razredni IKT Sodelovalno učno okolje

Mešanje barv – 1. PN

Potrebščine: podlaga, osnovne barve: rdeča, modra in rumena, lonček z vodo, čopiči, paleta. Potrebščine © 2024 by tk is licensed under CC BY-NC-SA 4.0  OSNOVNE BARVE: Osnovne barve so rdeča, modra in rumena. Te barve so temelj za ustvarjanje...

Živali na kmetiji

PREDMET: Spoznavanje okolja RAZRED: 3. razred UČNI SKLOP: Prostor UČNI CILJI: Spoznajo življenje in delo na kmetiji po letnih časih živali na kmetiji © 2024 by omara is licensed under CC BY-NC-SA 4.0  živali na kmetiji © 2024 by omara is licensed under CC...

Mešanje barv – 2. PN

Slika © 2024 by tk is licensed under CC BY-NC-SA 4.0  Mešanje barv PDF © 2024 by tk is licensed under CC BY-NC-SA 4.0  V projektu ingografike sem se podrobneje seznanila s Canvo in njenimi funkcijami. Nekaj sem sem že vedela od prej, saj...

Dostopnost