** Interaktivno gradivo

– individualno delo, neobvezna naloga –

V okviru naloge študent:

  1. izdela vsaj 3 različne tipe interaktivnih nalog (na primer: kviz, interaktivni video, spomin, križanka, poveži, vstavi besedilo, …) za izbrano temo, pri čemer uporabi vsaj 2 različni aplikaciji ali orodji za izdelavo (poleg H5P vsaj še eno – glej predloge spodaj),
  2. objavi postopek izdelave interaktivnih nalog (opis postopka z navedbo uporabe funkcij programske opreme in namenom obdelave, slikovni prikaz z zajemom in obdelavo slik zaslona ali video posnetkom zaslona),
  3. objavi interaktivne naloge,
  4. objavo ustrezno označi s kategorijami in oznakami,
  5. vso gradivo označi z ustrezno licenco (lastno in tuje),
  6. doda smiselne povezave na vire, uporabljena orodja, aplikacije in programe,
  7. zapiše refleksijo dela in samovrednotenje.

Oddaja: Nalogo študent odda preko obrazca v spletni učilnici predmeta.

Rok za oddajo: izpitni roki v VIS-u.

Vrednotenje:

  • vsebinska ustreznost in kompleksnost izdelanih interaktivnih nalog (kognitivna zahtevnost),
  • tehnična ustreznost in zahtevnost izdelanih interaktivnih nalog,
  • opisni in slikovni (ali video) postopek izdelave (kaj je uporabljeno, za kakšen namen),
  • viri in licence,
  • objava (vdelava oziroma objava nalog, kategorije, oznake, povezave),
  • samorefleksija.

Refleksija in samovrednotenje naj zajemata (vsaj) odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

  • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
  • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
  • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
  • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
  • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
  • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
  • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Predlagana orodja in aplikacije:

(Skupno 210 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost