razredni IKT Sodelovalno učno okolje

Vrste prsti in njihove lastnosti

Razred: 5. razred Predmet: Naravoslovje in tehnika Učni cilji: pojasniti in prikazati različne lastnosti prsti (barva, zrnatost, zračnost, prepustnost) in ugotoviti različne vrste prsti glede na okolje Namen videoposnetka je predstaviti učencem 5. razreda...

Dostopnost