Označeno: Kras

Zvočni posnetek

Srečko Kosovel: BALADA V jesenski tihi časprileti brinovkana Kras. Na poljuže nikogar več ni,le onapreko gmajneleti.In samo lovecji sledi… Strel v tišino;droben curek krvi;brinovkaobleži, obleži. This work is marked with CC0 1.0 Universal This...

Dostopnost