razredni IKT Sodelovalno učno okolje

Vrtičkanje stročnic – fotografski material

Razred: 2. razred Predmet: SPOZNAVANJE OKOLJA Tematski sklop: Živa bitja Vsebina: Razvoj rastlin Cilji: POMEN DIGITALNE TEHNOLOGIJE ZA BODOČEGA UČITELJA RAZREDNEGA POUKA:Digitalna tehnologija za bodoče učitelje predstavlja velik pomen, saj bodo s pomočjo le-te...

Dostopnost