Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike

– individualno delo –

V okviru naloge študent:

 1. zajame in obdela 2 lastni fotografiji, ki ju uporabi pri multimedijski predstavitvi in/ali infografiki na izbrano temo,
 2. objavi fotografiji pred in po obdelavi oziroma urejanju,
 3. izdela ali predela enostavno vektorsko sliko, ki jo uporabi pri multimedijski predstavitvi in/ali infografiki na izbrano temo,
 4. objavi postopek dela urejanja obeh fotografij in izdelave vektorske slike (opis postopka z navedbo uporabe funkcij programske opreme in namenom obdelave, slikovni prikaz z zajemom in obdelavo slik zaslona ali video posnetkom zaslona),
 5. objavo ustrezno označi s kategorijami in oznakami,
 6. smiselno umesti slikovno gradivo,
 7. vso slikovno gradivo označi z ustrezno licenco (lastno in tuje),
 8. doda smiselne povezave na vire, uporabljena orodja, aplikacije in programe,
 9. zapiše refleksijo dela in samovrednotenje.

Oddaja: Nalogo študent odda preko obrazca v spletni učilnici predmeta.

Rok za oddajo: izpitni roki v VIS-u.

Vrednotenje:

 • smiselnost in kompleksnost zajema in obdelave fotografij,
 • smiselnost in kompleksnost izdelave vektorske slike (izražene prednosti vektorske grafike),
 • opisni in slikovni (ali video) postopek urejanja oziroma obdelave (kaj je uporabljeno, za kakšen namen),
 • licence,
 • viri,
 • objava (kategorije, oznake, povezave),
 • samorefleksija.

Refleksija in samovrednotenje naj zajemata (vsaj) odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?
(Skupno 735 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost