Kategorija: Projektne naloge

Infografika

Za svojo temo za infografiko sem si izbrala spletni bonton. Predstaviti sem želela tri načela, po katerih naj bi učitelji učili učence o vljudni komunikaciji na spletu. Plakat s temi tremi nasveti sem ustvarila...

Infografika

Tema te projektne naloge je varnost na spletu. Za izdelavo sem uporabila program Canva, kot vir informacij za vsebino pa spletno stran Safe.si. Postopek izdelave This work is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 Ko...

INTERAKTIVNO GRADIVO

Projektno nalogo na temo infografike sem izdelala s pomočjo programa Canva. Naloga je narejena na temo Varnost na spletu. Podatke sem iskala na strani sfae.si. KONČNI IZDELEK PDF REFLEKSIJA IN SAMOVREDNOTENJE S programom Canva nisem še nikdar...

Infografika

Projektno nalogo Infografika sem delala na temo spletni bonton, uporabljala pa sem program Canva. Pomagala sem si z spletnim portalom Safe.si. POTEK DELA Najprej sem odprla program Canva.si in izbrala kateri izdelek bom ustvarila,...

Dostopnost