Definicija projektne naloge: Digitalna zgodba

Digital storytelling is a combination od text, images, animation, sound and video designed to have emotional and intellectual impact on its readers.

– delo v parih oz. trojkah –

V okviru naloge študenti:

 1. izberejo temo za digitalno zgodbo,
 2. pripravijo zgodboris po danem obrazcu,
 3. izdelajo, zajamejo, obdelajo in uredijo multimedijsko gradivo (fotografije, zvok, video),
 4. ustrezno uporabljajo oznake za licence CC pridobljenega gradiva,
 5. ustrezno označijo lastno izdelano gradivo z licencami CC,
 6. objavijo postopek in vso gradivo kot ustrezno spletno objavo.

Oddaja: Nalogo študent odda preko obrazca v spletni učilnici predmeta.


Študenti  v študijskem letu 2018/19 izberejo temo iz področja književnosti (v sodelovanju z dr. Mileno Milevo Blažič, ki nudi strokovno pomoč in nasvete glede književnih besedil):

 • pripravijo lastno pravljico in jo digitalizirajo,
 • poustvarijo izbrano pravljico iz zbirke Pravljica in stvarnost, ki je v javni domeni (aktualizacija besedila in digitalna stvaritev).

Študenti  v študijskem letu 2017/18 izberejo temo iz področja Spoznavanja okolja (1. ali 2. razred):

 • 1. razred: spoznajo okolico šole in poti v šolo
 • 1. razred: uporabijo temeljne pojme v zvezi s pokrajinskimi značilnostmi okolice šole (zadaj, spredaj, levo desno, zgoraj, spodaj)
 • 2. razred: spoznajo možnosti za orientacijo v okolju glede na znane objekte
 • 2. razred: poznajo značilnosti domačega kraja ali soseske

Izbrano temo predstavijo skozi zgodbo, v kateri uporabijo vsaj dva elementa fizične in vsaj dva elementa družbene geografije iz spodnje tabele:

Elementi fizične geografije Elementi družbene geografije
površje, površinske oblike (ravnina, griči, hribi, gore …) ljudje (otroci – vrstniki, druge starostne skupine)
vode (reke, potoki, jezera, ribniki, morje …) promet (cestni, železniški, prometni znaki, pločniki, prehodi za pešce, semaforji …)
rastline (drevesa, travniške rastline …) stanovanjske zgradbe (hiše, bloki, večstanov. hiše …)
živali zgradbe različnih dejavnosti (poslovne, trgovine, banke, gledališča …)
kamnine (vidne ob kamnolomu …) komunalne dejavnosti (koši, zbirališča odpadkov …)
prst (neobdelana) drugi elementi v okolju (klopce, ograje, reklame, kipi, igrišča …)

 

(Skupno 303 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost