Projektne naloge – št. l. 2022/23

Projektne naloge ustvarjamo v skupnem sodelovalnem okolju, ki ga predstavlja to spletno mesto.

Cilji projektnih nalog:

Študenti:

 • razumejo delovanje spleta in znajo objaviti besedilo in multimedijsko gradivo na spletu v obliki spletne objave v WordPressu (storitev Arnes Splet),
 • suvereno uporabljajo storitve Arnes splet (uporabniški način),
 • pri objavljanju razumejo pomen kategorij in oznak ter jih smiselno uporabijo za svoje objave,
 • razumejo pomen spletnih povezav (linkov) in jih znajo ustrezno realizirati v spletni objavi (zunanje/notranje povezave),
 • razumejo pomen pravne zaščite virov in gradiv ter znajo uporabljati licence CC,
 • z licencami znajo označiti lastna dela (glede na vrsto predstavne datoteke),
 • poznajo različne vrste predstavnih datotek in njihovih značilnosti,
 • znajo uporabljati različno programsko opremo za različne predstavne datoteke (rastrsko in vektorsko grafiko, animacije, video in zvočne datoteke, plakate, predstavitve, interaktivno gradivo) ob upoštevanju značilnosti posameznega medija,
 • ustvarjajo lastne predstavne datoteke,
 • multimedijsko gradivo ustrezno umestijo v spletno objavo in ga pred tem ustrezno obdelajo (resolucija, velikost) in pri tem upoštevajo licence virov,
 • znajo pripraviti različne tipe nalog z orodjem h5p (in drugimi) s katerimi realizirajo kognitivno pestre naloge.
 • poznajo in razumejo evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev,
 • pripravijo različne predstavne oblike na temo digitalnih kompetenc.

Projektne naloge – študijsko leto 2022/23:

individualno delo

 1. Kreiram splet (spletna objava). Naloga se vrednoti z OPRAVIL/NI OPRAVIL.
 2. Slikovno gradivo: zajem fotografije – obdelava z rastrskim urejevalnikom (PhotoscapePhotoscape X (Win 10), PhotopeaPixlrKritaGimp …) ter izdelava poenostavljene vektorske slike (InkscapeVectr …).
 3. Interaktivni videoposnetek (ustvarite ga s h5p Interactive video).
 4. Infografika (Canva ali druga namenska aplikacija za izdelavo izobraževalnih plakatov) – izdelana infografika za izbrano temo.
 5. **Interaktivno gradivo (naloga višje zahtevnosti (za oceno 10)): interaktivne naloge s takojšnjimi povratnimi informacijami za učence, kjer uporabite vsaj 3 različne vrste nalog in vsaj 2 različni aplikaciji oziroma orodji za izdelavo.
  **naloga ni oobvezna

Vse naloge zahtevajo zapis refleksije in samovrednotenje.

Teme za projektne naloge 2, 3, 4 in 5

V študijskem letu 2022/23 lahko študenti za projektno delo izbirate med naslednjimi temami:

 • Izdelovanje digitalnih vsebin – Avtorske pravice in licence: Razumeti avtorske pravice in licence, ki veljajo za podatke, digitalne informacije in vsebin.
 • Izdelovanje digitalnih vsebin – Razvoj digitalnih vsebin: Ustvarjati in urejati digitalne vsebine v različnih formatih, izražati se preko digitalnih sredstev.
 • Varnost – Varovanje osebnih podatkov in zasebnosti: Varovati osebne podatke in zasebnost v digitalnih okoljih.

Teme so izbrane iz temeljnih področij digitalne pismenosti dokumenta DigCom 2.1.

Pomembna kompetenca digitalne pismenosti je tudi iskanje in vrednotenje virov. Za izbrano temo najprej poiščite strokovne in zanesljive vire (vsaj 3). Ne pozabite na skrbno navajanje in citiranje vseh virov in upoštevanje licenc. Vire navajajte in citirajte po 7. verziji APA standarda. Navodila najdete na strani knjižnice PeF.

Kriterij ocenjevanja:

40 % ocene predmeta predstavljajo aktivne oblike dela (LV in SE)

1. PN: Kreiram splet2. PN: Slikovno gradivo3. PN: Interaktivni videoposnetek4. PN: Infografika*5. PN: Interaktivno gradivo
(OPR/NI OPR)10 T15 T10 T5 T
Obvezna individualna nalogaObvezna individualna nalogaObvezna individualna nalogaObvezna individualna nalogaNeobvezna individualna naloga

Končne izdelke objavite na spletni strani razredniikt.splet.arnes.si.

Vsi objavljeni izdelki naj vsebujejo naslednje podatke:

 • avtor dela (uporabite vzdevek, ki ga uporabljate v storitvi Arnes Splet),
 • imeni in priimka mentorjev,
 • študijsko smer, predmet in letnik študija,
 • pripadnost univerzi in članici,
 • datum nastanka,
 • poljubno izbrano CC licenco.

Objave označite z ustreznimi kategorijami in oznakami, ki vsebinsko pojasnijo vsebino projektne naloge.

Vse multimedijske elemente objavite direktno na strani in ne v pripetih dokumentih.

Rok za objavo: Najkasneje do 2. 6. 2023. Zaželeno pa je sprotno oddajanje nalog. Naloge v ocenjevanje oddate s pomočjo obrazca za oddajo nalog v ocenjevanje (obrazec je v spletni učilnici predmeta).

(Skupno 899 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost