Infografika

– individualno delo –

V okviru naloge študent:

 1. izdela plakat (infografiko) na izbrano temo, v katerega vključi besedilo in slike,
 2. objavi postopek izdelave plakata (opis postopka z navedbo uporabe funkcij programske opreme in namenom obdelave, slikovni prikaz z zajemom in obdelavo slik zaslona ali video posnetkom zaslona),
 3. objavi plakat (kot sliko in kot pdf dokument, lahko tudi mp4 ali gif, če ste vključili video ali animacijo),
 4. objavo ustrezno označi s kategorijami in oznakami,
 5. vso slikovno gradivo označi z ustrezno licenco (lastno in tuje),
 6. doda smiselne povezave na vire, uporabljena orodja, aplikacije in programe,
 7. zapiše refleksijo dela in samovrednotenje

Oddaja: Nalogo študent odda preko obrazca v spletni učilnici predmeta.

Rok za oddajo: izpitni roki v VIS-u.

Vrednotenje:

 • ustreznost besedila in slik za plakat (glede na smernice za izdelavo plakata),
 • oblikovna ustreznost plakata (glede na smernice),
 • opisni in slikovni (ali video) postopek urejanja oziroma obdelave (kaj je uporabljeno, za kakšen namen),
 • viri in licence,
 • objava (slika, pdf dokument, kategorije, oznake, povezave),
 • samorefleksija.

Refleksija in samovrednotenje naj zajemata (vsaj) odgovore na sledeča vprašanja, pri čemer naj bodo vsi odgovori dobro argumentirani in kritično ovrednoteni:

 • Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?
 • Če bi imel/a več časa, bi dodal/a, spremenil/a, izboljšal/a …
 • Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?
 • Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?
 • Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?
 • Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?
 • Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Viri za INFOGRAFIKO.

(Skupno 486 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost