razredni IKT Sodelovalno učno okolje

Varnost na spletu

SAMOVREDNOTENJE IN REFLEKSIJA Pri tem projektu sem se naučila rokovati s programom Canva in v le-tem ustvarjati najrazličnejše projekte, ki so lahko uporabljeni v študijske namene in tudi izven študija. Časa sem imela dovolj,...

Dostopnost