razredni IKT Sodelovalno učno okolje

INFORGRAFIKA

V svetu v katerem živimo nas neprestano obdaja tehnologija in se njeni uporabi pravzaprav ne moramo več izogniti. Da bo naša izkušnja na spletu čim bolj prijetna in da bomo naleteli na čim manj...

Infografika

Postopek izdelave infografike Izmed že ponujenih prilog sem izbrala predlogo, ki se mi je zdela za predstavitev izbrane teme o varnosti najbolj primerna, iskala sem namreč prilogo, ki bo dokaj preprosta in jo bom...

Dostopnost