3. projektna naloga: SLIKOVNO GRADIVO Z UPORABO RASTRSKE IN VEKTORSKE GRAFIKE

IZBIRA TEME

Tema, katero sem si izbrala je varnost na spletu. splet nam omogoča ogromno pozitivnih stvari, od hitrega iskanja podatkov, do komunikacije z drugimi in ponuja polno zabavnih vsebin. Pri vsem tem pa se moramo zavedati, da se lahko pojavijo tudi neprijetne stvari, kot so spletno izsiljevanje, zlorabe, kraja osebnih podatkov ipd. Zato je zelo pomembno, da smo na spletu varni in sami presodimo katera dejanja so primerna oziroma varna in katera niso. Rastrsko grafiko sem ustvarila s programom PhotoScape X, vektorsko grafiko pa s programom Inkscape.

RASTRSKA GRAFIKA

1. SLIKA PRED OBDELAVO

prevara 1

Prevara by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

1. SLIKA PO OBDELAVI

prevara 2

Prevara – predelana by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

2. SLIKA PRED OBDELAVO

previdnost na spletu

Opazovan na spletu by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

2. SLIKA PO OBDELAVI

previdnost na spletu -obdelana

Opazovan na spletu 2 by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

VEKTORSKA GRAFIKA

spletna past

Vektorska grafika by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

POSTOPEK OBDELAVE RASTRSKE GRAFIKE

Sliko sem najprej obrezala s klikom na Edit in Crop.

slika 1

Prvi postopek – rastrska grafika by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Nato sem kliknila ikono Color in spremenila svetlost, jasnost, temperaturo in odtenek.

slika 2

Drugi postopek – rastrska grafika by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Kliknila sem ikono Light in nato izbrala drugačno svetlost oziroma efekt uhajanja svetlobe.

slika 3

Tretji postopek – rastrska grafika by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Sliki sem dodala še napis in sicer s klikom na ikono Insert in Text. Izbrala sem modro in rumeno barvo ter pisavo Lucida Handwriting.

slika 4

Četrti postopek – rastrska grafika by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Na koncu sem sliko še stisnila in shranila.

slika 5

Peti postopek – rastrska grafika by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

POSTOPEK OBDELAVE VEKTORSKE GRAFIKE

Najprej sem kliknila na ikono riši kvadrat in pravokotnik ter naredila računalnik iz treh delov (pravokotnikov).

slika 1 – vektorska

Prvi postopek – vektorska grafika by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Nato sem po enakem postopku risanja kvadratov in pravokotnikov, dodala še ekran računalnika in pa obraz. Obraz sem narisala s klikom na ikono riši kroge, elipse in loke in nato še oči, prav tako elipsi. Glavo sem nato s klikom na Izberite in preoblikujte predmete še malo zasukala.

slika 2 – vektorska

Drugi postopek – vektorska grafika by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Z elipso sem narisala telo in vrat potem pa sem ustvarila vozliče in s klikom na Uredi poti po vozličih poravnala telo z ekranom, da sta v isti liniji. S funkcijo Rišite kaligrafske poteze ali poteze čopiča sem narisala usta.

slika 3 – vektorska

Tretji postopek – vektorska grafika by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

S funkcijo Riši pravokotnike in kvadrate sem narisala ribiško palico nato pa sem s funkcijo Riši krivulje in ravne črte narisala še trnek, katerega sem s funkcijo Uredi po vozliščih še malo raztegnila.

slika 4 – vektorska

Četrti postopek – vektorska grafika by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Na koncu sem s funkcijo Ustvari in urejaj dodala še besedilo.

slika 5 – vektorska

Peti postopek – vektorska grafika by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE

V tem projektu sem se naučila uporabljati programa PhotoScape X in pa Inkscape, vendar pa ju še nisem popolnoma osvojila. Zato bi vsekakor več časa namenila izobraževanju o teh dveh programih, da bi ju znala uporabljati bolj tekoče in na več načinov. Mi je pa dani projekt z rastrsko in vektorsko grafiko vzel zelo veliko časa in potrudila sem se, da sem uporabila vse svoje znanje pri izdelovanju te projektne naloge.

Največ časa sem posvetila vektorski grafiki, ker je to zame najbolj novo področje in se na njem še ne znajdem dobro. Veliko časa sem posvetila najprej sami ideji potem pa še izvedbi pri kateri sem poskušala uporabiti čim več različnih funkcij, ki jih program Inkscape omogoča.

Za vse izdelke sem se potrudila kolikor sem se lahko. Vem, da bi bili izdelki lahko boljši, vendar moram pred tem bolj osvojiti programe za izdelovanje rastrske in vektorske grafike. Menim, da moj izdelek ustreza danim kriterijem, saj sem prenesla svoje znanje iz vaj in dodatnih video posnetkov na svojo projektno nalogo. Najtežja pa mi je bila vektorska grafika.

Tako rastrska kot vektorska grafika mi bosta sigurno prišli prav tekom študija in pri opravljanju bodočega poklica. Prav pride, da znaš dobro urediti fotografijo in svoje znanje lahko preneseš tudi naprej na učence, morda že pri rednem pouku, sigurno pa pri kakšnih računalniških ali multimedijskih krožkih. Učenci bi pri tem nedvomno uživali in se naučili veliko novega in uporabnega. Danes pa mi bo pridobljeno znanje prišlo prav pri pisanju seminarskih nalog, predstavitev,…

Rastrska grafika mi je bolj všeč kot vektorska, zato sem pri prvi tudi bolj uživala. Najmanj pa sem uživala ob pisanju postopkov obdelave.

Spremenila ne bi ničesar. Kljub zelo obsežnemu projektu je vse kar je vključeno vanj tudi potrebno, zato ne bi spreminjala nič.

Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike by Vita Orel is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Avtorica: Vita Orel

Mentorici: asist. dr. Alenka Žerovnik in dr. Irena Nančovska Šerbec

Študijska smer: Razredni pouk, Informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju, 1. letnik

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Datum: 17.8.2022

(Skupno 12 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Dostopnost