Interaktivni videoposnetek

– individualno delo –

V okviru naloge študent:

 1. ustvari interaktivni videoposnetek za izbrano temo, v katero vključi različne večpredstavne oblike informacij (slike, animacije, video, zvočne datoteke), (vsaj 3 različne lastno izdelane multimedijske elemente: slika, video, zvočna datoteka, animacija),
 2. interaktivni videoposnetek ustvari s h5p Interactive video
  • Interaktivni video izdela tako, da pripravi video posnetek ali predstavitev s Canvo, Power Pointom ali poljubno drugo programsko opremo. Predstavitev shrani ali zvozi v video format mp4 (mpeg-4).
  • Video predstavitev najprej naloži v Arnes Video storitev in jo nato s h5p vtičnikom v Arnes spletu dopolni v interaktivni video,
 3. v predstavitev vključi vsaj 3 različne vrste interaktivnih nalog (z orodjem H5P v razredniikt),
 4. objavi kratek opis vsebine videoposnetka, njegovega namena, ciljne publike in ciljev,
 5. objavo ustrezno označi s kategorijami in oznakami,
 6. smiselno umesti predstavitev v objavo (vdelava),
 7. vso gradivo označi z ustrezno licenco (lastno in tuje),
 8. doda smiselne povezave na vire, uporabljena orodja, aplikacije in programe,
 9. zapiše refleksijo dela in samovrednotenje.

Oddaja: Nalogo študent odda preko obrazca v spletni učilnici predmeta.

Rok za oddajo: zaključek semestra (2. 6. 2023)

Vrednotenje:

 • vsebina predstavitve (strokovnost in pravilnost),
 • oblika predstavitve (upoštevanje smernic za predstavitve),
 • vključitev različnih predstavnih oblik informacij (vsebinska smiselnost, doprinos k predstavitvi),
 • vključitev in pestrost ter zahtevnost interaktivnih komponent (vsebinska smiselnost, ustreznost izbire tipa naloge, zahtevnost in kompleknost tipov nalog),
 • objava (opis vsebine, namena, ciljne publike, ciljev, vdelave v objavo, kategorij in oznak, povezav),
 • viri in licence,
 • samorefleksija.

Refleksija in samovrednotenje naj zajemata (vsaj) odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Viri:

Izdelava in ustvarjanje h5p aktivnosti – interaktivni video posnetek

(Skupno 424 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost