Označeno: digitalni odtis

INFOGRAFIKA

V programu Canva sem odprla predlogo in zbrisala besedilo. Nato sem napisala svoje besedilo na izbrano temo in dodala slikovno gradivo. Postopek: Pisanje besedila by Hana is licensed under CC BY-NC-SA 4.0 Slikovno gradivo...

infografika

PLAKAT NA TEMO DIGITALNEGA ODTISA IN DIGITALNE IDENTITETE: plakat nasveti by jerneja is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 nasveti by jerneja is licensed under CC BY-NC-ND 4.0 POSTOPEK IZDELAVE: Na spletni strani Canva sem...

Infografika

4. PROJEKTNA NALOGA Refleksija in samovrednotenje V tem projektu sem se naučila oblikovanja plakatov in infografik. Če bi imela več časa, bi zagotovo poskusila na enako temo izdelati infografiko na drugačno predlogo. Delo je...

Dostopnost