Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike

Za projekt rastrske in vektorske grafike sem izbral temo varnost na spletu. Za urejanje rastrske grafike sem uporabil program PhotoScape X, za izdelavo projekta iz vektorske grafike pa program Inkscape.

Korak 1: S funkcijo Create rectangles and squares sem ustvaril pravokotnik.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 2: Uporabil sem Edith paths by nodes, da sem zaobil robove pravokotnika. S command+D sem lik podvojil.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 3: S funkcijo Object to path sem ustvaril “trapez”.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 4: Dodal sem še en pravokotnik
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 4: In nato še enega.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 5: Iz nastalega pravokotnika sem ustvaril trapez. Dodal sem še en kvadrat in mu zaobil robove.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 6: Ustvaril sem še vertikalne črte.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 7: Nato še vertikalne.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 8: Dodal sem krog.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 9: In nato še enge, ki je nekoliko manjši.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 10: Dodal sem pravokotnik.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 11: Ustavil sem še majhen krog ter kvadrat.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 11: Kvadrat sem s funkcijo Object to Path spremenil v trapez in dodal nov pravokotnik.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 12: Dodal sem še en pravokotnik.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 13: Dodal sem krog.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 14: Z Draw Bezier and curve and straight lines sem narisal obliko, ki sem jo želel.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 15: Nato sem kote zaobil.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 16: Dodal sem še en “node”.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 17: Del zarisanega lika sem zaobil.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 18: Notranjost lika sem obarval z enako barvo kot je preostanek ključa.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 19: Obrobo sem prav tako spremenil v isto barvo.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna. Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 21: Pod razdelkom File sem izbral Export PNG image in sliko izvozil v PNG obliki.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

Končni izdelek

Rastrska grafika

Pri rastrski grafiki sem fotografiji urejal s programom Photoscape x. Tema prve fotografije je varovanje osebnih podatkov, druge pa zasčita pred virusi.

Prva fotografija

Korak 1: Najprej sem v razdelku color fotografijo nekoliko posvetlil.
Korak 2: Fotografiji sem spremenil globino.
Korak 3: Spremenil sem “vibrance”.
Korak 4: Povetlil sem sence na fotografiji.
Korak 5: Povečal sem kontrast med barvami in vse skupaj shranil z Apply
Korak 6: S klikom na text sem dodal besedilo in ga oblikoval s funkcijo I.
Korak 7: Dodak sem oblaček in mu spremenil barvo.
Korak 8: Izbral sem še okvir, za katerega mislim, da popestri fotografijo.

Pred obdelavo

Po obdelavi

Druga fotografija

Korak 1: Sliko sem najprej posvetlil.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 2: Fotografiji sem spremenil globino.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 3: Spremenil sem “vibrance”.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 4: Posvetlil sem sence.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 5: Nekoliko sem povečal kontrast.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 6: Barve sem s funkcijo saturation naredil “močnejše”.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 7: Fotografiji sem sem izpostavil toplejše tone in vse shranit s tipko Apply.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 8: Preizkusil sem funkcijo Dehaze, za katero se mi je zdelo da je sliko izboljšala, zato sem jo uporabil.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 9: Dodal sem okvir.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 10: Dodal sem smiselno besedilo.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 11: Besedilo sem postavil ležeče.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 12: Besedilo sme prestavil in ga postavil v oblaček.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 13: Zaradi nejasnost besdila sem mu. spremenil barvo.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Korak 14: Fotografijo sem shranil na računalnik.
Licenca Creative Commons
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.

Fotografija pred obdelavo

Fotografija po obdelavi

Samorefleksija in vrednotenje

Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?Kaj sem se novega naučil/a v tem projektu?

Pri izdelavi projekta rastrske grafike se mi zdi, da se nisem spoznal z ničemer, česar nisem vedel že prej. Ker se rad ukvarjam s fotografijo in sem imel v srednji šoli predmet fotografija in film, sem stvari, ki sem jih vedel, uporabil v drugem programu. Sem pa opazil nekaj zanimivih filtrov v programu Photoscape x, za katere mislim, da mi bodo v prišli prav pri ustvarjanju fotografij v zasebnem življenju. Pri vektorski grafiki pa sem spoznal program Inkscape, ki sem ga že uporabil za izdelavo “logota” na letošnjem taborjenju.

Če bi imel več časa, bi dodal, spremenil, izboljšal …

Če bi imel več časa bi pri izdelavi projekta vektorske grafike natančneje postalvjal like oziroma mogoče celo zamenjal celotno idejo s tisto, ki sem jo imel pred to, a sem vedel, da bom za realizacijo prve ideje potreboval veliko časa.

Kateremu delu si posvetil/a največ časa in zakaj?

Največ časa sem posvetil urejanju projekta vektorske grafike zaradi velikega števila elemntov, ki nastopajo na sliki.

Kako ocenjuješ svoje delo glede na dan kriterij ocenjevanja?

Mislim, da sem s svojimi posobnostmi kriterije precej

Kje in kako bom lahko pridobljeno znanje uporabil/a tekom študija in na svoji poklicni poti?

Znanje vektorske grafike bom definitivno uporabil tako za poklicne kot osebne namene. Veliko delovnih listov je možno popestrit s kreacijami ustvarjenimi v Inkscape-u. Prav tako pa je bom to znaje še naprej uporabljal na taborih pri raličnih zvezah in društvih.

Kaj mi je bilo pri projektu najljubše in kaj najmanj?

Najljubše mi je bilo ustvarjanje vektorske grafike, ker s rem še nimam izkušenj in programa ne poznam prav dobro. Zabavno je preizkušat nove funkcije, za katere ne vem, kaj naredijo. Najmanj pa mi je bilo všeč urejanje rastrskih fotgrafij, ker raje urejam fotografije, ki nastanejo sponatano.

Kaj bi spremenil v definiciji projekta, da bi bil boljši?

Da bi bil projekt boljši, bi nekoliko zmanjšal prilaganje zaslonskih slik, ker se mi zdi, da je tolikšno število slik nepotrebno. Mislim, da je opis postopka izdelave dovolj.

Viri:

PhotoScape X

Inkscape

Avtor: salamino

Mentorica: mag. Alenka Žerovnik

Nosilka predmeta: dr. Irena Nančovska Šerbec

Predmet: informacijsko-komunikacijske tehnologije v izobraževanju

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

Razredni pouk, 1. letnik

Datum: 17. 8. 2021

Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike by salamino is licensed under Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

(Skupno 9 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost