razredni IKT Sodelovalno učno okolje

Infografika

Učenje Zelo pomembno je, da učenci pri učenju in delu doma ali v šoli pri pouku uporabljajo različne digitalne pripomočke, kot so igre za ponavljanje poštevanke, mest Slovenije in njihovih znamenitosti. Preko raznovrstnih igre...

Dostopnost