Kreiram splet

Lep pozdrav!

Sem študentka prvega letnika na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer razredni pouk. Vedno sem vedela, da bi rada v življenju počela nekaj, kar vključuje delo z otroki ali glasbo. Poklic učiteljice na razredni stopnji osnovne šole pa vključuje kar oboje.

Moje izkušnje z IKT tehnologijo

Do zdaj sem IKT uporabljala predvsem v okviru šole. Večino izkušenj na tem področju sem dobila pri izdelavi seminarskih nalog v programu Microsoft Word in predstavitev s pomočjo programa PowerPoint. Predvsem v srednji šoli sem splet začela uporabljati kot vir informacij za razne seminarske naloge in kot pomoč pri učenju, če sem potrebovala dodatno razlago kakšne učne snovi. V svojem prostem času uporabljam razna socialna omrežja kot sta Instagram in FaceBook za komunikacijo s prijatelji.

Pomen IKT tehnologije v bodočem poklicu

V poklicu učiteljice na razredni stopnji osnovne šole bom IKT uporabljala vsakodnevno in se bom morala na tem področju tudi stalno izobraževati zaradi hitrega napredka na področju tehnologije v sodobnem času. V današnjih okoliščinah smo po mojem mnenju vsi vključno z mano še toliko bolj spoznali pomen IKT v učiteljskem poklicu. Poznavanje uporabe IKT se mi zdi pri učiteljih zelo pomembno, ker so z uporabo le teh pri pouku otroci lahko bolj aktivni in pouk jim je bolj zanimiv. Že kot učenka osnovne šole sem bila vedno navdušena, ko smo lahko ponavljali snov s pomočjo pametne table ali pa smo na spletu gledali kakšne videoposnetke, ki so nam snov še bolj približali. Učitelj v svojem poklicu IKT uporablja vsak dan. Na primer za pripravo drsnic, učnih listov, testov in preverjanj znanja, zato je smiselno, da je na tem področju ustrezno usposobljen.

Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.

Refleksija in samovrednotenje

  1. Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu? V tem projektu sem se naučila kako narediti objavo v tem spletnem mestu in kako linke skriti v besede v besedilu.
  2. Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a … Zdi se mi, da sem si za projekt vzela zadostno količino časa, zato ga ne bi znatno spreminjala. Mogoče bi samo izboljšala prvi del z predstavitvijo, ker mi opisovanje same sebe ne gre najbolje.
  3. Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj? Največ časa sem posvetila premisleku o pomenu IKT v bodočem poklicu, ker pred pisanjem te objave o tem še nisem toliko razmišljala.
  4. Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja? Zdi se mi, da sem vključila vse kar je bilo zahtevano in da sem projekt glede na kriterij ocenjevanja opravila dobro, le svoje argumentiranje moram izboljšati.
  5. Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti? Pridobljeno znanje bom vsekakor uporabljala tekom študija pri raznih seminarskih nalogah in projektih ter v bodočem poklicu, da bom učencem na zanimiv način predstavljala vsebine.
  6. Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj? Pri projektu mi je bilo najljubše oblikovanje teksta in fotografij v objavi, najmanj pa pisanje o sami sebi.
  7. Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši? V definiciji projekta ne bi spremenila nič, ker se mi je zdelo vse dobro zastavljeno in razumljivo.
(Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost