Kreiram splet

Moje ime je Nika in sem študentka prvega letnika razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Za ta študij sem se odločila zaradi ljubezni do otrok in želje po vzgoji le-teh ter spreminjanje sveta na boljše. Zanima me skoraj vse. Ker se zelo navdušujem nad matematiko in kemijo, znanje o njiju rada predajam naprej tudi mlajšim. Odraščala sem v glasbeni družini na obrobju mesta. Velik del otroštva sem skupaj s prijatelji preživela na travnikih in gozdovih daleč stran od digitalnega sveta. Tako ni bilo veliko časa, sploh pa zanimanja za IKT naprave.

Svoje sposobnosti danes urim kot oratorijska in skavtska voditeljica, pomemben del mojega življenja pa predstavlja tudi prostovoljstvo Karitas, predvsem pomoč pri delu z otroki in mladimi. Svoje poslanstvo namreč vidim v pomoči ljudem na obrobju družbe. Všeč so mi gore, pohodništvo, spontani izleti, zgodnja jutra in sončni zahodi, v zadnjem času pa sem pridobila zanimanje tudi za skalno plezanje in alpinizem.  

DOSEDANJA RABA IKT

Z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo sem se v otroštvu srečala že ko sem bila majhna. Sprva sta bila to predvsem televizija, kjer smo kot otroci včasih gledali risanke ter radio, ki smo ga poslušali predvsem med vožnjo ali doma ob opravljanju gospodinjskih del. Z IKT sem se začela pobližje spoznavati, ko smo dobili prvi skupen družinski računalnik. Ker ni imel dostopa do interneta, je bil namenjen predvsem igranju iger, risanju v slikarju in poslušanju glasbe preko kaset in zgoščenk. Tudi svoj prvi telefon sem dobila precej pozno, saj ga zaradi bližine kraja bivanja vsem dejavnostim, ki sem jih obiskovala, prej nisem potrebovala. Z IKT tehnologijo sem se srečala tudi v osnovni šoli ob poslušanju radia, gledanju video posnetkov ter uporabi interaktivne table. V višjih razredih sem jo začela s pridom uporabljati tudi v procesu učenja. Na internetu sem iskala dodatne informacije o učnem gradivu, reševala interaktivne naloge ter ustvarjala Powerpoint predstavitve. V srednji šoli sem se z IKT spoznala še iz druge perspektive. Pri predmetu informatika smo spoznali razvoj računalništva in informacijske tehnologije, skušali razumeti delovanje računalnikov ter spoznali pomen informacij in informacijske tehnologije v sodobni družbi. Čeprav me je velik del osnovne šole spremljal odpor do uporabe IKT naprav, sem v gimnaziji spoznala, kako pomembna je njena uporaba pri učenju, pridobivanju informacij ter komuniciranju z ostalimi. Profesorji so se zavedali, kako pomembno je, da obvladamo delo z IKT napravami ter posledično tudi v meni vzbudili zavedanje, da so nujno potrebni za normalno življenje človeka v današnji informacijski družbi.

Licenca Creative Commons

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

(IKT naprave, vir: Pixabay)

POMEN IKT TEHNOLOGIJE V BODOČEM POKLICU

V tehnološko hitro razvijajoči družbi ima IKT tehnologija vse večji pomen tudi v izobraževanju. Menim, da je IKT kakovostno orodje tako za učitelje pri poučevanju kot za učence pri učenju. Predstavlja podporo delovanju šole kot organizaciji in učnemu okolju. Šola je prostor, ki mlade pripravlja za življenje v času, ki prihaja. Jasno je, da je prihodnost, ki mlade čaka, prepredena s sodobno tehnologijo, ki mladim posreduje veliko količino informacij, na nas učiteljih pa je, da jih naučimo razločiti med bistvenimi, ustreznimi informacijami in neustreznimi. IKT tehnologija se stalno spreminja in izboljšuje ter je že sedaj močno vpeta v naš šolski sistem. Posledično se tudi vse več metod poučevanja navezuje na njegovo uporabo. Učitelji tako iz tradicionalnih metod poučevanja prehajajo na kognitivno-konstruktivistični model pouka. Uvedba IKT v izobraževanje predstavlja ključen pripomoček pri razvijanju spretnosti učencev, ki so potrebne za delo in življenje v 21. stoletju in prihodnosti, zagotavlja bogatejšo izkušnjo učenja in pri otrocih vzbudi motivacijo za učenje in znanje. Učitelj lahko s pomočjo IKT naredi pouk interaktiven in večpredstaven ter s tem zanimivejši za učence, sočasno pa spodbuja problemski pouk in sodelovalno učenje. Učencem hkrati omogoči lažji in hitrejši dostop do velike količine informacij, pri čemer jim pomaga ločiti med ustreznimi in neustreznimi. Učitelj lahko v spletno učilnico že predhodno pripravi gradivo, ki je na voljo vsem učencem tako doma kot v šoli in to kadarkoli. IKT tehnologija omogoča tudi večjo učinkovitost učiteljev. Na računalniku ima lahko zbrane vse učne priprave, pri načrtovanju si lahko pomaga tudi z gradivi in pripravami, ki so jih pripravili drugi učitelji, sodeluje v debatah z ostalimi učitelji preko medmrežja in tako učinkoviteje rešuje nastale probleme in dvome. Hitrejše in enostavnejše je tudi sporazumevanje s starši učencev preko e-asistenta in e-redovalnice. IKT tehnologija hkrati pripomore pri izboljšanju informacijske pismenosti, ki je dandanes še kako pomembna. Različna orodja, dostopna na medmrežju naredijo učenje bolj zanimivo, lažje razumljivo in zabavno. Učitelj lahko uporabi tudi dodatne slike in videe, da razloži snov. Hitrejši je tudi dostop do informacij. Internet je danes uporabljen kot virtualna knjižnica, kjer lahko učenci pridejo do večine informacij, ki jih potrebujejo.

Pomembno je, da se kot učitelji zavedamo pozitivnih učinkov uporabe IKT tehnologije v razredu in jo kot takšno tudi s pridom uporabljamo. A hkrati se mi zdi potrebno poudariti, da vseeno ne smemo popolnoma zanemariti tradicionalnega načina poučevanja preko knjig, zvezkov ter oprijemljivih pripomočkov ali izkustvenega učenja v naravi, saj bomo drugače otroke vzgojili v novodobne robote. IKT tehnologija tudi ni dostopna vsem otrokom v enakem obsegu, kar se je dobro pokazalo med epidemijo koronavirusa. Takšen način dela poleg vseh pozitivnih učinkov, ki jih prinaša, prinaša tudi poglobljene razlike v neenakosti, ki so vidne vsem in hkrati boleče tako za otroke kot starše.

Licenca Creative Commons

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

(Uporaba IKT tehnologije pri pouku, vir: Pixabay)

REFLEKSIJA DELA IN SAMOVREDNOTENJE

1.  V tem projektu sem se naučila marsikaj novega. Razmišljala sem kdo sploh sem jaz, kako želim, da me vidijo drugi ter kaj o sebi želim deliti z drugimi ljudmi na internetu. Ugotovila sem, da me IKT tehnologija spremlja že velik del mojega življenja in da kljub temu, da sem si jih kar nekaj let zavestno precej dobro upirala, je v moje življenje prinesla nek napredek, varnost in mi pomaga hoditi v korak s časom. Hkrati je v meni zraslo zavedanje, kako pomembna je tehnologija tudi v pedagoškem poklicu, sploh če se kot učitelj tega zavedaš in jo znaš z pridom izkoristiti tako pri poučevanju kot pri organizaciji pouka. Naučila sem se, da tehnologija ni nujno nekaj slabega in ne prinaša zgolj odvisnosti. Na nas je, da se jo naučimo uporabljati v dobro človeštva.

2. Če bi imela več časa, bi bolj poglobljeno razmislila s kakšnim namenom sem tehnologijo uporabljala do sedaj ter kakšen vpliv je imelo to name, saj bi mi le-to pomagalo pri zapisu končnega dela o rabi IKT tehnologije pri bodočem poklicu. Vprašala bi tudi kakšnega izmed zdajšnjih učiteljev na kakšen način in kako uspešno on sam vključuje tehnologijo pri pouku.

3. Največ časa sem posvetila zadnjemu delu, kako vidim pomen IKT tehnologije v svojem bodočem poklicu, predvsem zato, ker sem morala sprva jasno začrtati, katere naloge vse zajema pedagoški poklic, razmisliti na kakšen način bi tehnologijo lahko vključila v pouk, kako bi to delovalo na otroke in predvsem ali bi imelo to na njih več pozitivnih ali negativnih učinkov.

4. Svoje delo ocenjujem kot precej uspešno. Zdi se mi, da sem v svojem zapisu zajela vse točke in naloge, ki so bile od mene pričakovane in pri tem upoštevala navodila pisanja. Vzela sem si čas in se v dano tematiko poglobila, prebrala tudi kakšen dodaten članek in pogledala videoposnetek.

5. Pridobljeno znanje bom lahko uporabila predvsem v svojem bodočem poklicu ter tekom študija na praksi, saj bom tehnologijo v pouk sedaj vključevala bolj premišljeno in z namenom, da izboljšam kakovost pouka, otroke pripravim na življenje v 21. stoletju in ne zgolj zato, ker je delo z računalniki zabavno. Zdi se mi, da mi bo to razmišljanje pomagalo, kako otrokom na pravi način predstaviti delo s tehnologijo ter vse prednosti in slabosti, ki jih zraven prinaša.

6. V projektu mi je bilo najljubše raziskovanje o tem, kako bom IKT tehnologijo uporabljala v bodočem poklicu, saj sem na vse to gledala s pričakovanjem, da bom tudi jaz enkrat učiteljica in da bom vse ideje, ki sem jih dobila med ustvarjanjem, enkrat lahko tudi uporabila in preizkusila. Najmanj mi je bil všeč prvi del, saj nisem vedela, katere podatke o meni želim deliti z drugimi.

7. V sami definiciji projekta ne bi spremenila ničesar. Navodila so bila podana jasno, po točkah, najpomembnejše stvari so bile poudarjene tako, da je bilo težko kaj izpustiti.

Avtorica: Nika Černač

Mentor: mag. Alenka Žerovnik

Razredni pouk, IKT, 1. letnik

Pedagoška Fakulteta, Univerza v Ljubljani

14. avgust 2020

(Skupno 26 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost