokotnik in mu spremenila barvo v rdečo. Prilagodila sem tudi ostrino kotov in sicer v popolnoma ovalne oziroma zaobljene. Že narejen novonastali lik sem duplicirala s funkcijo COMMAND+D.
 7. Kloniran lik sem zarotirala v desno; dvojni klik na lik mi prikaže zaobljene puščice, ki omogočajo rotiranje. Originalen lik sem zavrtela v levo in nastal je rdeč križ. Enega od krakov sem nato približala drugemu tako, da je v zgornjem delu ‘križa’ razvidna zgornja oblika srca.
 8. Nato sem z miško zajela ‘srce’ in kliknila na PATH v orodni vrstici zgoraj. Odprl se je nabor možnosti in nato sem kliknila na opcijo OBJECT TO PATH in nato še na UNION in tako poskrbela, da sta oba kraka, ki sem ju naslikala posebaj, sedaj eno.
 9. Sledil je najtežji del naloge, ki je zahteval natančnost in točnost, zato je na posnetku ekrana razvidno, da sem nekatere poteze razveljavljala in. Jih ponavljajla dokler nisem bila zadovoljna s svojim izdelkom; srcem. Uporabila sem funkcijo EDIT PATHS BY NODES (N), ki mi je omogočila izbris odvečnih ‘krakov’ srca. Ta funkcija ne deluje kot radirka, temveč odvečne dele lika odmikam od podlage in jih vpenjam v dane točke.
 10. Ko sem bila z obliko srca končno zadovoljna, sem le-tega s funkcijo UNION združila v enoten lik in ga prestavila na sredino ekrana, ki sem ga oblikovala prej.
 11. Za konec sem oblikovala še simbolno tipkovnico. Zopet sem s funkcijo za risanje pravokotnikov narisala slednjega, mu prilagodila ostrino kotov in mu spremenila barvo. Z enako funkcijo sem znotraj tipkovnice narisala manjši bel zaobljen pravokotnik, le-tega poduplirala 6x in jih postavila enega za drugim v dve vrstici.
 12. Na koncu sem svoj izdelek shranila na namizje.

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE

V tem dela naloge sem uporabila dva programa; PhotoScape X in Inkscape. Oba programa sta mi bila na začetku tuja. V veliko pomoč so mi bili videi, objavljeni v razredniikt in spletni učilnici. Posnetki so prikazovali postopke uporabe programov in funkcij le-teh. Veliko časa sem porabila za besedno opisovanje postopkov izdelave. Ta del mi je bil tudi najmanj všeč. Veliko časa mi je vzelo tudi to, da sem se predčasno lotila izdelave srca v programu Inkscape. Ta del naloge je bil najzahtevnejši. Večkrat sem ga oblikovala in iskala najuspešnejši način izdelave in na koncu sem ga odkrila. Časovno in sistemsko mi je prizaneslo to, da sem se kasneje namesto zajemanja fotografij ekrana odločila za posnetek ekrana računalnika in tako zajela celoten postopek dela. V posnetkih je razvidno, da nekajkrat funkcije razveljavim, postopke ponovim in jih popravljam. Teh delov nisem želela brisati, saj menim, da je pravilno razvidno celotno delo, ki sem ga opravila. S tem podpiram vztrajnost in ciljno naravnanost. Menim, da sem delo opravila korektno in uspešno. Svojih izdelkov ne bi spremijala, všeč so mi in menim, da uspešno prikazujejo željeno temo – spletni bonton. Prav tako sem mnenja, da bi lahko omenjena programa še kdaj uporabila na svoji poklicni poti. Vseeno bi večkrat izbrala PhotoScape X, ker je ta lažji in vzame manj časa za izdelavo končnega željenega izdelka. Ima veliko funkcij, ki so uporabniku prijazne, preproste in jasne.

Avtorica: Ana Manca Ruparčič

Mentorica: mag. Alenka Žerovnik

Nosilka predmeta: dr. Irena Nančovska Šerbec

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Razredni pouk

Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju (IKT), 1. letnik

22. julij 2020

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(Skupno 82 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost