Infografika

– individualno delo –

V okviru naloge študent:

 1. ustvari infografiko (izobraževalni plakat) za izbrano temo, v katero vključi vsaj besedilo in slike (lahko pa tudi animacijo in video),
 2. objavi postopek izdelave infografike (opis postopka z navedbo uporabe funkcij programske opreme in namenom obdelave, slikovni prikaz z zajemom in obdelavo slik zaslona ali video posnetkom zaslona),
 3. objavi infografiko (kot sliko visoke resolucije IN kot pdf dokument, lahko tudi mp4 ali gif, če so vključeni videi ali animacije), predlagam, da infografiko oddate tudi v Canvi s Pošlji učitelju,
 4. objavo ustrezno označi s kategorijami in oznakami,
 5. vso slikovno gradivo označi z ustrezno licenco (lastno in tuje),
 6. doda smiselne povezave na vire, uporabljena orodja, aplikacije in programe,
 7. zapiše refleksijo dela in samovrednotenje

Oddaja: Nalogo študent odda preko obrazca v spletni učilnici predmeta.

Rok za oddajo: zaključek semestra (2. 6. 2023)

Vrednotenje:

 • ustreznost besedila in slik za infografiko (glede na smernice za izdelavo),
 • oblikovna ustreznost infografike (glede na smernice),
 • opisni in slikovni (ali video) postopek urejanja oziroma obdelave (kaj je uporabljeno, za kakšen namen),
 • viri in licence,
 • objava (slika, pdf dokument, kategorije, oznake, povezave),
 • samorefleksija.

Refleksija in samovrednotenje naj zajemata (vsaj) odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Viri za INFOGRAFIKO.

(Skupno 298 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost