Projektna naloga št. 1 – Kreiram splet

Predstavitev

Sem Zala, trenutno študentka prvega letnika Pedagoške fakultete; zaključila sem Umetniško gimnazijo v Ljubljani, smer film.

Obožujem lisice, umetnost in temo kinodvorane.

Eni izmed mojih največjih vnem sta pisanje in film. Poleg strasti za gledanje, analiziranje, občasno pa tudi snemanje filmov, svoje misli poleg poezije in proze ubesedujem tudi v obliki filmske kritike. Skozi tovrstna besedila spoznavam in ozaveščam najrazličnejše teme ter hkrati razvijam predvsem čut za pisanje in opazovanje.

Moji najljubši filmski žanri (v naključnem vrstnem redu) vključujejo žanrski in vojni film, znanstveno fantastiko ter grozljivko. Ob slednjem je najbrž smiselno omeniti moj najljubši praznik: noč čarovnic (ki zame traja skorajda cel oktober). Med letom večkrat neučakano preverim naslednjo povezavo:

Poleg že omenjenega, mi veliko zadovoljstva prinese tudi poučevanje – predstavljanje in obravnavanje za otroke novih tematik, pri čimer skušam za podajanje le teh najti kar se da nove, inovativne načine.

Poklic razrednega učitelja dojemam kot poklic z velikim potencialom na področju vpliva na prihodnost družbe. S tem ko malim posameznikom nudimo kar se da varno in sprejemajoče šolsko okolje, jim lahko neposredno spremenimo življenje, pomagamo pri odkrivanju lastnih interesov in zdravih načinov izražanja in tako sooblikujemo prihodnost, ki jo bodo živeli.

Dosedanje izkušnje z uporabo IKT tehnologije

IKT tehnologijo največkrat uporabljam za namene kratkočasenja. Gledanje filmov preko telefona, tabličnega računalnika ali televizije, igranje računalniških igric, poslušanje podcastov ter glasbenih in video posnetkov je skorajda del mojega vsakdana.

Poleg omenjenega, velik del uporabe IKT tehnologij izkoristim za samostojno raziskovanje in samoizobraževanje, pri čimer se poslužujem uporabe aplikacij ali spletnih strani za učenje jezika (najpogosteje Duolingo, Memrise, Frovo in Speechling), gledanja izobraževalnih videov preko platforme Youtube, uporabe brskalnikov in iskalnikov za iskanje želenih odgovorov ali informacij (Google Chrome, Mozilla Firefox ter Google), branja spletnih novic ter drugih krajših besedil.

Prav tako s pomočjo IKT tehnologij kreiram lastne izdelke kot so videi, animacije, kolaži slik, spletne objave ter animacije (najpogosteje z uporabljanjem tehnike rotoskopiranja). Kljub omenjenemu le redkokdaj posegam po socialnih omrežjih.

Z IKT tehnologijo sem se srečala tudi pri procesu formalnega izobraževanja, pri pouku. V osnovni šoli je prevladovalo iskanje informacij ter izdelava Powerpoint predstavitev, v srednji šoli pa je bila uporaba vezana večinoma na izdelavo kreativnih izdelkov ter sporočanje in komunikacijo s profesorji. Za namen slednjega smo uporabljali EAsistent in e-pošto, kreativne izdelke pa ustvarjali s programi za montažo avdio in video posnetkov (Hitfilm Express, Adobe Premiere Pro, Audacity, Reaper) ter izdelavo animacij (Krita).

IKT tehnologija je še posebej spremenila in olajšala naše izobraževanje v času epidemije, ko smo za komunikacijo uporabljali različna orodja namenjena videokonferencam (kot npr. Zoom in Jitsu meets), programe za ocenjevanje znanja na daljavo (Exam.net in GoFormative) ter skupne urejevalnike besedil (npr. Google drive, Google Documents…), s pomočjo katerih so učitelji, epidemiji navkljub, aktivno sodelovali in spremljali naš napredek v učnem procesu.

Sicer IKT tehnologijo uporabljam tudi za komuniciranje, bodisi vzdrževanje ali navezovanje novih stikov. Pri tem se najpogosteje poslužujem aplikacije Messinger ter v telefon vgrajenih sistemov za pošiljanje SMS sporočil in klicanje.

Moja tipkovnica by Zala is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Pomen IKT tehnologije za poklic razrednega učitelja

Učenje z večpredstavnostnimi gradivi vsekakor predstavlja eno izmed osnov izobraževanja prihodnosti. Ne le, da omogoča bolj celostno obravnavo snovi in poglabljanje znanja – le to predstavi na inovativen, otrokom atraktiven način, kar jim omogoča lažje pomnjenje. Vlogo IKT tehnologije pa, poleg sredstva podpore učni snovi, vidim tudi v lažji organizaciji učnega procesa in dela učitelja razrednega pouka nasploh. Programi kot sta Lopolis in EAsistent že zdaj omogočajo preprosto in bolj neposredno komuniciranje s starši preko zanesljivega, varnega in temu namenjenega kanala (v primerjavi s pisnimi obvestili, ki naj bi jih otroci predali staršem), boljši pregled nad vsebinami posameznih učnih ur, morebitnimi izostanki, hitrejše in bolj pravično zaključevanje ocen…

Smiselna je tudi čedalje večja integracija IKT tehnologij v učni proces, ne le kot podpornega sredstva temveč tudi samostojne učne vsebine. Iz tega sklepam, da bodo v prihodnje predmeti kot so računalništvo ter vsebine kot npr. varnost in bonton na spletu, internetno nadlegovanje, vprašanja o digitalni identiteti… vedno bolj prisotne tudi v nižjih razredih. Posledično so za bodoče učitelje razrednega pouka nujne dobro usvojene digitalne kompetence in zadostno znanje o svetu informacijsko komunikacijskih tehnologij, z zavedanjem pomembnosti, pravzaprav nuje, predajanja tovrstnih znanj učencem. Z razvojem tehnologije in sodobnega sveta bi se moralo razvijati tudi šolstvo, sistem, ki naj bi otroke opremljal z aktualnimi znanji in veščinami.

Refleksija in samovrednotenje

Šele po temeljitem razmisleku se zavedam kolikšen del življenja prežema IKT tehnologija. Od budilke, ki si jo zvečer nastavim na telefonu, do obroka, ki ga brez telefona ne bi morala plačati s študentskim bonom za prehrano. Bi sodobni svet sploh lahko deloval brez digitalnih orodij? Bi brez njih sploh bil zares sodoben? Vsekakor sem okrepila svoje zavedanje pomembnosti ne le napredovanja IKT tehnologije, temveč njenega obstoja nasploh. Predvsem slednje mi bo koristilo pri zavedanju pomembnosti prenosa znanja na učence in grajenja konkretnejše lastne predstave o IKT tehnologiji.

V kolikor bi projektu posvetila še več časa, bi tekst strukturirala nekoliko bolj pregledno, s smiselno tematskimi odstavki, prav tako bi ponekod preuredila določene stavčne strukture. Največ časa sem sicer posvetila drugemu delu projektne naloge, poglavju Dosedanje izkušnje z uporabo IKT tehnologije, ki mi je hkrati tudi najmanj ljubo. Čas je od mene terjal predvsem temeljit razmislek o najrazličnejših področjih življenja, ki jih dopolnjuje uporaba omenjene tehnologije.

Svoje delo sicer ocenjujem kot dobro; temeljito in izčrpno. Poleg izražanja svojega mnenja in s tem jasnega razumevanja vsebine projekta na več kot le osnovni ravni naštevanja, sem izražena stališča podkrepila z logičnimi in s stroko utemeljenimi komentarji. V projektno nalogo sem vključila vse zahtevane elemente.

Najljubši del projektne naloge mi predstavlja poglavje Pomen IKT tehnologije za poklic razrednega učitelja, saj mi priložnost izražanja svojega mnenja, sploh na področju stroke mojega zanimanja, pomeni veliko.

Projekt se mi zdi ustrezno zastavljen; kot izboljšavo bi sicer predlagala nekaj usmerjevalnih vprašanj na temo prihodnosti IKT tehnologije, njene pomembnosti v učnem procesu, ter tako učinkovitega usmerjanja večjega števila študentov o kritičnem razmišljanju glede zastavljenih tematik, ki se mi zdijo za bodoče učitelje ključne.

Pridobljeno znanje bom, kot že omenjeno, s pridom izkoristila ob zavedanju pomembnosti predajanja znanja o IKT tehnologijah učencem, uporabi orodij IKT tehnologij ob poučevanju, navsezadnje tudi lastnem učenju (med študijem) ter boljšemzavedanju vsesplošne prisotnosti IKT tehnologij v našem življenju.

Avtorica: Zala B.
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Razredni pouk, IKT, 1. letnik
Datum: 26.6.2022
Mentorica: asist. dr. Alenka Žerovnik

Projektna naloga: Kreiram splet by Zala is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

(Skupno 51 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost