razredni IKT Sodelovalno učno okolje

ATLETIKA V OSNOVNI ŠOLI

Učni cilj: spoznati osnove atletike Razred: 5. Predmet: športna vzgoja Vsebina: atletika Video posnetek je namenjen učencem 5. razreda, ki spoznavajo osnove atletike in atletske discipline. Atletika © 2024 by Bolt is licensed under CC BY-SA 4.0  SAMOREFLEKSIJA Tretja...

Ali je učenje res lahko zabavno? [infografika]

Učenci, že spet se bliža zaključek leta, z njim pa tudi veliko zaključnih pisnih in ustnih ocenjevan. V poplavi snovi pa si je včasih težko zapomniti vse, kar je potrebno znati na ocenjevanju. Dobro...

SPOZNAJMO ORFFOVA GLASBILA

TEMASKI SKLOP Razred: 3. razred Predmet: glasbena vzgoja Učna enota: glasbila Cilji: Prepoznajo in poimenujejo Orffova glasbila. Razlikujejo zvočnost glasbil in ugotavljajo ter opisujejo razlike med njimi. spoznajmo orffova glasbila-video by topla hruška is...

Dostopnost