Projektna naloga – Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike

(Vir slike: Pixabay) Licenca Creative Commons

Projektna naloga

Slikovno gradivo z uporabo rastrske in vektorske grafike

Rastrska grafika

Originalna fotografija št. 1

Creative Commons Licence

Postopek dela urejanja originalne fotografije (program PhotoScape X):

1. Obrezovanje slike (Crop – Crop freely);

Prvo originalno fotografijo sem najprej vstavila v program PhotoScape X, ki sem ga pred tem naložila na svoj računalnik. Urejanja fotografije sem se lotila s tem, da sem sliko obrezala na želeno velikost. Ker me je npr. v zgornjem desnem kotu motil kanček okvirja okna, sem izbrala funkcijo ”Crop freely” in sliko obrezala malo na desni in levi strani ter spodaj. S tem sem dobila želeno velikost fotografije.

2. Light – Light Leaks (1) – 001;

Ko sem sliko obrezala, sem se odločila spremeniti njeno svetlost. Kliknila sem na funkcijo ”Light” in tako se mi je pod vrstico s funkcijami odprlo veliko novih funkcij za spremebno svetlosti slike. Iskala sem katera bi bila najbolj primerna, nato pa se vrnila k prvi možnosti pri funkciji ”Light Leaks”. Ta je namreč v spodnjem delu slike vsebovala rumenooranžne kroge, celotni sliki pa je dala nekakšen filter svetlo roza barve. Krogi v spodnjem delu slike, so bili primerni, saj so nekoliko prekrili tipkovnico računalnika, ker pa ta ni bistvena za fotografijo, mi je bilo všeč. Drugače bi črne tipke z belimi črkami preveč prišle do izraza, ne bi pa imele nikakršnega pomena na fotografiji.

3. Uokvirjanje slike – Frame – Frames (no shapes + borders),

Ko sem bila zadovoljna s filtrom, ki sem ga uporabila v prejšnjem koraku, sem se lotila uokvirjanja slike. Kliknila sem na funkcijo ”Frame” in pod prvim zavihkom ”Frames” izbirala kateri od okvirjev bi bil najprimernejši in bi se smiselno ujemal s fotografijo. Izbrala sem okvir z dvojno tanko belo črto, ta je namreč fotografijo popestril, prav tako pa je fotografija, ki je bila zdaj svetlo roza barve, prišla veliko bolj do izraza.

4. Insert – Text – angle, outline (+ colour, shape, patterns),

Preden sem se lotila urejanja fotografije, sem si namreč zamislila, na kakšen način jo želim urediti. Ko sem zaključila z zgornjimi koraki, sem se lotila bistvenega dela urejanja fotografije. Kliknila sem na funkcijo ”Insert” in pod zavihkom izbrala ”Text”, torej vstavljanje besedila. Preizkusila sem različne povedi, vezane na varnost na spletu, na koncu pa sem se odločila za vprašalno poved ”Kako moramo uporabljati splet?”, saj sama vprašalnica veliko bolj vzbudi pozornost bralca, kot navadna poved. Najprej sem izbrala primerno velikost pisave tako, da ta ni bila ne prevelika in ne premajhna ter predvsem, da je segala tesno od desnega konca okvirja slike do levega. Pisavi sem s funkcijo ”Angle” spremenila položaj oz. kot in sicer tako, da je bila poravnana s spodnjim okvirjen računalnika. S tem sem dosegla, da izgleda, da je vprašalna poved napisana na spodnjem delu ekrana. Pisavi sem spremenila izgled v odtenek roza barve, ki se je ujemal z prej uporabljenim filtrom s krogi. Ugotovila sem, da pisava nikakor ne izstopa iz slike, zato sem se jo odločila obrobiti s črno obrobo. Tako sem dosegla, da je zapisano besedilo bolj izstopalo kot prej.

Enak postopek vstavljanja besedila sem ponovila za črke na spodnjem delu slike, le da sem se za njihovo barvo odločila uporabiti svetlo modro. Odgovor na zgornje vprašanje sem s posamičnim vstavljanjem črk V, A, R, N in O vstavila na tipkovnico računalnika, na tista mesta, kjer se sicer nahajajo. Črke sem kar precej povečala, da so prišle do izraza in jih poravnala s samimi tipkami tipkovnice. Ko sem to storila, sem preverila kako vse skupaj izgleda. Sprva sem se nekoliko ustrašila, da se besede, zaradi pomešanih črk, ne da prebrati, zato sem se odločila za mnenje povprašati mlajšega brata, ki obiskuje 4. razred. ”Če on ugotovi ta moj nekakšen rebus (če lahko temu tako rečemo, čeprav to seveda ni rebus), potem zagotovo ugotovijo vsi”, sem si mislila. Prebral je zgornje vprašanje in kaj kmalu črke na tipkovnici spravil v pravilno zaporedje, zato sem bila hitro potolažena. Izdelava bistvenega dela slike je bila tako za mano.

5. Insert – Rounded Rectangle – (Roundness – 30, Angle – (-10), Opacity – 100 + colour) + Send backward;

Ker z izgledom vprašalne povedi še vedno nisem bila zadovoljna, sem se za njo odločila vstaviti podlago. Izbrala sem funkcijo ”Insert”, v spodnji vrstici kliknila na ”Rounded Rectangle” in tako v sliko vstavila pravokotnik z zaobljenimi vogali. Najprej sem mu izbrala barvo (svetlo roza), takšno, ki se je ujemala s celotnim izgledom slike. Bila je svetlejša od napisa, kar je bilo idealno, saj je napis tako bolj izstopal iz slike, kot prej. Pri funkciji ”Rounded Rectangle”, sem izbrala še ”Roundness” na 30 in ”Angle” na – 10. S tem sem dosegla večjo zaobljenost pravokotnika in ga poravnala s prej vstavljenim napisom, mu pred tem seveda ročno spremenila velikost tako, da je lik zaobjel celotno besedilo. Funkcijo ”Opacity” sem pustila na 100, saj liku nisem hotela spreminjati motnosti. Ko sem bila zadovoljna z izgledom vstavljenega lika, sem ga morala le še postaviti za besedilo. To sem storila tako, da sem z desnim klikom miške (oz. control + klik na miško) kliknila na lik in se mi je tako odprlo polno novih funkcij. Izbrala sem ”Send backward” in tako se je roza lik premaknil za besedilom. Isto bi dosegla tudi s funkcijo ”Send to back”, saj slika ni vsebovala več plasti.

6. Tools – Sharpen – Brush size – 30;

Po končanih zgornjih korakih, sem začela urejati še druge dele slike in tako preizkusila še več funkcij programa PhotoScape X. Izbrala sem ”Tools”, torej orodja in s funkcijo ”Sharpen” izostrila določene dele slike, kateri so se mi zdeli primerni za izostritev. Za velikost kroga oz. nekakšnega čopiča, s katerim sem označevala dele slike, ki sem jih želela izostriti, sem pri ”Brush size” določila število 30, ker mi je takšna velikost kroga, s katerim sem to počela, najbolj odgovarjala.

7. Tools – Mosaic (v vseh štirih vogalih slike);

Prav tako sem v isti funkciji ”Tools” izbrala še funkcijo ”Mosaic”, jo uporabila v vseh štirih vogalih slike in dosegla boljši izgled fotografije kot celote. Samo jedro slike je zato bolj izstopalo. S funkcijo nisem pretiravala, saj bi čene izgledalo slabše.

8. Text – Impact + Outline + no transform, drop shadow, outer glow, gradient;

Za pisavo tako vprašanja, kot tudi odgovora na tipkovnici, sem uporabila pisavo ”Impact”, ker se mi je zdela najbolj zanimiva, močno je izstopala, bila je odebeljena in po mojem mnenju najprimernejša na dano tematiko. Celoten izgled besedila na sliki je bil korekten.

9. Edit – Resize – Ratio – 80;

Za zadnji korak urejanja prve originalne fotografije sem se odločila narediti naslednje. Izbrala sem prvo funkcijo ”Edit”, kliknila na ”Resize” in razmerje oz. ”Ratio” dala na 80. S tem sem dosegla, da sem zmanjšala količino informacij, posledično tudi samo velikost slike, kakovost slike pa je ostala nespremenjena, kar je odlično.

10. Urejanje zadnjih detajlov;

Ko sem z urejanjem prve originalne fotografije končala, sem si natančneje ogledala njen končen izgled in za konec le še popravila par detajlov, ki so me še motili pri urejeni fotografiji, npr. položaj besedila ipd. Urejeno fotografijo sem nato shranila na namizje.

Video posnetek zaslona med urejanjem originalne fotografije (program PhotoScape X)

Creative Commons Licence

 

Urejena fotografija št. 1

Creative Commons Licence

 

Originalna fotografija št. 2

Creative Commons Licence

Postopek dela urejanja originalne fotografije (program PhotoScape X):

1. Insert – Image (logotipi različnih socialnih omrežij in pratform) – Preserve Aspect Ratio + Anti-alias;

Drugo originalno fotografijo sem najprej vstavila v program PhotoScape X, ki sem ga pred tem naložila na svoj računalnik. Najprej sem iz spletne strani Pixabay na namizje naložila slike ikon oz. logotipov različnih socialnih omrežij in platform (Twitter, Snapchat, Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, YouTube in WhatsApp). Urejanja fotografije sem se lotila s tem, da sem kliknila na funkcijo ”Insert” in izbrala ”Image” in tako z namizja na fotografijo vstavila vse prej naložene logotipe. Nato sem kliknila na vsak logotip posebej tako, da se je na robovih in vogalih slike prikazalo 8 modrih krogcev. S premikanjem teh krogcev sem vsem vstavljenim ikonam spremenila velikost. Vse ikone sem torej najprej zmanjšala na želeno velikost, nato pa jih enakomerno razporedila po cveticah na spodnjem delu fotografije. S tem sem dosegla, da fotografija prikazuje telefon, na katerem so naložena različna socialna omrežja in druge platforme.

2. Insert – Sticker – Pixel;

Ko sem zaključila z vstavljanjem logotipov, jim spremenila velikost ter jih postavila na primeren položaj na fotografiji, sem pod isto funkcijo ”Insert” izbrala opcijo ”Sticker”. V tej funkciji lahko najdemo ogromno različnih sličic, ki jih lahko vstavimo v fotografijo in jo tako popestrimo. Preden sem se lotila urejanja fotografije, sem si namreč zamislila, na kakšen način jo želim urediti, zato sem izbrala četrto okence, imenovano ”Pixel” in začela iskati primerno sličico. Odločila sem se vstaviti dva oblačka, torej enega, ki vsebuje 3 modre klicaje in nato še enega z vijoličnim vprašajem in klicajem, ju s funkcijo za vrtenje zavrtela za določen kot tako, da so puščice bile usmerjene v osebo, ki v roki drži telefon, saj sem vedela kaj bo prikazano na ekranu telefona, oblačka, pa predstavljata burno reakcijo osebe, ko zagleda prikaz na telefonu.

3. Insert figure – Basic 1;

Na zaslon telefona sem vstavila podolgovat trikotnik. To sem storila tako, da sem kliknila na funkcijo ”Insert figure” in izbrala prve podane oblike, imenovane ”Basic 1”. Kliknila sem na trikotnik, mu barvno polnilo spremenila v vijolično, da se je barvno približno ujemal s cvetlicami na spodnjem delu fotografije. Potem sem črke uokvirila z belo obrobo, da je celotno besedilo prišlo bolj do izraza. Premaknila sem ga na sam ekran telefona, ga s funkcijo vrtenja zavrtela skoraj za 360° oz. toliko, da je bila spodnja stranica trikotnika poravnana s spodnjo oz. na sliki zgornjo stranico telefona. Ko sem bila zadovoljna z izgledom trikotnika, ki predstavlja opozorilni znak, sem se lotila naslednjega koraka.

4. Insert figure – Fill + Outline;

Kot že prej omenjeno sem trikotniku, ki sem ga vstavila s funkcijo ”Insert figure” spremenila polnilo v vijolično barvo s funkcijo ”Fill” in mu nato dala še bel obrobo s funkcijo ”Outline”. Vse to sem storila z namenom, da je trikotnik bolj izstopal iz slike, saj je bistven objekt celotne fotografije.

5. Insert text – Angle, Colour, Stripe, Outline;

V naslednjem koraku sem se lotila še enega pomembnega dela urejanja fotografije, ki je predstavljal glavno sporočilo te fotografije na temo varnosti na spletu. Odločila sem se vstaviti napis ”Virus!” in s tem opozoriti, da lahko nepravilna raba spleta oz. raba spleta, ki ni skladna s pravili njegove varne uporabe, privede do tega, da je naš telefon okužen z virusom. Izbrala sem funkcijo ”Insert text” in z veliki tiskanimi črkami v okvirček za zapis besedila, napisala besedo virus in na koncu dodala klicaj. Vrsta pisave ”Impact”, ki je bila že izbrana, mi je odgovarjala, zato sem jo samo še malenkost spremenila tako, da sem ji s funkcijo ”Italic” dala ležečo obliko oz. ji format spremenila v ležečega. Pisavi sem nato spremenila še polnilo tako, da sem izbrala ”Stripe” in označila prvo izbiro. To polnilo je bilo sestavljeno iz vodoravnih belih in svetlo sivih črt, kar mi je bilo všeč, s temo fotografije pa se je dobro ujemalo. Pisavi sem s funkcijo ”Outline” dodala črno obrobo tako, da je besedilo prišlo bolj do izraza. V zadnjem delu tega koraka sem morala le še vstavljenemu besedilu spremeniti položaj in ga zavrteti tako, da bo izgledalo, kot da je napisano na ekranu telefona in hrati pred že prej vstavljenim opozorilnim vijoličnim trikotnikom. Najprej sem ga torej premaknila na ustrezen položaj, kliknila na besedilo in ga s funkcijo za vrtenje zavrtela. Ker nisem želela, da bo besedilo zapisano naravnost, sem ga zavrtela tako, da ni bilo vzporedno z robom telefona. Ker sem najprej vstavila trikotnik in šele nato besedilo, problema z nezaželjenim prekrivanjem delov slike, nisem imela. Drugače bi to preprosto rešila z desnim klikom miške (oz. control + klik na miško) in hkrati na trikotnik ter bi izbrala funkcijo ”Send backward” oz. ”Send to back”.

6. Edit – Resize – Ratio – 80;

Za naslednji korak urejanja druge originalne fotografije sem se odločila narediti naslednje. Izbrala sem prvo funkcijo ”Edit”, kliknila na ”Resize” in razmerje oz. ”Ratio” dala na 80. S tem sem dosegla, da sem zmanjšala količino informacij, posledično tudi samo velikost slike, kakovost slike pa je ostala nespremenjena, kar je odlično.

7. Colour – Light – Light Leaks (1) – 010;

Z izgledom fotografije po vseh opravljenih korakih še nisem bila zadovoljna, zato sem se odločila spremeniti svetlost fotografije oz. jo popestriti s kakšnim zanimivim filtrom. Izbrala sem funkcijo ”Colour”. Nato sem kliknila na funkcijo ”Light” in tako se mi je pod vrstico s funkcijami odprlo veliko novih funkcij za spremebno svetlosti slike. Iskala sem katera bi bila najbolj primerna, nato pa sem se odločila za filter označen s število 010. Uporabila sem ga zato, ker se mi je od vseh zdel najprimernejši, poleg tega pa je v zgornjem desnem kotu vseboval nekakšno svetlobo, kar lahko ponazarja svetlobo ekrana ali pa še bolje burno reakcijo osebe, ko ugotovi, da je telefon okužen z virusom. Na to svetlobo se lepo prilegata tudi prej vstavljena oblačka, ki prav tako ponazarjata reakcijo osebe.

8. Obrezovanje slike (Crop – Crop freely);

Fotografijo sem se nato odločila obrezati na želeno velikost. S funkcijo ”Crop freely” sem fotografiji odrezala malo spodnjega dela, torej rob posode za rožo, enako sem storila tudi na desni in levi strani fotografije. Na ta način je fotografija prišla bolj do izraza, saj rob posode nikakor ni bistven za izgled celotne urejene fotografije. Obrezana fotografija se mi je zdela korektna, zato sem se lotila naslednjega koraka.

9. Uokvirjanje slike – Frame – Frames (no shapes + borders);

Ko sem bila zadovoljna s filtrom, ki sem ga uporabila pri koraku 8 in s končnim izgledom obrezane fotografije, sem se lotila predzadnjega koraka, in sicer uokvirjanja slike. Kliknila sem na funkcijo ”Frame” in pod prvim zavihkom ”Frames” izbirala kateri od okvirjev bi bil najprimernejši in bi se smiselno ujemal s fotografijo. Na koncu sem izbrala ovir z enojno tanko belo črto, v vseh štirih vogalih okvirja pa je odličen detajl, in sicer majhen kvadrat. Zdi se mi, da je tak okvir fotografijo popestril, prav tako pa je fotografija kot celota prišla veliko bolj do izraza in postala zanimivejša.

10. Colour – Contrast – 10.

Za zadnji korak urejanja druge originalne fotografije sem se odločila spremeniti le še kontrast fotografije. To sem storila tako, da sem izbrala funkcijo ”Colour” in pri ”Contrast” s črtico za reguliranje kontrasta izbrala število 10, slika je tako pridobila na svetlo-temnem nasprotju in barve so postale drugačnih, močnejših odtenkov, kar mi je bilo všeč. S tem sem z urejanjem druge originalne fotografije končala. Odločila sem se le še natančneje ogledati njen končen izgled in za konec sem popravila par detajlov, ki so me še motili pri urejeni fotografiji, npr. položaj logotipov socialnih omrežij ter platform ipd. Urejeno fotografijo sem nato shranila na namizje.

Video posnetek zaslona med urejanjem originalne fotografije (program PhotoScape X)

Creative Commons Licence

 

Urejena fotografija št. 2

Creative Commons Licence

 

Izdelava enostavne vektorske slike

Vektorska slika št. 1

Creative Commons Licence

Uporabila sem naslednje funkcije programa Inkspace (in sicer večrat pri različnih delih vektorske slike):

 • Create rectangles and squares;
 • Create circles, ellipses and arcs;
 • Edit paths by nodes – EPBN;
 • Create and edit meshes;
 • EPBN – convert selected objects to path;
 • EPBN – snap to paths;
 • EPBN – convert selected objects’s strokes to paths;
 • EPBN – make selected segments lines;
 • Spray objects by sculpting or painting;
 • Draw calligraphic or brush stokes.

Postopek dela izdelave vektorske slike:

Za enostavno vektorsko sliko sem se odločila izdelati prenosni računalnik, čez čigar ekran visi veriga in ključavnica in sicer zato, ker me to asociira na temo projektne naloge – varnost na spletu – in hkrati opozarja, da moramo splet uporabljati varno in paziti na svojo zasebnost, ko ga uporabljamo. Vektorsko sliko sem izdelala v programu Inkscape, ki sem ga pred tem naložila na svoj računalnik.

1. Izdelave enostavne vektorske slike sem se lotila s tem, da sem s funkcijo ”Create rectangles and squares” vstavila večji pravokotnik in mu pred tem v spodnji vrstici izbrala barvo – roza. S funkcijo v zgornji vrstici orodjarne ”Edit paths by nodes” in nato s klikom na ”Snap to paths” sem vsem štirim vogalom vstavljenega pravokotnika dala zaobljeno obliko. To sem storila zato, ker sem hotela prikazati zgornji del prenosnega računalnika. Z enako funkcijo ”Create rectangles and squares” sem vstavila še en podoben pravokotnik, le da je bil ta nekoliko manjši in svetlejše roza barve kot prvi. Temu pravokotniku sem pustila ostre vogale, saj je predstavljal enkran prenosnega računalnika.

2. S funkcijo ”Create circles, ellipses and arcs” sem v zgornji del vektorske slike vstavila manjši krog, ki predstavlja računalniško kamero. Ta krog sem obarvala z enakim odtenkom roza barve, kot je ekran tako, da sta bila ekran in kamera barvno usklajena. Ko sem zaključila z urejanjem ekrana prenosnega računalnika, sem ponovno izbrala funkcijo ”Create rectangles and squares” in pod ekranom vstavila še en daljši pravokotnik, enake barve kot je okvir ekrana. Ker sem si želela, da bo vektorska slika prenosnega računalnika bolj ali manj izgledala tridimenzionalno, sem si pomagala s funkcijo ”Make selected segments lines”, ki sem jo našla tako, da sem najprej kliknila na ”Edit paths by nodes” in jo nato poiskala v zgornji vrstici orodjarne (12. po vrsti). Z izbrano funkcijo sem nato z miško ”prijela” spodnja dva oglišča in ju raztegnila najprej levega levo in nato še desnega desno, da sem dobila obliko trapeza. Ta trapez, ki je imel zgornjo stranico enako dolgo kot ekran, je predstavljal podlago za tipkovnico.

3. Po uspešno izdelanem ekranu, njegovi podlagi, računalniški kameri in podlagi tipkovnice, sem se lotila vstavljanja nekakšne podlage tipk, ki bo prekrivala podlago tipkovnice, vendar bo ta še vedno vidna. Na to podlago sem namreč nameravala vstaviti tipke. Ta pravokotnik sem obarvala temnejše roza barve, da je prišel bolj do izraza in da bodo tipke, ki jih bom vstavila v nadaljnih korakih, bile izstopajoče. S funkcijo ”Make selected segments lines”, ki sem jo uporabila že prej in jo prav tako našla, da sem najprej kliknila na ”Edit paths by nodes” in jo nato poiskala v zgornji vrstici orodjarne (12. po vrsti), sem dosegla želen učinek. S to funkcijo sem namreč z miško ”prijela” spodnja dva oglišča in ju raztegnila najprej levega levo in nato še desnega desno, da sem dobila obliko trapeza. Ta trapez je bil manjši od predhodnega, pravzaprav je bil podobnih razmerij, le da se je nahajal znotraj prejšnjega trapeza tako, da je debelejši rob le tega ostal viden.

4. V naslednjem koraku sem spet s funkcijo ”Create rectangles and squares” vstavila podolgovat pravokotnik, ga obarvala v drug odtenek roza barve ter ga s klikom na miško in istočasnim premikanjem miške, premaknila na spodnji del vektorske slike, tik pod večjim trapezom. Zgornja stranica pravokotnika in spodnja stranica trapeza sta bili tako skladni, s tem pa sem dosegla, da je izgledalo, da je spodnja stranica računalnika debelejša in slika je dobila na nazornosti in predstavnosti. Vse skupaj je izgledalo realnejše.

5. Nato sem se lotila vstavljanja tipk na tipkovnici. Ta del izdelave vektorske slike je bil nekoliko zamudnejši. Z enako funkcijo kot prej, torej ”Create rectangles and squares”, sem vstavila manjši kvadrat in mu s funkcijo ”Edit paths by nodes”, ki sem jo že večkrat uporabila, spremenila obliko. Izdelala sem nekakšen nepravilen štirikotnik, ki ni bil niti romb niti deltoid, pač pa nekaj vmes. Ta lik sem postavila v zgornji del temno roza podlage tipkovnice oz. trapeza. S funkcijo ”Spray objects by sculpting or painting” sem ga večkrat skopirala ter razporedila po celotni tipkovnici. Tipko ”space” oz. presledek, ki se nahaja na sredini tipkovnice, sem oblikovala tako, da sem ta prej omenjen lik ponovno skopirala in ga s klikom nanj ter puščico v levo, raztegnila. Ko sem z enakimi štirikotniki zapolnila skoraj celoten prostor tipkovnice, sem na koncu, zadnje tri like raztegnila tako, da so tipke dodobra napolnile temno roza trapez.

6. Med vstavljanjem tipk na tipkovnici, sem s funkcijo ”Create rectangles and squares” na prostor med manjših trapezom in odebeljenim spodnjim delom tipkovnice, dodala še lik, ki predstavlja sledilno ploščico prenosnega računalnika. Tudi temu liku sem s funkcijo ”Edit paths by nodes”, katere natančnejši postopek je zapisan v koraku 3, spremenila obliko v trapez. Vsi trapezi, tako ta, ki predstavlja sledilno ploščico na prenosnem računalniku, kot tudi že prej omenjena trapeza za podlago tipkovnice, računalniku dajeta izgled tridimenzionalne oblike. Ko sem dodobra zaključila z izdelavo tipkovnice, sem jo le še popestrila s tem, da sem tako tipko ”space” oz. presledek, kot tudi vse štiri puščične tipke in skrajno desno zgornjo tipko ”escape” spremenila v roza barvo temnejšega odtenka kot so ostale. To sem storila tako, da sem najprej kliknila na želen lik in v spodnji vrstici orodjarne, ki vsebuje pester izbor barv in nato izbrala želeno barvo. S tem sem dosegla, da so te tipke prišle bolj do izraza, celotna tipkovnica pa je izgledala mnogo bolje kot prej.

7. Sedaj je bil na vrsti eden glavnejših delov vektorske slike – to je veriga s ključavnico. Izbrala sem funkcijo ”Create circles, ellipses and arcs” in vstavila krog ter ga obarvala svetlo sive barve. Ker sem želela, da deli verige niso krogi, pač pa nekakšne elipse, sem kliknila na krog, ter mu s tem, da sem zgornjo puščico povlekla navzdol, spremenila obliko v elipso. Potrebovala sem devet takih krogov, zato sem kliknila na prvega in ga sproti devetrkrat skopirala z že prej omenjeno funkcijo ”Spray objects by sculpting or painting”. Želela sem si, da izgleda, kot da veriga nekako visi na ekranu, zato sem vsaki elipski posebej spremenila položaj na vektorski sliki. To sem storila tako, da sem dvakrat kliknila na elipso in jo z zaobljeno puščico, ki se je prikazala v vseh štirih vogalih lika, zavrtela za določen kot in postopek ponavljala, dokler niso sive elipse bile razporejene v nekakšnem loku, ki je se je raztezal iz enega konca ekrana do drugega.

8. Ko sem bila zadovoljna z izgledom loka sivih elips, sem želela te med seboj tudi povezati, to pa zato, da bi vse skupaj bolj izgledalo kot veriga. S funkcijo ”Create rectangles and squares” sem vstavila majhne svetlo sive (svetlejše kot elipse) pravokotnike. Barvo sem v spodnji vstici programa izbrala preden sem te pravokotnike vstavila v vektorsko sliko. Nato sem sproti kopirala in spreminjala položaj teh majhnih svetlih pravokotnikov (na enak način kot elipse), dokler jih na sliki ni bilo osem. Ti pravokotniki so odlično povezali prej vstavljene elipse. Še vedno pa mi vse skupaj nikakor ni izgledalo kot veriga, zato sem se odločila, da izgled popravim tako, da bo izgledalo kot da je teh devet elips ”votlih”. Z funkcijo za vstavljanje likov, sem ponovno vstavila devet elips. Te elipse so bile precej manjše od že vstavljenih, predvsem pa drugačne barve. Bile so roza barve in sicer enakega odtenka kot ekran prenosnega računalnika, kar je verigi dalo učinek, da je izgledala kot realna veriga in ne kot devet elips povezanih med seboj z majhnimi dolgimi pravokotniki.

9. Ker sem bila zadovoljna z izgledom verige, sem se lotila še izdelave ključavnice. S prav to je namreč celotna veriga povezana in skrbno zaklenjena. Najprej sem vstavila temno sivo navpično elipso, nato pa je bil na vrsti malce nenavadnejši korak v sami izvebi vektorske slike. Na elipso sem namreč kliknila in nekje na sredini roba le te se je prikazal bel krogec. Kliknila sem nanj, ga z miško držala in ga povlekla navzdol. Bolj kot sem ga vlekla v smeri roba elipse, bolj je ta izginjala oz. izginjal je kos nje. Ta krogec sem tako premaknila na drugo stran, kot bi ga preslikala čez središče elipse. Tako sem dobila polovico elipse. Čez njo sem z enakim postopkom vstavila še eno takšno polovico, le da je bila nekoliko manjša in enake barve kot ekran prenosnega računalnika. S tem sem izdelala zgornji del ključavnice. S funkcijo ”Create circles, ellipses and arcs” sem vstavila še en pravokotnik oz. jedro ključavnice in ga obarvala temno roza barve. S funkcijo v zgornji vrstici orodjarne ”Edit paths by nodes” in nato ”Snap to paths” sem vsem štirim vogalom vstavljenega pravokotnika dala zaobljeno obliko, takšno kot jo imajo nekatere ključavnice, torej ne tiste, ki imajo ostre robove. Vstavila sem še eno ležečo elipso v središče ključavnice in eno navpično, tako, da se jo je dotikala in jo nekoliko prekrivala. Ti dve elipsi sta bili enake barve kot ekran in sta predstavljali prostor, kamor se vtakne ključ, ko želimo ključavnico odpreti. S funkcijo ”Draw calligraphic or brush stokes” sem le še z enako barvo kot je ekran izbrisala nastale mejne črte in nato jedru ključavnice dodala prelivajočo se barvo tako, da je ključavnica kot celota bolj izstopala iz slike.

10. Z vsemi opravljenimi koraki sem končala z izdelavo enostavne vektorske slike. Za konec sem si le še natančneje ogledala njen končen izgled in popravila par detajlov, ki so me še motili pri končnem izgledu vektorske slike. To so bili predvsem nekateri deli vektorske slike, torej liki, ki se niso učinkovito ujemali s sosednjimi deli, stranice niso bile natančno poravnane ipd. Poleg tega sem nekatere bistvene dele vektorske slike s funkcijo ”Convert selected objects’s strokes to paths” obrobila in tako dosegla boljši izgled celotnega izdelka. Ko sem te detajle popravila, sem končano vektorsko sliko le še shranila na namizje.

Video posnetek zaslona med izdelavo vektorske slike (program Inkscape)

Creative Commons Licence

(Celoten video posnetek zaslona med izdelavo vektorske slike je dolg 1 uro, vendar je s programom iMovie in InShot skrčen na 46 sekund. Podobno velja tudi za zgornja video posnetka zaslona. Vsi so zaradi preglednosti skrčeni na 50 sekund in manj.)

 

Vektorska slika št. 2

Creative Commons Licence

 

Viri:

 • vir slike pod naslovom objave: Pixabay,
 • fotografiji sem zajela z mobilnim telefonom ter jih nato na računalniku uredila s programom PhotoScape X,
 • lastna ideja in samostojna izdelava enostavne vektorske slike s programom Inkscape.

Uporabljena orodja, aplikacije in programi:

 

Refleksija dela in samovrednotenje

V tem projektu sem se naučila veliko zanimivih in uporabnih stvari. Všeč mi je, da sem dodobra spoznala oba programa za izdelovanje tako rastrske kot vektorske grafike (PhotoScape X in Inkscape), saj mi bo usvojeno znanje v prihodnosti še kako prišlo prav. Mislim, da sta oba programa zelo uporabna in funkcionalna. Če bi imela več časa, bi izboljšala zapis postopka dela izdelave rastrske in vektorske slike, saj se mi zdi, da bi ga lahko dopolnila z natančnejšimi koraki in bi tako sam postopek postal kompleksnejši ter seveda podrobnejši ter za laike zbolj razumljiv. Največ časa sem posvetila samemu urejanju fotografij in predvsem vektorski grafiki, saj me je pri slednji motila vsaka malenkost, kot na primer robovi, ki se niso natančno ujemali z robovi sosednjega objekta. Ravno zaradi takšnih in podobnih stvari in zaradi dejstva, da sem projektu posvetila ogromno časa, saj sem ga hotela zaključiti kar se da dobro, menim, da slednje zatorej zadovoljuje kriterije ocenjevanja in je opravljeno korektno. V veselje mi je, da mi to znanje predstavlja velik pomen v bodočem učiteljskem poklicu, saj mi bo zelo koristilo na sami poklicni poti, torej pri študiju (pri podobnih nalogah) in nadalje pri opravljanju poklica. Tako rastrske kot vektorske grafike se bom definitivno posluževala med poučevanjem, saj se mi zdi, da lahko na tak način popestriš pouk, učencem snov prikažeš na zanimivejši način, sam izdeluješ grafike in jih prikazuješ učencem ter seveda svoje znanje prenašaš nanje. Pri projektu mi je bilo resnično najljubše skoraj vse – urejanje fotografij, torej izdelava rastrskih grafik, izdelava enostavne vektorske slike in predvsem eksperimentiranje z videoposnetki zaslona, ki sem jih posnela med izdelovanjem vseh treh grafik (dodajanje glasbe) ipd. Verjetno mi je bilo najmanj ljubo le zapisovanje postopka dela izdelave grafik, saj se mi je zdelo malo zamudno, ker sem posnetke zaslonov morala znova preleteti in si natančno izpisovati korak za korakom kaj sem s sliko storila. Ravno zaradi tega razloga bi v definiciji projekta spremenila le ta postopek, torej opis postopka z navedbo uporabe funkcij programske opreme in namenom obdelave, in sicer tako, da bi ga bilo potrebno zapisati le okvirno ali kaj podobnega. Vseeno pa menim, da je bilo tudi to zapisovanje postopka dela koristno in zelo poučno. Za konec bi rada povedala še to, da sem med izdelovanjem projekta neizmerno uživala in se mi sploh ni zdelo, da bi počela neko študijsko obveznost, saj sem ga jemala kot zabavo.

 

(Skupno 118 obiskov, današnjih obiskov 1)

Morda vam bo všeč tudi...

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Dostopnost