4. projektna naloga: Infografika o sekstingu

Za četrto projektno nalogo smo v Canvi izdelali infografiko. Moja govori o sekstingu, ki je povezan z izbrano temo varnosti na spletu. objava vključuje opisni in slikovni postopek izdelave infografike, infografiko kot pdf dokument in sliko visoke resolucije ter refleksijo.

Slikovni in opisni postopek izdelave

Najprej sem med izdelki na začetni strani v aplikaciji izbrala infogram ter med predlogami izbrala tisto, ki mi je bila najbolj všeč. Vanjo sem kopirala svoje besedilo, dodala naslove in izbrisala sličice.

Po vstavitvi besedila v okenca, sem le-ta poravnala. Pozorna sem bila na to, da so bili vsi elementi od robu in med seboj enako oddaljeni – to nam omogoča sama aplikacija, v kateri se po premiku posameznega okenca izrišejo navpične črte, tako da je poravnava pri vseh elementih res enaka.

Poravnava elementov by lučka is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Odločila sem se, da infografiki ne bom dodala sličic, temveč le nekaj dodatnih oblik, ki so bile na predlogi le zgoraj in spodaj. Po kliku na posamezno obliko, se je odprlo okence, v katerem sem izbrala ukaz podvoji. Obliko sem tako le prenesla na želeno mesto in ji spremenila velikost, lego in barvo.

Podvojitev izdelka by lučka is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Ker sem želela, da je naslov infografike res dobro viden, sem izbrala večjo pisavo, jo zasenčila oziroma odebelila in spremenila barvo. Izbrala sem oranžno, ker se mi je zdelo, da je dovolj kontrastna.

Sprememba naslova by lučka is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Da zgornji del infografike ne bi bil preveč prazen, sem besedilu dodala črte, ki sem jih izbrala med grafikami, ki sem jih našla med elementi v vrstici na levi strani.

Dodajanje učinkov by lučka is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Nazadnje sem infografiko označila še z ustrezno licenco in dodala vir. Umestila sem ju na sredino dna strani.

Dodajanje licence in vira by lučka is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Infografika, objavljena kot slika in pdf dokument

Seksting by lučka is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Seksting pdf by lučka is licensed under CC BY-NC-ND 4.0

Refleksija

Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
Izdelava četrte projektne naloge mi je bila zelo zanimiva, saj infografike nisem izdelala še nikoli prej. Izdelala sem jo v aplikaciji Canva, s čimer sem spoznala kar nekaj novih funkcij, ki jih aplikacija ponuja. Naučila sem se, kako izdelati oblikovno ustrezno grafiko, dodajati razne elemente, jo izvoziti v pdf- dokument ter jo na spletni strani objaviti kot sliko visoke resolucije in kot pdf-dokument.

Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
Če bi imela več časa, bi izbrala drugačno ozadje infografike, in sicer takega, da bi nanj lahko umestila tudi kakšno sliko, ki je ustvarjeni infografiki nisem dodala, saj se mi zdi, da bi glede na ozadje, barvo in temo infografike, delovala odvečno. Poleg tega bi si vzela čas, da bi preverila, če so na infografiki uporabljeni kontrasti v redu ali ne. V tem primeru bi spremenila barve pisave oziroma ozadja.

Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
Izdelava infografike mi je vzela veliko časa, saj se izdelavi izdelka posvetila. Najprej sem si izbrala temo, povezano z varnostjo na spletu. Odločila sem se, da bom izdelala infografiko na temo sekstinga in najprej oblikovala besedilo. Potem sem v Canvi poiskala predlogo, ki mi je bila všeč, vanjo vnesla svoje besedilo, naslov in podnaslove ter plakat oblikovala, kar mi je vzelo največ časa. Želela sem namreč, da infografika ustreza vsaj nekaterim principom oblikovanja, ki smo jih omenili na vajah. Največ časa sem porabila za to, da sem dele besedila in naslove poravnala tako, da so bili vsi deli besedila enako oddaljeni od robu lista in med seboj – to mi je olajšala sama aplikacija, v kateri se ob vsakem premiku besedila narišejo črte, ki se poravnajo z ostalimi deli besedila, izpišeta pa se tudi širina in višina označenega dela besedila glede na rob lista.

Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
Znanje o izdelovanju infografike mi bo prišlo prav v razredu, kadar bom želela ustvariti razne plakate, na primer, o tem, kakšna so pravila v razredu, urnik, šolski koledar, seznam dežurnih učencev, pa tudi kot pomoč pri obravnavi zahtevnejših vsebin.

Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj? Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?
Pri izdelavi projekta mi je bilo najbolj všeč to, da sem bila lahko ustvarjalna, najmanj pa pisanje opisnega postopka izdelave. Ravno to je tisto, kar bi pri definiciji projekta spremenila, da bi bil boljši – ta del projekta bi odstranila, ker se mi ne zdi potreben, hkrati pa zahteva veliko časa.

Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
Zdi se mi, da je moj izdelek glede na dan kriterij ocenjevanja dobro narejen, saj ustreza vsem zahtevam kriterija. Glede na to, da je tema infografike varnost na spletu, menim, da je seksting tema, ki je z varnostjo na spletu precej povezana. Po mojem mnenju sem temo predstavila na razumljiv način, saj je napisano besedilo enostavno, jedrnato in nazorno. Ne moti me, da na infografiki ni slik, ki jih namenoma nisem dodala, saj se mi zdi, da bi bile odveč. Zdi se mi, da je infografika glede na principe oblikovanja ustrezna, saj sem upoštevala ravnovesje – elementi so razporejeni tako, da dajejo občutek stabilnosti, ponovitev – v infografiki se enakomerno ponavljajo naslovi in besedilo, ritem – namesto slik sem infografiki dodala le like različnih barv in oblik in jih umestila na rob strani, enotnost – noben element na infografiki ne izstopa, mislim, da infografika deluje harmonično, in poravnavo – vsi elementi so sredinsko poravnani, tako da se sredinska poravnava ne meša z drugimi vrstami poravnav.
V objavo sem dodala tudi opisni in slikovni postopek urejanja oziroma obdelave infografike. Mislim, da sem izbrala ustrezne posnetke zaslona, na katerih so jasno vidne funkcije, uporabljene v posameznem koraku, dodan pa je tudi nazoren opisni postopek urejanja.
Svoj izdelek sem označila z ustreznimi licencami, ki sem jih s pomočjo programa Beta Chooser dodala sami infografiki, ker sem besedilo povzela po članku o sekstingu, objavljenem na spletni strani Safe.si, sem infografiki dodala tudi vir.
Infografika je ustrezna tudi glede na zadnji dve merili ocenjevanja – objava vsebuje vse, kar mora. Objava je označena z ustreznimi kategorijami in oznakami, dodane so povezave, ustrezno sta objavljena tudi slika in pdf dokument. Refleksija je napisana poglobljeno.

(Skupno 15 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost