Kreiram splet

Pozdravljeni!

Sem študentka 1. letnika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer študiram na Oddelku za razredni pouk. Za ta študij sem se odločila, ker sem v gimanziji v okviru prostovoljstva obiskovala osnovne šole, kjer smo pomagali otrokom z učnimi težavami in spoznala, da me delo z otroki zelo veseli. Otroci me že od nekdaj navdušujejo s svojo bujno domišljijo, željo po spoznavanju novega in igrivim pogledom na svet.

Tako izobraževanje kot poklic učitelja sta mi izjemno všeč, saj moramo biti strokovnjaki za vse. To nam daje možnost, da se vedno učimo in dopolnjujemo svojo znanje iz številnih področij. Učimo se o vsem, od glasbe do kemije, kar se mi zdi, da daje poklicu – če ne življenju – pestrost. Prav tako pa sem mnenja, da nas otroci naučijo številnih stvari, česar se včasih sploh ne zavedamo.

Uporaba IKT tehnologije do sedaj

V prvi triadi osnovne šole se ne spomnim, da bi uporabljali IKT tehnologijo, razen morda za kakšne videoposnetke iz spletne strani Youtube, smo jo pa zato bistveno več uporabljali od 5. razreda dalje. Že takrat smo uporabljali Arnes-ove spletne učilnice, v katere so nam učitelji objavljali gradiva za pouk, domače naloge, govorne nastope in podobne obveznosti. Prav tako so nas pri predmetu računalništvo učili o teoriji in praktičnosti tehnologije. Enkrat na teden smo hodili v računalnico osnovne šole, kjer smo se naučil predvsem osnov (e-pošta, netika, digitalni profili, word, excel, powerpoint ipd.).

Ob vstopu v gimnazijo sem mislila, da o tehnologiji vem že veliko, vendar sem že ob prvi uri informatike spoznala, da temu ni povsem tako. Pri informatiki nas je profesorica učila o uporabi Microsoft Office aplikacij in zavedala sem se, da mi je primankovalo veliko znanja. Znala sem namreč le osnove, ki pa v gimanziji (in zdaj na faksu) ne bi zadostovale, vednar pa naučeno znam še danes. Pri ostalih predmetih je bila tehnologija prav tako prisotna vsak dan. V spletne učilnice smo dobivali in oddajali domače naloge, pri pouku smo si pomagali z powerpointi učiteljic, pred testi smo iskali vaje po Google-u in razlage po Youtube-u. Prav tako smo si lahko številne stvari pogledali bolj v podrobnosti, če v učbeniki ni bilo razumljivo razloženo ali pa profesorica ni vedela odgovora. Uporaba tehnologije pa se je v 2. polletju 4. letnika le še podvojila, ko smo prešli v pouk na daljavo. Takrat je celoten pouk potekal preko Zoom-a.

Faks zaenkrat poznam le na daljavo, kar pomeni da smo stalno obdani s tehnologijo. Na začetku leto smo bili seznanjeni z informacijskim sistemom VIS preko katerega vidimo svoj urnik, roke za kolokvije in izpite, vpisane ocene, potrdila o praksah, možnosti izmenjav itd. Predavanja potekajo preko Zoom-a ali MS Teams, naloge so nam naložene v spletno učilnico, kamor jih tudi oddajamo, seminarske naloge nam pred profesorico pregleda Turnitin, povratne informacije pa se vrnejo preko e-pošte ali spletne učilnice, laboratorijske vaje opazuje le preko prej posnetih videoposnetkov. V današnjih časih brez tehnologije nič od tega sploh ne bi bilo mogoče, zato smo lahko hvaležni, da jo imamo.

Izven izobraževanja pa tehnologijo uporabljam, da ohranjam stike s prijatelji, za zabavo in prejemanje novic.

Bussines by 6689062

This work is marked with CC0 1.0

Pomen IKT tehnologije v bodočem poklicu

Kot učiteljica bom morala tehnologijo pogosto uporabljati, saj lahko z njo otrokom olajšamo nekatere vidike učenja. V učilnici bom tehnologijo uporabljala zato, da otrokom določene informacije bolj nazorno in zanimivo predstavim. Z uporabo drsnic otroci lažje sledijo snovi, zato bi jih naredila zanimive. Izdelovala bi kvize in intereaktivne naloge, da bi bil pouk bolj dinamičen in otroci bolj motivirani. Med poukom bi si skupaj ogledali kakšne slike ali videoposnetke v povezavi s snovjo, da otrokom bolj ostane v spominu. Otrokom bi v spletno učilnico nalagala dodatne razlage, če komu snov ne bi bila povsem razumljiva ter dodatne naloge, če bi jih kdo želel reševati.

Uporaba tehnologije je zelo pomembna v povezavi s starši. Preko e-asistenta bi jih obveščala o ocenah njihovih otrok, prisotnosti in napredovanju njihovega otroka. Prav tako, bi jih preko e-maila obvešča o ekskurzijah, projeknih dnevih, nastopih itd.

Kljub temu, da nam tehnologija omogoča številne stvari pa še vedno verjamem, da je uporaba tehnologije pri otrocih pretirana. Današnji otroci so že od rojstva obdani s tehnologijo, zato bi jo v učilnici uporabljala čim manj. Poskusila bi jo omejiti na le res pomembne informacije in pa tam, kjer vem da bi otrokom olajšala delo in poglobila njihovo razumevanje.

Child student by AmrThele

This work is marked with CC0 1.0

Refleksija in samovrednotenje

Ta projekt me je spomnil zakaj sem se odločila za študij razrednega pouka in da me to delo res zanima. Zavedala sem se, da me tehnologija obkroža že res dolgo časa in da me bo še celotno poklicno pot. Obnovila sem svoje znanje dodajanja licenc, fotografij in linkov.

Če bi imela več časa bi se še bolj poglobila v uporabo IKT v učilnicah prve triade in poskusila ugotoviti kako potrebna je zares.

Največ časa sem porabila za opis uporabe IKT do sedaj, saj jo res uporabljam že zelo dolgo.

Mislim, da sem nalogo dobro opravila, saj sem vključila vse potrebne informacije.

Pridobljeno znanje lahko uporabljam še celoten čas izobrazbe in kasneje v poklicu saj zajema temo, ki bo aktualna še številna leta.

Pri projektu mi je bilo najljubše razmišljati kako bom tehnologijo uporabljala v svoji učilnici, najmanj všeč pa mi je bilo to, da sem se zavedala pretirane uporabe IKT tehnologij tako pri otrocih, kot pri odraslih.

V definiciji projekta ne bi spreminjala ničesar, saj se mi zdijo vse naloge na mestu in primerne za ta predmet.

  • Avtorica: sj
  • Mentorica: mag. Alenka Žerovnik
  • Nosilka predmeta: dr. Irena Nančovska Šerbec
  • Predmet: informacijsko-komunikacijske tehnologije
  • Smer in letnik: razredni pouk, 1. letnik Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Datum: 8.5.2021
Kreiram splet by sj

This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost