razredni IKT Sodelovalno učno okolje

Sprostitev ob glasbi

  V prostem času rada poslušam glasbo, prav tako pa igram v tamburaškem orkestru KUD Vrhpolje. IKT sem do sedaj večinoma uporabljala za socialna omrežja, računalniške in mobilne igre. Prav tako sem redno, tako...

Uporaba IKT

Do sedaj sem IKT tehnologijo uporabljala za pisanje seminarskih nalog in pripravo predstavitev, pa tudi za uporabo interneta preko katerega lahko danes komuniciramo s prijatelji, znanci, družino in tudi profesorji. Saj ta način omogoča...

Dostopnost