Kreiram splet

Pozdravljeni!

Sem študentka prvega letnika programa razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Izbira študija mi nikoli ni predstavljala nobene težave, saj sem že od malega vedela, da bom postala učiteljica. Zelo rada imam otroke, zato poleg študija tudi delam v vrtcu in organiziram rojstnodnevne zabave za otroke. Zdi se mi, da študij ponuja široke vsebine in veliko priložnosti za delo v tujini. Prav tako je osredotočen na pridobivanje praktičnih vsebin.

Uporaba IKT tehnologije do sedaj

Z IKT tehnologijo sem se najprej srečala v osnovni šoli in sicer pri izdelavi Powerpoint predstavitve in raznih Wordovih dokumentov za seminarske ali druge naloge. Malo kasneje sem se srečala tudi z Excelom, saj sem ga potrebovala v službi. Poleg tega pa sem v srednji šoli veliko uporabljala Geogebro za risanje raznih grafov, pri predstavitvah sem redno vključevala tudi interaktivne aplikacije kot sta Mentimeter in Kahoot. Kar nekaj časa pa preživim na socialnih omrežjih kot sta Facebook in Instagram, kjer občasno tudi kaj objavim.

Pomen IKT tehnologije v mojem bodočem poklicu

Zdi se mi, da so IKT tehnologije ključnega pomena v mojem bodočem poklicu, saj je IKT vključen v vse procese, ki se odvijajo v šoli in njenem okolju. Rekla bi, da pripomore k širitvi in večji dostopnosti učenja, prav tako pa vključuje raznovrstne aplikacije, ki lahko olajšajo delo in uči nove pristope. Z novo tehnologijo raste tudi samo zanimanje zanjo in pri učencih spodbudi kreativnost in željo po osvojitvi nekaj novega. Učenje tako postane bolj fleksibilno in predstavlja podporo učitelju in učencu.

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna by Steveriod1.

Danes poteka administrativno delo učitelja povečini preko elektronskih dnevnikov in redovalnic, ki jih nudijo razne spletne strani kot je eAsistent, ki prav tako omogoča vpogled staršev. Nastalo pa je tudi veliko eUčbenikov in razna gradiva za ponovitev snovi in tudi nadgradnja. Učitelj lahko tudi pripravi e-kviz, ki ga učenci rešijo samostojno in deluje kot vaja za ponovitev in utrjevanje snovi. Prav tako ima veliko pripomočkov in predlog na spletu kako učne ure popestriti in jih naredi bolj zanimive. Potrebno pa je tudi spremljati novosti in jih vključevati v pouk, saj s tem razvijamo znanje, da postane kompleksnejše in si učenci obširne snovi lažje zapomnijo. Kljub temu pa moramo dovolj časa nameniti tudi razvoju posameznika in sicer s samostojnim delom in samostojno pripravo na učno uro. Dobro je tudi, da spodbujamo ustvarjalnost z raznimi samostojnimi predstavitvami, pri tem pa omejimo IKT tehnologije, kar pomeni, da morajo vire poiskati v knjižnici in s pomočjo plakata ali česa podobnega predstaviti določeno temo.

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna by Picjumbo_com.

Vseeno pa moramo najti pravo ravnovesje med klasičnih načinom pouka in poukom z IKT tehnologijami, saj bomo le tako zagotovili čim boljši uspeh učencev. Na začetku, ko smo začeli s predmetom se mi je zdelo kot, da bomo zgolj le poslušali predavanja in se o aplikacijah le pogovarjali. Zelo mi je všeč, da imamo neprestano kakšne praktične vaje, ki jih izvajamo sami in spoznavamo veliko uporabnih aplikacij ter spletnih strani. Kljub temu pa spoznavamo tudi na kaj moramo biti pozorni ter kako ustrezno zaščitimo učence, ki so tudi del rabe spleta. Mislim, da bi kot učitelji potrebovali več izobraževanj na to temo, saj danes IKT tehnologija predstavlja velik del našega življenja in nam nudi priložnost za vseživljenjsko učenje in izobraževanje.

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna by Jeferrb.
  1. Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu? V tem projektu sem se veliko naučila o avtorstvu in posameznih licencah, kar se mi zdi zelo pomembno za nadaljno uporabo. Prav tako sem se naučila uporabljati razna spletišča in kako sploh napisati posamezne objave. Naučila sem se tudi kako varno uporabljati splet ter na kaj moram biti bolj pozorna, kar se tiče digitalne identitete ter digitalnega odtisa.
  2. Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a … Pri projektu ne bi ničesar spremenila, saj se mi zdi, da sem dosegla zadane cilje in upoštevala kriterij. Prav tako sem namenila temu veliko truda in časa.
  3. Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj? Največ časa sem posvetila izdelkov kliničnih vaj, saj sem jih želela čim bolje opraviti in sem si zato postavila visoke cilje. Za vsak izdelek sem si čas dobro organizirala in poskusila čim bolje vključiti svoje ideje, pri tem pa ostati čim bolj kreativna.
  4. Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja? Zdi se mi, da sem svoje delo dobro opravila, saj sem vedno upoštevala dan kriterij in izdelek poskusila še nadgraditi.
  5. Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti? Pridobljeno znanje bom uporabila pri izdelavi interaktivnih materialov, pri pripravi gradiva, pri komunikaciji s starši, pri raznih izobraževanjih in tako dalje. Vsa pridobljena znanja bom tudi predala na svoje učence in jih spodbujala k varni rabi.
  6. Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj? Najljubše mi je bilo ustvarjati izdelke za klinične vaje, saj so bili zelo razgibani in sem imela proste roke pri izdelavi ter sem lahko izrazila kreativnost. Najmanj pa mi je bil všeč obvezen MOST, saj mi je vzel kar veliko časa in sem imela malo težav, saj mi je nekajkrat izbrisal ves napredek.
  7. Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši? Pri definiciji ne bi spremenila ničesar, saj je projekt dobro zastavljen in ima poudarek na praktičnih vsebinah, ki nam bodo v bodočen poklicu prišle prav.

Avtorica: Vrtnica

Mentorica: mag. Alenka Žerovnik

Nosilka predmeta: dr. Irena Nančovska Šerbec

Predmet: infromacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Razredni pouk, 1. letnik

Datum: 14.04.2021

Projektna naloga-kreiram splet by Vrtnica is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

(Skupno 87 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost