Označeno: nasveti o varnosti na spletu

4. INFOGRAFIKA

V sklopu te projektne naloge sem v Canvi izdelala infografiko na temo spletne varnosti. Informacije sem črpala iz svoje interaktivne multimedijske predstavitve, ki sem jo naredila v sklopu 3. projektne naloge. Na plakatu so...

Infografika

Tema letošnjih projektnih nalog je varnost na spletu. Tokrat smo izdelovali infografiko. Mentorica: dr. Alenka Žerovnik Nosilka predmeta: dr. Irena Nančovska Šerbec Predmet: Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta maj 2022...

Dostopnost