Kreiram splet

– individualno delo –

V okviru naloge študent:

 1. pripravi besedilo, s katerim se predstavi in pri čemer upošteva načela, ki veljajo za objavljanje podatkov na spletu (osebni profil, digitalni odtis, digitalna identiteta),
 2. pripravi kratko besedilo, kjer opiše, kje, kako in s kakšnim namenom je do sedaj uporabljal IKT tehnologijo (konkretno in argumentirano),
 3. pripravi kratko besedilo, kjer zapiše, kako vidi pomen IKT tehnologije v svojem bodočem poklicu (konkretno in argumentirano).
 4. objavo ustrezno označi s kategorijami in oznakami,
 5. smiselno umesti slikovno gradivo (lastno ali tuje z ustrezno licenco),
 6. slikovno gradivo označi z ustrezno licenco,
 7. doda smiselno povezavo (link),
 8. zapiše refleksijo dela in samovrednotenje.

Oddaja: Nalogo študent odda preko obrazca v spletni učilnici predmeta.

Vrednotenje: opravil/ni opravil

Refleksija in samovrednotenje naj zajemata (vsaj) odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Viri:

CC licenca v Arnes splet by Alenka Žerovnik is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

(Skupno 582 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost