Multimedijska predstavitev

– individualno delo –

V okviru naloge študent:

 1. izdela multimedijsko predstavitev za izbrano temo, v katero vključi različne predstavne oblike informacij (slike, animacije, vido, zvočne datoteke),
 2. objavi kratek opis vsebine predstavitve, njenega namena, ciljne publike in ciljev,
 3. objavo ustrezno označi s kategorijami in oznakami,
 4. smiselno umesti predstavitev v objavo (vdelava),
 5. vso gradivo označi z ustrezno licenco (lastno in tuje),
 6. doda smiselne povezave na vire, uporabljena orodja, aplikacije in programe,
 7. zapiše refleksijo dela in samovrednotenje.

Oddaja: Nalogo študent odda preko obrazca v spletni učilnici predmeta.

Rok za oddajo: izpitni roki v VIS-u.

Vrednotenje:

 • vsebina predstavitve (strokovnost in pravilnost),
 • oblika predstavitve (upoštevanje smernic za predstavitve),
 • vključitev različnih predstavnih oblik informacij (vsebinska smiselnost, doprinos k predstavitvi),
 • objava (opis vsebine, namena, ciljne publike, ciljev, vdelave v objavo, kategorij in oznak, povezav),
 • viri in licence,
 • samorefleksija.

Refleksija in samovrednotenje naj zajemata (vsaj) odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?
(Skupno 681 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost