Označeno: zaščita

Infografika

Projektno nalogo Infografika na temo Varnost na internetu sem izdelala s pomočjo programa Canva. Vsebino plakata sem črpala iz strani Safe.si, Google Safe Browsing in iz članka Top 10 Internet Safety Rules & What...

Infografika

Pri projektni nalogi sem izbrala temo Varnost na spletu in izdelala plakat. Na plakatu sem predstavila štiri načine, kako zaščititi svoj računalnik. Pri izdelavi projektne naloge sem si pomagala s spletnima stranema Safe.si in...

Dostopnost