Projektne naloge – št. l. 2020/21

Cilji projektnih nalog:

Študenti:

 • razumejo delovanje spleta in znajo objaviti besedilo in multimedijsko gradivo na spletu v obliki spletne objave v WordPressu (storitev Arnes Splet),
 • suvereno uporabljajo storitve Arnes splet (uporabniški način),
 • pri objavljanju razumejo pomen kategorij in oznak ter jih smiselno uporabijo za svoje objave,
 • razumejo pomen spletnih povezav (linkov) in jih znajo ustrezno realizirati v spletni objavi (zunanje/notranje povezave),
 • razumejo pomen pravne zaščite virov in gradiv ter znajo uporabljati licence CC,
 • z licencami znajo označiti lastna dela (glede na vrsto predstavne datoteke),
 • poznajo različne vrste predstavnih datotek in njihovih značilnosti,
 • znajo uporabljati različno programsko opremo za različne predstavne datoteke (rastrsko in vektorsko grafiko, animacije, video in zvočne datoteke, plakate, predstavitve, interaktivno gradivo) ob upoštevanju značilnosti posameznega medija,
 • ustvarjajo lastne predstavne datoteke,
 • multimedijsko gradivo ustrezno umestijo v spletno objavo in ga pred tem ustrezno obdelajo (resolucija, velikost) in pri tem upoštevajo licence virov,
 • znajo pripraviti različne tipe nalog z orodjem h5p (in drugimi) s katerimi realizirajo kognitivno pestre naloge.
 • poznajo in razumejo evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev,
 • pripravijo različne predstavne oblike na temo digitalnih kompetenc.

Projektne naloge – študijsko leto 2020/21:

individualno delo

 1. Kreiram splet (spletna objava). Naloga se vrednoti z OPRAVIL/NI OPRAVIL.
 2. Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike: zajem fotografije – obdelava z rastrskim urejevalnikom (PhotoscapePhotoscape X (Win 10), PhotopeaPixlrKritaGimp …) ter izdelava poenostavljene vektorske slike (InkscapeVectr …) (izbira ustreznega motiva, zajem, tehnična obdelava z rastrsko in vektorsko grafiko). Objava postopka izdelave (zajem in obdelava slik zaslona, opis funkcija-namen).
 3. Interaktivna multimedijska predstavitev (ustvarite jo s h5p Course presentation ALI h5p Interactive video), ki vsebuje vsaj 3 različne lastno izdelane multimedijske gradnike (slika, video, zvočna datoteka, animacija) in vsaj 3 različne interaktivne naloge.
 4. Infografika (Canva ali druga namenska aplikacija za izdelavo plakatov) – izdelan plakat na izbrano temo iz učnega načrta.
 5. **Interaktivno gradivo (naloga višje zahtevnosti (za oceno 10)): interaktivne naloge s takojšnjimi povratnimi informacijami za učence, kjer uporabite vsaj 3 različne tipe nalog in vsaj 2 različni aplikaciji oziroma orodji za izdelavo (H5PKahootQuizizzQuizletProProfsSocrative).
  **naloga ni obvezna

Vse naloge zahtevajo vodenje in objavo postopka izdelave ali opisa izdelka (razen 1. in 3. PN), zapis refleksije in samovrednotenje.

Teme za projektne naloge 2, 3, 4 in 5

V študijskem letu 2020/21 lahko študenti za projektno delo izbirate med naslednjimi temami:

 • spletni bonton,
 • varnost na spletu,
 • digitalna identiteta – digitalni odtis.

Teme so izbrane iz temeljnih področij digitalne pismenosti dokumenta DigCom 2.1.

Temeljni viri za posamezno temo. Pričnite s prebiranjem temeljnih virov, v samo delo pa morate vključiti še vsaj dva druga strokovna vira. Ne pozabite na skrbno navajanje in citiranje vseh virov in upoštevanje licenc.

Kriterij ocenjevanja:

60 % izpit 40 % projekti s predstavitvijo – objava v Arnes Splet
MOOC o varnosti (opcijski) slikovno gradivo interaktivna multimedijska predstavitev infografika interaktivne naloge (opcijska projektna naloga) [5],MOOC Iz šole v splet (UL PeF) [5].

kviz,

 

spletna objava vseh gradiv, potek dela, refleksija in samovrednotenje licence
 5 t 10 t 15 t 10 t 10 t 10 t 30 t 10 t
Indiv. Indiv. Indiv. Indiv. Indiv. Indiv. Indiv. Indiv. ocena

Končne izdelke objavite na spletni strani razredniikt.splet.arnes.si.

Vsi objavljeni izdelki naj vsebujejo naslednje podatke:

 • ime in priimek avtorja (lahko uporabite vzdevek, ki ga uporabljate v storitvi Arnes Splet),
 • imeni in priimka mentorjev,
 • študijsko smer, predmet in letnik študija,
 • pripadnost univerzi in članici,
 • datum nastanka,
 • poljubno izbrano CC licenco.

Objave označite z ustreznimi kategorijami in oznakami, ki vsebinsko pojasnijo vsebino projektne naloge.

Vse multimedijske elemente objavite direktno na strani in ne v pripetih dokumentih.

Rok za objavo: izpitni roki v VIS-uNaloge v ocenjevanje oddate preko obrazca za oddajo nalog v ocenjevanje (obrazec je v spletni učilnici).

(Skupno 1.221 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost