Označeno: strpnost

INFOGRAFIKA

Za projektno nalogo sem si izbrala temo spletni bonton. Infografiko sem izdelala v programu Canva. VIRIFakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani: Spletni in mobilni bonton oz. etika. (b. d.). https://safe.si/nasveti/obnasanje-na-spletu/spletni-in-mobilni-bonton Spletnik: Spletni bonton. (b. d.). https://spletnik.si/blog/bonton-na-spletu/ Spletni bonton...

SLIKOVNO GRADIVO Z UPORABO RASTRSKE IN VEKTORSKE GRAFIKE

Za izdelavo projektne naloge sem si izbrala temo spletni bonton. Pri izdelavi sem si pomagala s programoma PhotoScape X in Inkscape. VIRIFakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani: Spletni in mobilni bonton oz. etika. (b. d.). https://safe.si/nasveti/obnasanje-na-spletu/spletni-in-mobilni-bonton...

Dostopnost