Označeno: Rastrska grafika

2. projektna naloga: SLIKOVNO GRADIVO Z UPORABO RASTRSKE IN VEKTORSKE GRAFIKE

Avtor: Zala Bešić Mentorica: asist. dr. Alenka Žerovnik Nosilka predmeta: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec Predmet: Informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževanju  Fakulteta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta Smer: Razrednik pouk, 1. letnik  Datum: 8.8.2022...

2. projektna naloga: SLIKOVNO GRADIVO Z UPORABO RASTRSKE IN VEKTORSKE GRAFIKE

Avtor: Pija Štiglic Mentorici: asist. dr. Alenka Žerovnik, doc. dr. Irena Nančovska-Šerbec Študijska smer, predmet in letnik študija: Razredni pouk, Informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju, 1. letnik Pripadnost univerzi in članici: Pedagoška fakulteta, Univerza v...

Dostopnost