Projektne naloge – št. l. 2021/22

Projektne naloge ustvarjamo v skupnem sodelovalnem okolju, ki ga predstavlja to spletno mesto.

Cilji projektnih nalog:

Študenti:

 • razumejo delovanje spleta in znajo objaviti besedilo in multimedijsko gradivo na spletu v obliki spletne objave v WordPressu (storitev Arnes Splet),
 • suvereno uporabljajo storitve Arnes splet (uporabniški način),
 • pri objavljanju razumejo pomen kategorij in oznak ter jih smiselno uporabijo za svoje objave,
 • razumejo pomen spletnih povezav (linkov) in jih znajo ustrezno realizirati v spletni objavi (zunanje/notranje povezave),
 • razumejo pomen pravne zaščite virov in gradiv ter znajo uporabljati licence CC,
 • z licencami znajo označiti lastna dela (glede na vrsto predstavne datoteke),
 • poznajo različne vrste predstavnih datotek in njihovih značilnosti,
 • znajo uporabljati različno programsko opremo za različne predstavne datoteke (rastrsko in vektorsko grafiko, animacije, video in zvočne datoteke, plakate, predstavitve, interaktivno gradivo) ob upoštevanju značilnosti posameznega medija,
 • ustvarjajo lastne predstavne datoteke,
 • multimedijsko gradivo ustrezno umestijo v spletno objavo in ga pred tem ustrezno obdelajo (resolucija, velikost) in pri tem upoštevajo licence virov,
 • znajo pripraviti različne tipe nalog z orodjem h5p (in drugimi) s katerimi realizirajo kognitivno pestre naloge.
 • poznajo in razumejo evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev,
 • pripravijo različne predstavne oblike na temo digitalnih kompetenc.

Projektne naloge – študijsko leto 2021/22:

individualno delo

 1. Kreiram splet (spletna objava). Naloga se vrednoti z OPRAVIL/NI OPRAVIL.
 2. Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike: zajem fotografije – obdelava z rastrskim urejevalnikom (PhotoscapePhotoscape X (Win 10), PhotopeaPixlrKritaGimp …) ter izdelava poenostavljene vektorske slike (InkscapeVectr …) (izbira ustreznega motiva, zajem, tehnična obdelava z rastrsko in vektorsko grafiko). Objava postopka izdelave (zajem in obdelava slik zaslona, opis funkcija-namen).
 3. Interaktivna multimedijska predstavitev ali interaktivni video (ustvarite jo s h5p Course presentation ALI h5p Interactive video), ki vsebuje vsaj 3 različne lastno izdelane multimedijske gradnike (slika, video, zvočna datoteka, animacija) in vsaj 3 različne interaktivne naloge.
 4. Infografika (Canva ali druga namenska aplikacija za izdelavo plakatov) – izdelan plakat na izbrano temo.
 5. **Interaktivno gradivo (naloga višje zahtevnosti (za oceno 10)): interaktivne naloge s takojšnjimi povratnimi informacijami za učence, kjer uporabite vsaj 3 različne tipe nalog in vsaj 2 različni aplikaciji oziroma orodji za izdelavo (H5PKahootQuizizzQuizletProProfsSocrative).
  **naloga ni obvezna

Vse naloge zahtevajo vodenje in objavo postopka izdelave ali opisa izdelka (razen 1. in 3. PN), zapis refleksije in samovrednotenje.

Teme za projektne naloge 2, 3, 4 in 5

V študijskem letu 2021/22 lahko študenti za projektno delo izbirate med naslednjimi temami:

 • spletni bonton,
 • varnost na spletu,
 • digitalna identiteta – digitalni odtis.

Teme so izbrane iz temeljnih področij digitalne pismenosti dokumenta DigCom 2.1.

Temeljni viri za posamezno temo. Pričnite s prebiranjem temeljnih virov, v samo delo pa morate vključiti še vsaj dva druga strokovna vira. Ne pozabite na skrbno navajanje in citiranje vseh virov in upoštevanje licenc. Vire navajate in citirate po 7. verziji APA standarda. Navodila najdete na strani knjižnice PeF.

Kriterij ocenjevanja:

60 % izpit 40 % projekti s predstavitvijo – objava v Arnes Splet
MOST o varnosti (opcijski) slikovno gradivo interaktivna multimedijska predstavitev infografika interaktivne naloge (opcijska projektna naloga) [5], MOST Iz šole v splet (UL PeF) [5].

kviz,

 

spletna objava vseh gradiv, potek dela, refleksija in samovrednotenje licence
 5 t 10 t 15 t 10 t 10 t 10 t 30 t 10 t
Indiv. Indiv. Indiv. Indiv. Indiv. Indiv. Indiv. Indiv. ocena

Končne izdelke objavite na spletni strani razredniikt.splet.arnes.si.

Vsi objavljeni izdelki naj vsebujejo naslednje podatke:

 • ime in priimek avtorja (lahko uporabite vzdevek, ki ga uporabljate v storitvi Arnes Splet),
 • imeni in priimka mentorjev,
 • študijsko smer, predmet in letnik študija,
 • pripadnost univerzi in članici,
 • datum nastanka,
 • poljubno izbrano CC licenco.

Objave označite z ustreznimi kategorijami in oznakami, ki vsebinsko pojasnijo vsebino projektne naloge.

Vse multimedijske elemente objavite direktno na strani in ne v pripetih dokumentih.

Rok za objavo: izpitni roki v VIS-u. Naloge v ocenjevanje oddate preko obrazca za oddajo nalog v ocenjevanje (obrazec je v spletni učilnici).

(Skupno 1.309 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost