Definicija naloge: slikopis, zvočni zapis, strip, spomin

– individualno delo –

Slikopis, zvočni zapis, strip ali igrica spomin na temo iz digitalne zgodbe

– individualna naloga –

V okviru naloge študenti:

  1. v skupini si razdelijo tipe nalog (interaktivni slikopis, zvočni zapis, strip, interaktivni spomin) (znotraj skupine se tip nalog ne sme ponavljati),
  2. izdelajo, zajamejo, obdelajo in uredijo multimedijsko gradivo (fotografije, zvok, video), ki naj bo skladno z grafično podobo digitalne zgodbe,
  3. ustrezno označijo lastno izdelano gradivo z licencami CC,
  4. objavijo kratek postopek izdelave in vso gradivo kot ustrezno spletno objavo.

Kratek opis posamezne individualne naloge:

Interaktivni slikopis: Pripravite interaktivno nalogo, v kateri uporabnik lahko razvršča sličice na ustrezna mesta in pri tem dobi povratne informacije o pravilnosti razvrščanja. Primer slikopisa smo na vajah izdelali z orodjem H5P s pomočjo funkcionalnosti Drag and drop. Navodila za izdelavo in primer najdete  v spletni učilnici in na spletnem mestu RacunIKT. Interkativni slikopis lahko sestavlja del zgodbe ali pa povzetek celotne zgodbe. Dolžina naj bo primerna ciljni publiki (okvirno od 10-20 sličic za razvrščanje). Vsi deli, ki jih je možno pripraviti v lokalnem jeziku, naj bodo prevedeni. Zagotovite ustrezne povratne informacije. Slikopis vdelano objavite na spletnem mestu RazredniIKT.

Zvočni zapis: Pripravite zvočni posnetek vaše digitalne zgodbe za samostojno glasbeno poslušanje zgodbe. Zvočni posnetek mora biti nadgradnja zvoka iz same digitalne zgodbe. Torej, v primeru, da ste v digitalni zgodbi vključili naracijo, potem lahko nadgradnjo naredite v smislu dopolnjevanja naracije z dodatnimi zvočnimi učinki. Na primer: glasbo ozadja, zvočnimi učinki iz okolja (šumi, poki, živali, vremenski pojavi). Namen nadgradnje naj bo dodatna interpretacija v smislu boljšega in lažjega vživljanja poslušalca v zgodbo (poslušalec dobi občutek, da se nahaja na prizorišču, poslušalec začuti emotivno dogajanje …). V primeru, da vaša digitalna zgodba ne vključuje zvoka, lahko seveda pripravite naracijo ali odigrate igro vlog v obliki pogovora (odvisno od tipa vaše pripovedi v zgodbi). Za izdelavo in obdelavo zvočnih zapisov lahko uporabite program Audacity ali poljubno drugo programsko opremo. Vire in navodila najdete v spletni učilnici predmeta.

Strip: Pripravite vašo zgodbo ali del nje v obliki stripa. Pri tem upoštevajte jezikovne in oblikovne značilnosti stripa. V kolikor je že vaša skupinska digitalna zgodba v obliki stripa, morate v tem primeru pripraviti nadgradnjo ali dopolnilo (na primer: pripravite interktivni strip, strip drugačnega tipa).  Orodja za izdelavo stripa najdete v spletni učilnici predmeta, na vajah pa smo za izdelavo stripa uporabili orodje Canva. Strip ustrezno izvozite  in ga objavite na spletnem mestu RazredniIKT.

Interaktivni spomin: Pripravite multimedijsko gradivo za izdelavo spomina in ga realizirajte z izbranim orodjem. Na vajah smo spomin izdelali s pomočjo orodja H5P funkcionalnostjo Memory, v katerem lahko v spomin vključimo različno slikovno gradivo (lahko tudi slike v obliki besed, besednih zvez, povedi) in  zvočne datoteke. Spomin naj bo ustrezne kompleknosti glede na ciljno publiko (kot smo se pogovarjali na vajah). Poskrbite, da bo tudi taksonomska raven zahtevnosti naloge primerna za ciljno publiko. Poskrbite za ustrezne prevode vseh delov  spomina.  Spomin vdelano objavite na spletnem mestu RazredniIKT.

Rok za objavo: razpisani roku v VIS-u

Oddaja: Nalogo študent odda preko obrazca v spletni učilnici predmeta.

Kriterij vrednotenja: objavljen v spletni učilnici

(Skupno 478 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost