Kreiram splet

– individualno delo –

V okviru naloge študent:

 1. pripravi besedilo, s katerim predstavi eno svoje področje interesa in pri čemer upošteva načela, ki veljajo za objavljanje podatkov na spletu (osebni profil, digitalni odtis, digitalna identiteta),
 2. pripravi kratko besedilo, kjer opiše, kje, kako in s kakšnim namenom je do sedaj uporabljal IKT tehnologijo (konkretno in argumentirano),
 3. pripravi kratko besedilo, kjer zapiše, kako vidi pomen IKT tehnologije v svojem bodočem poklicu (konkretno in argumentirano).
 4. objavo ustrezno označi s kategorijami in oznakami,
 5. smiselno umesti slikovno gradivo (lastno ali tuje z ustrezno licenco),
 6. slikovno gradivo označi z ustrezno licenco,
 7. doda smiselno povezavo (link),
 8. zapiše refleksijo dela in samovrednotenje.

Oddaja: Nalogo študent odda s pomočjo obrazca v spletni učilnici predmeta.

Vrednotenje: opravil/ni opravil

Refleksija in samovrednotenje naj zajemata (vsaj) odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Viri:

CC licenca v Arnes splet by Zalenkas is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

(Skupno 301 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost