Označeno: fotografija

Kaljenje in rast solate

POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA BODOČE UČITELJE RAZREDNEGA POUKA: Za bodoče učitelje razrednega pouka je razumevanje in uporaba digitalne tehnologije izjemno pomembna, saj lahko z njo močno obogatimo pouk, spodbudimo učenčevo motivacijo, ustvarjalnost, željo po...

Na kmetiji je lepo – fotografski material

Pomen digitalne tehnologije Brez digitalne tehnologije si dandanes poučevanja ne moremo več predstavljati. Učiteljem namreč omogoča lažje dostopanje do virov in informacij, pouk pa lahko popestrijo z interaktivnimi aktivnostmi, ki učencem predstavljajo prijaznejši način...

Prvi korak v svet glasbil – fotografski material

Razred: 3. razred Predmet: glasbena vzgoja Učna enota: glasbila Cilji: Prepoznajo in poimenujejo Orffova glasbila. Spremljajo petje z Orffovimi glasbili. Razlikujejo zvočnost glasbil in ugotavljajo ter opisujejo razlike med njimi. POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA...

Spoznavanje Orffovih glasbil – fotografski material

Digitalna tehnologija je ključnega pomena za učitelje, saj izboljšuje kakovost pouka. S pomočjo tehnologije lahko marsikatero učno uro naredimo interaktivno. Pomaga tako učitelju (priprava učnega gradiva), kot tudi učencu (učni pripomoček), vendar pa moramo...

Dostopnost