razredni IKT Sodelovalno učno okolje

Na kmetiji je lepo

Predmet: spoznavanje okolja 3. razred Učni cilji: spoznavanje življenja in osnovnih dejavnosti na kmetiji, pomena kmetijskih pridelkov za človeštvo, obdelovalne površine in gospodarska poslopja, spodbujanje k spoštovanju do kmeta in njegovega dela. Na kmetiji...

Dostopnost