Slikovno gradivo (rastrska in vektorska grafika)

– individualno delo –

V okviru naloge študent:

 1. zajame in obdela 2 avtorski fotografiji, vsebinsko vezani na izbrano temo,
 2. objavi fotografiji pred in po obdelavi oziroma urejanju,
 3. izdela ali predela enostavno vektorsko sliko, vsebinsko vezano na izbrano temo,
 4. objavi postopek dela urejanja ene od dveh fotografij in izdelave vektorske slike (opis postopka z navedbo uporabe funkcij programske opreme in namenom obdelave, slikovni prikaz z zajemom in obdelavo slik zaslona ali video posnetkom zaslona), pri čemer uporabi vsaj 3 slike zaslona svojega izdelka, iz katerih je razvidno, da je izdelek izdelal sam,
 5. objavo ustrezno označi s kategorijami in oznakami,
 6. smiselno umesti slikovno gradivo,
 7. vso slikovno gradivo označi z ustrezno licenco (lastno in tuje),
 8. doda smiselne povezave na vire, uporabljena orodja, aplikacije in programe,
 9. zapiše refleksijo dela in samovrednotenje.

Objava naj bo strukturirana tako, da na prvi strani objave prikažete originalne in kočne izdelke ter zapišete refleksijo, na naslednji strani ali straneh pa prikažete postopek urejanja.

Oddaja: Nalogo študent odda preko obrazca v spletni učilnici predmeta.

Rok za oddajo: zaključek semestra, tj. 2. 6. 2023.

Vrednotenje:

 • smiselnost in kompleksnost zajema in obdelave fotografij,
 • smiselnost in kompleksnost izdelave vektorske slike (izražene prednosti vektorske grafike),
 • opisni in slikovni (ali video) postopek urejanja oziroma obdelave (kaj je uporabljeno, za kakšen namen),
 • licence,
 • viri,
 • objava (kategorije, oznake, povezave),
 • samorefleksija.

Refleksija in samovrednotenje naj zajemata (vsaj) odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja? Kateri element kriterija je bil najtežji za realizacijo?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Na naslednji strani si lahko ogledate video vodiče osnov urejanja rastrske in vektorske grafike.

(Skupno 742 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost