KREIRAM SPLET

avtor: Neja Povirk

mentorici: asist. dr. Alenka Žerovnik, doc. dr. Irena Nančovska Šerbec

razredni pouk, IKT, PEF LJ

datum: 21. 5. 2022

1. projektna naloga © 2022 by Neja is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Sem Neja Povirk, študentka 1. letnika razrednega pouka. Do sedaj sem IKt tehnologijo največ uporabljala za šolske in študijske namene, kot je npr. izdelava prosojnic (Microsoft Office PowerPoint), pisanje poročil in seminarskih nalog (Microsoft Office Word), izdelava raznih grafov in razpredelnic (Microsoft Excel) in izdelavo anket (1ka), iskanje različnih informacij in slik na spletiščih, uporaba E-mailov in uporaba Arnesovih in Moodlovih spletnih učilnic… ; IKT tehnologijo uporabljam pa tudi v privatne namene, saj mi le tako uspe ostajati v stiku z prijatelji, ki živijo predaleč, da bi se videli dnevno v živo, in pri dogovarjanju, saj je to hitreje in bolj kompatibilno kot da bi se vsakič menili v naprej, kdaj se dobimo in kaj bomo delali. Za privatne namene največkrat uporabljam socialna omrežja, kot so Instagram, Snapchat in Messenger, ali pa kar na klasičen način preko telefonskega klica ali SMS sporočila.

Iz leta v leto se pomen IKT tehnologije v šolstvu povečuje, vse to pa je pospešila še Korona. Za bodočo učiteljico je zelo pomembno, da je vzor svojim učencem in obvlada IKT tehnologijo, saj lahko le tako učinkovito opravlja svojo delo. Če jo bo učitelj ustrezno uporabljal, jo bodo s časoma osvojili tudi učenci in bodo imeli prednost pred sovrstniki, saj bodo že osvojili neke osnovne digitalne kompetence, ki so v današnjem času zelo pomembne. Učitelj lahko s pomočjo IKT tehnologije pouk naredi bolj interaktiven in zanimiv za učence. Učenci imajo na začetku osnovne šole zelo pozitiven odnos do tehnologije, zato je za učitelja razrednega pouka pomembno, da ta odnos poskuša ohraniti in jih pomaga nadgrajevati njihovo znanje o IKT tehnologiji. Pri njeni uporabi bi morala biti pozorna, koliko so stari učenci, kakšno predznanje že imajo in kakšne možnosti imajo doma ter v šoli. Tako bi pri učencih, ki nimajo veliko predznanja oporabljala le osnovne programe, kot sta Word in PowerPoint, ter bi jih spodbujala, da jih uporabljajo tudi sami. Pomembno bi bilo, da bi z učenci večkrat šli v računalniško učilnico, v kateri bi vsakemu učencu posebej pomagali, da bi tudi učenci, ki so šibkejši na tem področju imeli vsaj približno toliko znanja kot njihovi sošolci. Če bi poučevali učence 4. in 5. razreda, ki imajo že nekaj predznanja, bi lahko uporabljali tudi že naprednejše programe za programiranje in urejanje in bi svoje znanje o teh tehnologija prenesli tudi na učence, da bi te programe uporabljali tudi sami. Ne glede na to, koliko so stari učenci in kakšno je njihovo predznanje, pa moramo učence upozarjati na navajanje virov in ustrezno navajanje licenc, saj je to vedenje med ljudmi premalo razširjeno.

Slikovno gradivo:

mesto © 2022 by Neja is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

REFLEKSIJA DELA IN SAMOVREDNOTENJE

Zame, kot za bodočo učiteljico razrednega pouka, je zelo pomembno, da IKT tehnologijo čim bolje poznam in jo znam uporabljati ustrezno, ter svoje znanje predajati učencem. Delo na daljavo je zelo nazorno prikazalo, kako pomembno je, da učitelj obvlada njeno uporabo. V današnjem času, se starši bolj vmešavajo v učiteljevo delo, kot so se včasih. Če bomo upoštevali licence in ustrezno navajali vire se lahko v skrajnem primeru izognemo tudi raznim tožbam s strani staršev ali tožbam, ki se tičejo virov, na splošno.

Sama menim, da se o IKT tehnologiji potrebujem še veliko naučiti, saj poznam le osnove, ki za potrebe učiteljev niso več dovolj. Že na prvih urah IKT-ja sem se naučila ogromno novih stvari, še posebej o licencah, o katerih prej nisem vedela veliko. Pričakujem, da se bom do konca semestra naučila še veliko stvari, ki mi bodo kasneje pri poklicu razredne učiteljice prišle še kako prav.

Deli
Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestBuffer this page
(Skupno 16 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost